Motyvacijos vaidmuo X įmonės darbuotojų lojalumui

13 psl. / 2777 žod.

Ištrauka

ar kitokios organizacijos nariais, organizacijos, kurioje du ar daugiau žmonių, dirbdami tam tikroje struktūroje, siekia užsibrėžtų tikslų. Nuolat keičiantis bei tobulėjant verslo pasauliui dėl naujų technologijų, dėl pokyčių socialinėje, politinėje aplinkoje, dėl stiprėjančios konkurencijos kiekviena organizacija susiduria su sunkumais ir klausimais: “Kaip pasiekti didesnį pelningumą? Kaip įveikti konkurenciją? Kaip padidinti rinkos dalį?”

Siekiant šių tikslų neretai tiesiog pamirštama apie žmones, dirbančius kompanijoje, kurie yra svarbiausias bet kokios veiklos variklis ir be kurių neįmanomi jokie pokyčiai. Labai svarbu yra tai, kaip dirbantieji suvokia savo darbą, kokie yra jų poreikiai ir siekiai, kas juos labiausiai skatina siekti gerų darbo rezultatų. Visa tai neišvengiamai susiję su kompanijos sėkme. Tam, kad kompanija būtų sėkminga, reikalingi patenkinti darbu, aiškiai suvokiantys organizacijos tikslus ir tų tikslų siekiantys darbuotojai. Darbuotojų lojalumas kompanijai, noras siekti geresnių rezultatų ir tiesioginis suinteresuotumas jais, labai priklauso ir nuo tinkamos motyvacijos. Labiau motyvuoti darbuotojai pasiekia geresnių darbo rezultatų, jų darbas yra efektyvesnis, nei mažiau motyvuoti. Darbuotojų motyvavimas ne tik didina darbuotojų pasitenkinimą darbu, bet taip pat ir duoda naudos įmonei (produktyvesnis darbas, geras įmonės vardas, darbuotojų lojalumas). Organizacijos, norėdamos išsaugoti konkurencinį pranašumą, mažinti kaštus, didinti produktyvumą, turi suformuoti kvalifikuotą, kompetentingą bei motyvuotą darbuotojų kolektyvą. Tinkamai motyvuoti, lojalūs darbuotojai - didelis įmonės turtas. Darbuotojų motyvacija turėtų būti kiekvienos organizacijos strategijos dalis (Butkus, F. S.,2003).  Tačiau šiuolaikinėje darbo aplinkoje vadovai vis dažniau susiduria su personalo motyvavimo problema ir susimąsto kokiomis priemonėmis yra geriausiai motyvuoti darbuotoją. Tad, akivaizdu, kad didelė darbuotojų kaita visos Lietuvos mastu, liudija apie nepakankamą darbuotojų motyvavimą ir motyvaciją.

Problema – kokiomis priemonėmis motyvuoti darbuotojus, kad jie panaudotų visus savo sugebėjimus, žinias ir kūrybiškumą siekiant kompanijos tikslų bei išliktų lojalūs įmonei?

Darbo objektas – darbuotojų motyvavimo sistema.

Darbo tikslas – nustatyti darbuotojų motyvavimo metodus ir principus X organizacijoje.

Darbo uždaviniai:

  1. Aptarti motyvacijos sampratą.
  2. Išanalizuoti kokios pagrindinės motyvacijos teorijos.
  3. Išsiaiškinti kokias motyvacijas taiko X organizacijoje, ir ar tai padeda darbuotojų lojalumui.

Metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, kiekybinis tyrimas – anketinė vartotojų apklausa internete.


Reziumė

Autorius
ingrida.kazakeviciute
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 20, 2018
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Darbuotojų kontrolė "X" įmonėje

Vadyba Kursinis darbas 2015 m. iwienn
Kursiniame darbe buvo analizuojami „X“ įmonės darbuotojų kontrolės vykdymo ypatumai, bei kaip ji pasireiškia ir ar darbuotojai ką nors žino apie jų įmonėje...