Valstybės ir savivaldybių biudžetų asignavimų paskirtis, valdytojai, jų teisės ir pareigos

14 psl. / 2215 žod.

Ištrauka

Asignavimai - tai tam tikrame biudžete patvirtinta išlaidoms ir ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui bei strateginėms atsargoms įsigyti lėšų suma, kurią asignavimų valdytojas turi teisę biudžetiniais metais gauti iš biudžete sukauptų lėšų, pateikęs paraišką Valstybės iždą valdančiai institucijai arba savivaldybės administracijai, patvirtintoms programoms finansuoti.

Trumpai tariant, asignavimas tai pinigai, skiriami kokiai nors veiklai vykdyti. Pavyzdžiui, asignavimais vadinamos valstybinėms įstaigoms bei kariuomenei išlaikyti valstybės skiriamos lėšos. Lietuvos Respublikos Seimas tvirtindamas biudžetą nurodo kiek asignavimų skirs kokiam asignavimų valdytojui. Lietuvoje yra apie 200 asignavimų valdytojų.

Valstybės biudžeto asignavimai yra skirti:

 • valstybės funkcijoms atlikti;
 • dotacijoms savivaldybių biudžetams teikti;
 • valstybės įsipareigojimams vykdyti.

Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos ir asignavimai gali būti tik piniginės lėšos. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų turinį, šių biudžetų pajamų sudarymo ir asignavimų naudojimo teisinius pagrindus, taip pat biudžetų rengimo, tvirtinimo, vykdymo, vertinimo ir kontrolės pagrindines nuostatas, asignavimų valdytojų pareigas, teises ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PASKIRTIS4
 • 2. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PASKIRTIS4
 • 3. ASIGNAVIMŲ GRĄŽINIMAS IR NAUDOJIMAS5
 • 4. ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAI6
 • 4.1. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai6
 • 4.2. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai7
 • 4.3. Asignavimų valdytojų teisės8
 • 4.4. Asignavimų valdytojų pareigos9
 • 4.5. Asignavimų valdytojų atsakomybė………12
 • IŠVADOS13
 • NAUDOTA LITERATŪRA14

Reziumė

Autorius
jowi91
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 25, 2016
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai