Socialiniai mokslai / Pedagogika

Muzikos mokytojas kaip lyderis ugdymo procese

0 atsiliepimų
Autorius:

Tyrimo aktualumas. Informacinės technologijos, užpildančios mokinių gyvenimus ir lemiančios moksleivių mentaliteto pokyčius labai aktyviai kelia klausimą apie šių dienų mokytoją. Tuo pačiu tai kelia susirūpinimą kalbant ne tik apie šiuolaikinį, bet ir ateities mokytoją.

Šiuolaikinėje visuomenėje mokytojas prarado anksčiau turėtą itin aukštą vertę bei gerbtinos ir paklausios specialybės vardą. Visgi, išlieka neginčytinas faktas, kad mokytojų dėka auga, tobulėja ir bręsta naujoji karta. Pastaroji yra valstybės ateitis, pagrindas ir visuomenės gerovė. Todėl Lietuvoje, pastaruoju metu, daugėja kalbų apie nenutrūkstamą švietimo sistemos modernizavimą, tobulinimą ir pokyčius. Pastarieji itin reikalingi šaliai žengiant į koja kojon su kitomis pasaulio valstybėmis, siekiant išmokti bendradarbiauti, konkuruoti ir įsitvirtinti globaliame pasaulyje. Aktualia tema tampa ne atskiri švietimo sistemos elementai – mokytojai, mokiniai – o bendra švietimo lyderystė visoje švietimo sistemos grandyje (LR Švietimo Ministerija, 2013).

 

Tyrimo problema. Mokytojas – vedlys, tačiau XXI amžiuje mokytojo autoritetas smuko, sumažėjo pedagogikos studijas besirenkančiųjų studentų, todėl tapo aktuali kvalifikuotų pedagogų paieška mokyklose. Ypač specializuotų dalykų, tokių kaip muzikos mokytojas ir kita.

 

Temos ištirtumas. Mokytojo kaip lyderio sampratas nagrinėjo užsienio mokslininkai Brekelmans M., Brok P. den, Tartwijk J. van & Wubbels T. (2005). Taip pat Jackson T., Burrus J., Bassett K., Roberts R. D. (2010). Lietuvoje šią temą – mokytojas kaip lyderis ir bendrai lyderystės sampratą analizavo Jovaiša L. (2015), Mockuvienė T. (2014), Leonavičius R. (2013), Pačėsa N. (2012) ir Dirsytė I. (2009). Konkrečiai apie muzikos mokytojo kaip lyderio gebėjimus analizavo Talalienė Ž., Šečkuvienė H. (2015).

 

Darbo objektas: Mokytojas kaip lyderis.

 

Pagrindinis šio darbo tikslas – išsiaiškinti, kokią įtaką ugdymo procese turi muzikos mokytojas, kuris tuo pačiu turi ir lyderio savybių, yra lyderis.

 

 

 

 

Tikslui pasiekti iškelti tokie darbo uždaviniai:

 

1. Išryškinti šiuolaikinio mokytojo sampratą muzikinio ugdymo kontekste;

2. Atskleisti mokytojo kaip lyderio vaidmens reikšmę muzikiniame ugdyme.

 

Darbo problema: kodėl šiuolaikinėje visuomėje sudėtinga mokytoją laikyti lyderiu.

 

Tyrimo metodai:

  1. Teoriniai. Mokslinės (pedagoginės, psichologinės) metodinės ir metodologinės literatūros analizė, švietimo dokumentų analizė.

  2. Empiriniai. Kokybinė tyrimo duomenų analizė.

 

Siekiant sėkmingai įgyvendinti išsikeltą darbo tikslą, uždavinius ir teisingai išanalizuoti darbo problematiką, buvo pasitelkti šie darbo metodai: sisteminė literatūros analizė ir lyginamoji pirminių duomenų analizė, kuria analizuoti teoriniai ir metodologiniai temos aspektai. Atliktas kokybinis tyrimas (anketavimas), kuriuo buvo siekta išsiaiškinti koks muzikos mokytojo vaidmuo muzikiniame ugdyme ir įvertinti ryšį tarp mokytojo ir skirtingo amžiaus moksleivių ugdymo procese.

Darbe naudoti informaciniai šaltiniai: mokslinės literatūros šaltiniai (vadovėliai, straipsniai, monogramos), Lietuvos Respublikos Švietimo ministerijos, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro pateikta informacija bei atliktų tyrimų duomenys.

Kursinis darbas užbaigiamas išvadų ir pasiūlymų pateikimu.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3758 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Daiktinės aplinkos įtaka ugdymo procesui
Referatas Daiktinės aplinkos įtaka ugdymo procesui

Mus supanti erdvė, kitaip tariant daiktinė aplinka, daro labai didelę įtaką mūsų kasdieniniam gyvenimui, ji [...]

Ekonomino raštingumo ugdymo galimybės pradinėje mokykloje mokytojų nuomonės tyrimas
Diplominis darbas Ekonomino raštingumo ugdymo galimybės pradinėje mokykloje mokytojų nuomonės tyrimas

Temos aktualumas. Mūsų gyvenamuoju laikotarpiu jaunosios kartos ugdymas įgyja itin ypatingą reikšmę. Juk turbūt, kiekvienas [...]

Kalbinio bendravimo kaip tautos kultūros savitumo ugdymo aspektai pagrindinėje mokykloje
Diplominis darbas Kalbinio bendravimo kaip tautos kultūros savitumo ugdymo aspektai pagrindinėje mokykloje

Tauta, kultūra ir kalba yra tarpusavyje susijusios. Asmens ir tautos patyrimas fiksuojamas kalba. Kultūros tęstinumas [...]

Pedagoginio bendravimo svarba ugdymo procese
Referatas Pedagoginio bendravimo svarba ugdymo procese

Aktualumas. Ikimokyklinis amžius nepaprastai svarbus žmogaus tapsmui, socializacijai. Spartus fizinis augimas, intensyvus psichinių funkcijų plėtojimasis [...]

Muzikinio ugdymo kokybės kriterijai
Rašinys Muzikinio ugdymo kokybės kriterijai

        Žmonijos kutūrinio vystymosi pradžioje kilo fundamentalūs klausimai: ko mokyti, kaip mokyti bei organizuoti mokymą.

Mokytojo, kaip sveikatos ugdytojo, kompetencijos
Referatas Mokytojo, kaip sveikatos ugdytojo, kompetencijos

Mokytojo kompetencijų pagrindai susiformavo jau 20 amžiaus viduryje. Vėliau požiūris į kompetencijas kito, rėmėsi nebe [...]

Bendro sprendimo procedūra kaip pagrindinė teisės aktų priėmimo procedūra
Referatas Bendro sprendimo procedūra kaip pagrindinė teisės aktų priėmimo procedūra

Bendro sprendimo priėmimas yra svarbiausia Europos Sąjungos teisėkūros procedūra. Ji pagrįsta tiesiogiai renkamo ir Sąjungos [...]

Neformaliojo ugdymo samprata bei raiška. Neformaliojo ugdymo proceso kokybės analizė Lietuvos švietimo sistemoje
Referatas Neformaliojo ugdymo samprata bei raiška. Neformaliojo ugdymo proceso kokybės analizė Lietuvos švietimo sistemoje

Norint pasiekti kuo geresnių rezultatų bei geresnės ugdymo kokybės, neformaliojo ugdymo procese svarbu atsižvelgti į [...]

Mokytojų požiūrio į šių dienų pradinio ugdymo pamokos metodikos reikalavimus tyrimas
Tyrimas Mokytojų požiūrio į šių dienų pradinio ugdymo pamokos metodikos reikalavimus tyrimas

         Tyrimo tikslo apibrėžimas - atlikti sociologinį tyrimą apklausiant Vilniaus rajono ir miesto mokyklų pradinių [...]

Ritminio ugdymo ypatumai Emilio Žako-Dalkrozo, Karlo Orfo, Zoltano Kodajaus ir Marijos Montesori muzikinio ugdymo sistemose
Referatas Ritminio ugdymo ypatumai Emilio Žako-Dalkrozo, Karlo Orfo, Zoltano Kodajaus ir Marijos Montesori muzikinio ugdymo sistemose

  Aprašytos sistemos tarpusavyje pakankamai skiriasi, tačiau jas visas vienija ritmo suvokimo per judesį metodas [...]

Ugdymo institucijos, kaip inovatyvios švietimos organizacijos, vystymo strategija
Rašinys Ugdymo institucijos, kaip inovatyvios švietimos organizacijos, vystymo strategija

Įvadas Mokyklos pristatymas Liepių pradinė mokykla buvo įkurta 1998 m. Jonavos rajone, Liepių mistelyje. 2013 m. rugsėjo [...]

Straipsnio
Laboratorinis darbas Straipsnio "Muzikų ugdytojus gelbėti imasi mokytojas" situacijos analizė

Visas organizacijas veikia institucijos, asmenys ar jų grupės, kurios yra suinteresuotos organizacijų rezultatais arba sėkme [...]

Mokytojo asmenybė mokymosi procese
Referatas Mokytojo asmenybė mokymosi procese

Mokytojas – kvalifikuotas asmuo, kuris moko kitą žmogų. Pirmieji mokytojai atsirado senovės Rytuose, Kinijoje, vienas [...]