Ekonomika ir verslas / Finansai

Valstybės ir savivaldybių biudžetų asignavimų paskirtis, valdytojai, jų teisės ir pareigos

0 atsiliepimų
Autorius:

Asignavimai - tai tam tikrame biudžete patvirtinta išlaidoms ir ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui bei strateginėms atsargoms įsigyti lėšų suma, kurią asignavimų valdytojas turi teisę biudžetiniais metais gauti iš biudžete sukauptų lėšų, pateikęs paraišką Valstybės iždą valdančiai institucijai arba savivaldybės administracijai, patvirtintoms programoms finansuoti.

Trumpai tariant, asignavimas tai pinigai, skiriami kokiai nors veiklai vykdyti. Pavyzdžiui, asignavimais vadinamos valstybinėms įstaigoms bei kariuomenei išlaikyti valstybės skiriamos lėšos. Lietuvos Respublikos Seimas tvirtindamas biudžetą nurodo kiek asignavimų skirs kokiam asignavimų valdytojui. Lietuvoje yra apie 200 asignavimų valdytojų.

Valstybės biudžeto asignavimai yra skirti:

 • valstybės funkcijoms atlikti;
 • dotacijoms savivaldybių biudžetams teikti;
 • valstybės įsipareigojimams vykdyti.

Valstybės ir savivaldybių biudžetų  pajamos ir asignavimai gali būti tik piniginės lėšos. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų turinį, šių biudžetų pajamų sudarymo ir asignavimų naudojimo teisinius pagrindus, taip pat biudžetų rengimo, tvirtinimo, vykdymo, vertinimo ir kontrolės pagrindines nuostatas, asignavimų valdytojų pareigas, teises ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2215 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PASKIRTIS4
 • 2. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PASKIRTIS4
 • 3. ASIGNAVIMŲ GRĄŽINIMAS IR NAUDOJIMAS5
 • 4. ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAI6
 • 4.1. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai6
 • 4.2. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai7
 • 4.3. Asignavimų valdytojų teisės8
 • 4.4. Asignavimų valdytojų pareigos9
 • 4.5. Asignavimų valdytojų atsakomybė………12
 • IŠVADOS13
 • NAUDOTA LITERATŪRA14

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
2015-2017 metų patvirtintų biudžetų pajamų ir asignavimų pagal asignavimo valdytojus analizė
Tyrimas 2015-2017 metų patvirtintų biudžetų pajamų ir asignavimų pagal asignavimo valdytojus analizė

Pagal istorinius šaltinius, žodis „biudžetas“ yra kilęs iš senosios prancūzų kalbos žodžio bouge – odinis [...]

Valstybės tarnautojų teisės, pareigos ir ribojimai
Referatas Valstybės tarnautojų teisės, pareigos ir ribojimai

Valstybės tarnyba - teisinių santykių, atsirandančių įgijus valstybės tarnautojo statusą, jam pasikeitus ar jį praradus [...]

Audito įmonių rūšys ir registracija, auditoriaus teisės, pareigos, atsakomybė
Referatas Audito įmonių rūšys ir registracija, auditoriaus teisės, pareigos, atsakomybė

Įmonė gali pradėti audito veiklą tik tada, kai Auditorių rūmų sprendimu ji įrašoma į [...]

Saugos reikalavimai gabenant krovinį vežėjo teisės ir pareigos
Referatas Saugos reikalavimai gabenant krovinį vežėjo teisės ir pareigos

Pasaulyje vis labiau pastebimi globalizacijos įtakos padariniai, tokie kaip didėjantis žmonių mobilumas, tehnologijų ir [...]

Tiesioginiai mokesčiai ir pajamos iš jų į valstybės biudžetą Kanadoje, Vokietijoje, Danijoje ir Italijoje
Referatas Tiesioginiai mokesčiai ir pajamos iš jų į valstybės biudžetą Kanadoje, Vokietijoje, Danijoje ir Italijoje

Temos Aktualumas. Formuojantis valstybinėms sistemoms, atsirado poreikis imti mokesčius valstybės išlaidoms padengti. Valstybių mokesčių sistemos [...]

Kelmės rajono savivaldybės biudžetas ir jo vykdymas
Kursinis darbas Kelmės rajono savivaldybės biudžetas ir jo vykdymas

Tyrimo objektas – Kelmės rajono savivaldybės biudžeto turinį sudarantys komponentai, biudžeto vykdymo procesas, jo [...]

Savivaldybių biudžetai bei jų sudarymo principai. Tauragės rajono savivaldybės biudžeto analizė
Kursinis darbas Savivaldybių biudžetai bei jų sudarymo principai. Tauragės rajono savivaldybės biudžeto analizė

Temos aktualumas - Savivaldybių finansai yra pajamų ir išlaidų visuma ir tų lėšų sudarymo, paskirstymo [...]

Valstybės biudžetas
Referatas Valstybės biudžetas

Biudžeto formavimas – vienas aktualiausių klausimų šiandieninėje mūsų valstybėjė ir, reikia pasakyti, viena opiausių problemų.

Dotacijų įtaka Lietuvos savivaldybių biudžetams
Referatas Dotacijų įtaka Lietuvos savivaldybių biudžetams

Temos aktualumas - Vyriausybės ir savivaldybių santykiai yra dažna diskusijų tema. Populiariausi tokių diskusijų objektai [...]

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas 2008 - 2010 m
Kursinis darbas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas 2008 - 2010 m

Valstybiniu socialiniu draudimu siekiama apsaugoti žmones nuo socialinės ir ekonominės rizikos pasekmių. Šis draudimas pagrįstas [...]

Valstybės biudžetas. Valstybės skola ir jos padengimo būdai
Referatas Valstybės biudžetas. Valstybės skola ir jos padengimo būdai

Darbo tikslas – išnagrinėti valstybės biudžetą, nustatyti ir įvertinti valstybės skolą bei pateikti skolos padengimo [...]

N ūkininko mokami mokesčiai valstybei ir savivaldybei
Kursinis darbas N ūkininko mokami mokesčiai valstybei ir savivaldybei

Žemės ūkis yra pagrindinis žaliavų tiekėjas apdirbamajai pramonei. Tokią veiklą vykdantys ūkiai dalyvauja bendroje šalies [...]

LR valstybės biudžeto pajamų kitimo analizė 2002-2011 metais
Kursinis darbas LR valstybės biudžeto pajamų kitimo analizė 2002-2011 metais

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas – valstybės piniginių pajamų ir išlaidų per tam tikrą laikotarpį planas [...]

LR valstybės biudžeto pajamų analizė 2008-2012 m
Referatas LR valstybės biudžeto pajamų analizė 2008-2012 m

Pritaikius vertikalią ir horizontalią statistinių duomenų analizę, straipsnyje analizuojamas LR valstybės biudžeto pajamų kitimas, struktūra [...]

Valstybės biudžeto išlaidos
Referatas Valstybės biudžeto išlaidos

Valstybės biudžeto išlaidos – ekonominių sprendimų visuma, susidaranti perskirstant biudžeto pajamas. Valstybės išlaidos yra tiesiogiai [...]