Atleidimo nuo prekių kilmės dokumentų pateikimo atvejai ir jų taikymo tvarka

13 psl. / 2245 žod.

Ištrauka

Vienas iš pagrindinių muitinės darbo dalių yra prekių eksporto ir importo koordinavimas. Kiekvieną dieną per muitinės patikros punktus būna eksportuojamos tai yra išvežamos prekės ir paslaugos iš Lietuvos Respublikos teritorijos į kitų valstybių teritorijas ir atvirkščiai – importuojamos prekės, tai užsienio valstybių prekių ar paslaugų, kurios dažniausiai yra skirtos prekybai, įvežimas į Lietuvos Respublikos teritoriją.

Tiek eksporto tiek importo procedūras Lietuvos Respublikoje reglamentuoja šie dokumentai:

1) Bendrijos muitinės kodeksas

2) Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatos

Prekės į valstybę gali būti įvežamos įvairiausiais būdais, tai ir oro, vandens transportu ir keliais, taip pat prekės gali būti gabenamos sausumos keliais, geležinkeliais. Kiekviena prekė gali būti atgabenama tam tikros gabenimo paslaugas teikiančios kompanijos, arba atsiunčiamos paštu, o kartais ir fizinių asmenų asmeniniuose bagažuose. Toks prekių atkeliavimas į valstybę, kad būtų sėkmingai patvirtintas – turi atitikti tam tikras taisykles. Viena iš tokių taisyklių yra prekės kilmės įrodymo dokumento turėjimas, kuris patvirtina, kur ta prekė yra pagaminta, iš kokios šalies ji atkeliavo ir koks muitas turi būti jai taikomas.

Šioje temoje bus aptariami atvejai, kuomet prekės neprivalo turėti kilmę įrodančių dokumentų, tačiau gali teisėtai patekti iš vienos valstybės į kitą.

Tokios prekės yra – nekomercinio pobūdžio prekės, kurios yra gabenamos asmens asmeniniame bagaže, arba siunčiamos paštu. Tokios prekės turi atitikti tam tikrus reikalavimus ir neviršyti nustatytos vertės.

Šiame darbe atsakant į klausimą, kokiais atvejais prekės yra atleidžiamos nuo kilmės dokumentų pateikimo, bus remiamasi Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat autorių nuomone, moksliniais straipsniais, protokolais.


Turinys

  • Įvadas3
  • 1. Prekės ir prekės kilmės samprata4
  • 1.1 Prekės samprata4
  • 1.2 Prekės kilmės samprata5
  • 2. Atleidimo nuo prekių kilmės dokumentų pateikimas7
  • 2.1 Atleidimo nuo prekių kilmės dokumentų pateikimo atvejai7
  • 2.1 Prekių kilmės dokumentų pateikimo tvarka8
  • 2.2 Prekių kilmę patvirtinantys dokumentai9
  • Išvados11
  • Literatūros sąrašas12

Reziumė

Autorius
zvirbliukas
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.51
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 21, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
13 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
ok

Susiję darbai

Drausminių nuobaudų skyrimo tvarka

Teisė Referatas 2012 m. aronas
Darbo kodekso (DK) 228 straipsnis reikalauja, kad darbuotojai dirbtų dorai ir sąžiningai, laikytųsi darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdytų teisėtus darbdavio ir jo...