AB "Pieno žvaigždės" finansinės būkles analizė

26 psl. / 4291 žod.

Ištrauka

Tam, kad būtų užtikrintas įmonės tolimesnis gyvavimas šiuolaikinėmis sąlygomis, vadovams pirmiausia būtina sugebėti realiai įvertinti jos finansinę būklę. Finansinė būklė – svarbiausia įmonės ekonominės veiklos charakteristika.

Įmonėje esanti sukaupta informacija turi būti objektyviai įvertinta, nes tik tokiu būdu galima priimti tikslius ir optimalius valdymo sprendimus bei išlikti konkurencingiems rinkoje. Finansinė analizė yra vienas iš objektyviausių būdų tinkamai įvertinti informaciją, ir tai yra jos didžiausia reikšmė bei privalumas. Ji padeda atsakyti į klausimą, ar įmonė eina teisingu keliu ir ypač naudinga nustatant įmonės pelningumą bei be abejo plėtros galimybes.

Subalansuota įmonės finansinė būklė yra sėkmingos veiklos rezultatas. Nepakankamas dėmesys verslo rizikai ar netinkamas jos valdymas gali pabloginti finansinę būklę ir finansinius rodiklius. Gali pritrukti apyvartinių lėšų, sutrikti sutarčių sąlygų vykdymas, o taip pat su tuo susijusi neigiama tiekėjų ir verslo partneriu reakcija, iškilti grėsmė veiklos tęstinumui.

Vienintelis būdas užtikrinti sėkmingą įmonės gyvavimą – tai nuolat kokybiškai ir sistemiškai analizuoti jos finansinę būklę, priimti šią analizę pagristus investicinius ir finansinius sprendimus, įvertinti įmonėje esančius išteklius, išaiškinti jų naudojimo efektyvumą. Finansine analize padeda kuo anksčiau pastebėti įvairius negatyvius reiškinius įmonės veikloje, o analizes išvados leidžia imtis priemonių, kad būtų išvengta krizės ir sumažėtu pavojų grėsmė.

Kursinio darbo tikslas. Remiantis AB „Pieno žvaigždės“ finansinėmis ataskaitomis atlikti įmonės finansinės būklės analizę.

Kursinio darbo uždaviniai:

 1. Susisteminti turimą informaciją;
 2. Atlikti AB „Pieno žvaigždės“ balansų horizontaliąją ir vertikaliąja analizes;
 3. Apskaičiuoti santykinius rodiklius ir patekti jų kitimo grafikus.

Atliekant šį darbą buvo naudotasi įvairia pagalbine literatūra – knygomis finansų tematika, internetiniais straipsniais, paskaitų konspektais.


Turinys

 • Įvadas3
 • Finansinės analizės esmė, reikšmė ir vieta ekonominėje analizėje4
 • 1.1. Finansinės analizės samprata ir reikšmė4
 • 1.2. Finansinės analizės objektas, turinys, tikslai ir uždaviniai5
 • Finansinės analizės šaltiniai5
 • AB „Pieno Žvaigždės“ 2010 – 2012 m.m. finansinės būklės analizė ir įvertinimas6
 • 3.1. Horizontalioji analizė6
 • 3.2. Vertikalioji analizė9
 • 3.3. Mokumo rodiklių skaičiavimas ir įvertinimas11
 • 3.4. Pelningumo rodiklių skaičiavimas ir įvertinimas16
 • 3.5. Įsiskolinimo rodiklių (finansų struktūros) skaičiavimas ir įvertinimas20
 • 3.6. Apyvartumo rodiklių skaičiavimas ir įvertinimas23
 • Išvados26
 • Literatūra ir šaltiniai27
 •  

Literatūros sąrašas

Monografijos, knygos

MACKEVIČIUS, Jonas. Įmonių veiklos analizė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005, 480 p. ISBN 9955-680-13X.

MACKEVIČIUS, Jonas. Įmonių veiklos analizė. Informacijos rinkimas, sisteminimas ir vertinimas. Monografija. Vilnius: TEV, 2007, 510 p. ISBN 978-9955-680-73-4.

MACKEVIČIUS, Jonas; POŠKAITĖ, Dalia. Finansų analizė. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1998, 631 p. ISBN 9986-04-082-5.

Elektroniniai dokumentai

BUCKIŪNIENĖ, Olga. Įmonių finansai. Paskaitų konspektas, Vilnius, 2001. Prieiga per internetą: http://www.andriuz.skynet.lt/knygos/Finansai%20ir%20Apskaita/Imoniu%20Finansai%20(Buckiuniene).pdf

Įmonių finansinė analizė. Rodiklių skaičiavimo metodika. Nacionalinė vertybinių popierių birža. Vilnius, 2010. Prieiga per internetą:

http://www.nasdaqomxbaltic.com/files/vilnius/leidiniai/Rodikliu_skaiciavimo_metodika-final.pdf

AB „Pieno Žvaigždės“ finansinės ataskaitos. Vilniaus vertybinių popierių birža. Prieiga per internetą: http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?instrument=LT0000111676&list=2&date=2013-05-05&pg=details&tab=reports


Reziumė

Autorius
guuru
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 10, 2021
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai

Įmonės UAB “TAISYK” finansinė analizė

Apskaita Kursinis darbas 2013 m. vilma.vilma
Finansinė analizė – tai įmonės finansinės padėties įvertinimas, siekiant įvertinti įmonės finansinį pajėgumą ir priimti optimalius finansų valdymo sprendimus. Finansinė analizė įmonei naudinga...

Finansinės būklės analizė AB "City Service"

Apskaita Kursinis darbas 2014 m. dess1
Finansinė analizė aktuali kiekvienai įmonei, nes ji padeda geriau suprasti vykstančius reiškinius ir procesus, o svarbiausia – padeda vadovams priimti racionalius sprendimus. Dėl...

UAB „XXX“ finansinė analizė ir perspektyvos

Apskaita Diplominis darbas 2013 m. linakla
Darbo aktualumas. Rinkos ekonomika pasižymi neapibrėžtumu, versle nuolat pasitaiko netikėtumų, nesėkmių, rizikos. Nepakankamas dėmesys verslo rizikai bei netinkamas jos valdymas gali pabloginti finansinę...

AB „Gubernija“ finansinės būklės analizė

Apskaita Referatas 2013 m. thisme
Finansinė analizė labai reikalinga šiuolaikiniam verslui. Ši analizė padeda įvertinti įmonės esamą padėtį ir nustatyti finansinius rezultatus bei įvertinti įmonės ateities galimybes, perspektyvas....