Socialiniai mokslai / Teisė

Teisėtų lūkesčių principo atsiradimas ir reikšmė LR teisinėje sistemoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Kaip žinia, asmenys gali tinkamai naudotis savo teisėmis tik tuomet, kai jos yra įtvirtintos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, įstatymuose, poįstatyminiuose aktuose ir kitose teisės normose, kurios negali būti pernelyg dinamiškos. Būtent protingas teisės normų keitimas yra vienas svarbiausių rodiklių, užtikrinančių tinkamas sąlygas teisei gyvuoti ir būti pripažįstamai   visoje visuomenėje. Taigi, nors šį aspektą kontroliuoja teisėtų lūkesčių principas, kuris yra fundamentalus pagrindas asmenims tikėtis, jog jų teisinius santykius reguliuojančios normos drastiškai nepasikeis, jo turinys teisiniuose norminiuose aktuose tiesiogiai nėra apribrėžtas, kas daro principo taikymą ne tik nepatikimu, bet ir problematišku. Todėl iškyla būtinybė atsižvelgti į teismų pasisakymus, kuriuose plačiau ir yra aptariami minėto principo turinio, taikymo ir aiškinimo klausimai.

 

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1782 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. Teisės principų sąvoka ir svarba4
  • 2. Teisėtų lūkesčių principo atsiradimas Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje5
  • 3. Teisėtų lūkesčių principo vieta teisinėje sistemoje.5
  • 4. Principo taikymo reikšmė ir aktualumas Lietuvos Respublikoje9
  • IŠVADOS10
  • NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS11

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vaiko globos nustatymo principai teisinė analizė
Kursinis darbas Vaiko globos nustatymo principai teisinė analizė

Vaiko globa Lietuvoje pradėjo kurtis dar 16-tame amžiuje. Šiandien – tai reglamentuota valstybės vaiko gerovės [...]

Teisinė atsakomybė ir teisinės atsakomybės principai
Referatas Teisinė atsakomybė ir teisinės atsakomybės principai

Teisinė atsakomybė – tai teisės normų numatyta subjekto pareiga už padarytą teisės pažeidimą patirti valstybinio [...]

Bendrininkavimo samprata ir teisinė reikšmė, kvalifikavimo ypatumai
Prezentacija Bendrininkavimo samprata ir teisinė reikšmė, kvalifikavimo ypatumai

Bendrininkavimas - tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių pakaltinamų ir įstatyme nustatyto amžiaus, nuo [...]

Mokesčių teisės principų sistema
Diplominis darbas Mokesčių teisės principų sistema

ĮVADAS   Kiekvienoje valstybėje egzistuoja mokesčiai, kurie leidžia valstybei tinkamai bei efektyviai funkcionuoti. Mokesčių reikšmė yra itin [...]

Valstybės saugumo departamento paskirtis LR teisinėje sistemoje
Referatas Valstybės saugumo departamento paskirtis LR teisinėje sistemoje

Darbo tikslas – atsižvelgiant į pagrindinių įstatymų nuostatas atskleisti Valstybės saugumo departamento, kaip [...]

Teisinės sistemos Lietuvoje analizė
Referatas Teisinės sistemos Lietuvoje analizė

Temos aktualumas. Tam, kad visuomenėje būtų tvarka bei būtų užtikrinamos kiekvieno piliečio teisės, būtinos tam [...]

Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai
Referatas Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai

Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai yra esminis darbo teisės sistemos fundamentas. Valstybė privalo skatinti darbo [...]

Baudžiamosios teisės principai, jų įtvirtinimas baudžiamajame įstatyme ir teorinis aiškinimas bei reikšmė baudžiamosiose bylose
Kursinis darbas Baudžiamosios teisės principai, jų įtvirtinimas baudžiamajame įstatyme ir teorinis aiškinimas bei reikšmė baudžiamosiose bylose

Šiuo metu galiojantis Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas numato tam tikras nuostatas dar vadinamas principais, kurie [...]

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija
Referatas Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija

Mano referato tema: „L R Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija“.

Civilinio proceso teisės principų įtaka teisingumo vykdymui Lietuvoje
Kursinis darbas Civilinio proceso teisės principų įtaka teisingumo vykdymui Lietuvoje

Temos aktualumas. Lietuvai žengus pirmuosius nepriklausomybės žingsnius, buvo smarkiai pertvarkoma sovietinė sistema į respublikinę. Buvo [...]

Teisinė sandorių registracija
Referatas Teisinė sandorių registracija

Žmonijos visuomenė yra sudėtingų ir kartu vieningų santykių junginys. Todėl visuomenės funkcionavimo ir raidos būtina [...]

Administracinių teismų sistema Lietuvoje
Referatas Administracinių teismų sistema Lietuvoje

Referatas rengtas teisės įvado moduliui KTU. Jį sudaro 3 skyriai plius teisės pažeidimo sudėties analizė.

LR konstitucinio teismo aktai, jų konstitucinė prigimtis ir teisinė galia
Kursinis darbas LR konstitucinio teismo aktai, jų konstitucinė prigimtis ir teisinė galia

Kaip teigia Egidijus Jarašiūnas, teisinga, atvira ir darni pilietinė visuomenė neįsivaizduojama be teisės viršenybės. Tokią [...]

Teisinė ir apskaitos veikla internacionalizacijos kontekste
Kursinis darbas Teisinė ir apskaitos veikla internacionalizacijos kontekste

Teisinė ir apskaitos veikla, tai teisinis atstovavimas vienos šalies interesams ginčuose su kita šalimi teisme [...]

ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika
Diplominis darbas ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika

Tiriama problema   Teisingumo Teismui (plenarinė sesija) pateikus Nuomonę 2/131, liko neišspręsta Europos Sąjungos prisijungimo prie Europos [...]