Finansinės būklės analizė AB "City Service"

27 psl. / 5863 žod.

Ištrauka

Finansinė analizė aktuali kiekvienai įmonei, nes ji padeda geriau suprasti vykstančius reiškinius ir procesus, o svarbiausia – padeda vadovams priimti racionalius sprendimus. Dėl šios priežasties, norint teisingai įvertinti įmonės veiklos būklę, reikia suvokti finansinės analizės prasmę, jos būdus ir metodus, mokėti interpretuoti finansinius rodiklius.Viso pasaulio, tame tarpe ir Lietuvos įmonių, aktualiausia problema yra - įmonių nemokumas, šios problemos pasekmės – įmonių likvidavimas. Norint išvengti šios problemos, reikia stebėti įmonės bendrąją finansinę būklę, pelningumo bei mokumo rodiklius, taip pat bankroto tikimybės reikšmes.Darbo tikslas – išnagrinėti įmonių finansinės būklės teorinius aspektus ir išanalizuoti akcinės bendrovės „City service“ finansinę būklę.Darbo uždaviniai:1. Išsiaiškinti finansinės būklės analizės reikšmę įmonei.2. Atlikti AB „City service“ 2010 – 2013 metų finansinės būklės analizę.3. Įvertinti AB „City service“ 2010 – 2013 metų bankroto tikimybę.Tyrimo objektas – įmonės finansinių ataskaitų duomenys, įmonės finansinė būklė ir ją lemiančios priežastys.Tyrimo metodai – literatūros šaltinių teorinė analizė, įmonės finansinių ataskaitų analizė, atliekama taikant įvairius ekonominės analizės būdus. 


Turinys

 • ĮVADAS2
 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS4
 • 1. FINANSINĖ ANALIZĖ5
 • 1.1. Finansinės analizės apibrėžimas ir reikšmė5
 • 1.2. Finansinės analizės objektas ir turinys6
 • 2. AB „City service“ 2010 – 2013 METŲ FINANSINĖ ANALIZĖ10
 • 2.1. AB „City service“ charakteristika10
 • 2.2. Horizontali ir vertikali finansinių ataskaitų analizė11
 • 2.2.1. Balanso analizė11
 • 2.2.2. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė15
 • 2.3. Santykinių finansinių rodiklių analizė18
 • 2.3.1. Pelningumo rodiklių analizė18
 • 2.3.2. Mokumo rodiklių analizė20
 • 2.3.3. Efektyvumo rodiklių analizė21
 • 2.3.4. AB „City service“ bankroto tikimybės įvertinimas22
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS25
 • PRIEDAI26
 • PRIEDAI:
 • 1 priedas. AB „City service“ balansas 2010 - 2013 m.
 • 2 priedas. AB „City service“ pelno (nuostolių) ataskaita 2010 - 2013 m.
 • 3 priedas. AB „City service“ horizontalioji balanso analizė 2010 - 2013 m.
 • 4 priedas. AB „City service“ vertikalioji balanso analizė 2010 - 2013 m.
 • 5 priedas. AB „City service“ horizontalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė 2010 - 2013 m.
 • 6 priedas. AB „City service“ vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė 2010 - 2013 m.

Reziumė

Autorius
dess1
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 19, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai

Įmonės UAB “TAISYK” finansinė analizė

Apskaita Kursinis darbas 2013 m. vilma.vilma
Finansinė analizė – tai įmonės finansinės padėties įvertinimas, siekiant įvertinti įmonės finansinį pajėgumą ir priimti optimalius finansų valdymo sprendimus. Finansinė analizė įmonei naudinga...

UAB „XXX“ finansinė analizė ir perspektyvos

Apskaita Diplominis darbas 2013 m. linakla
Darbo aktualumas. Rinkos ekonomika pasižymi neapibrėžtumu, versle nuolat pasitaiko netikėtumų, nesėkmių, rizikos. Nepakankamas dėmesys verslo rizikai bei netinkamas jos valdymas gali pabloginti finansinę...

Namų ūkio finansinė analizė

Apskaita Referatas 2015 m. sniga
Namų ūkis tai grupė asmenų, gyvenančių viename būste, turinčių bendrą biudžetą ir kartu besimaiti-nančių, bet nebūtinai susijusių giminystės ryšiais. Sąvoka „namų ūkis“ dažnai...

AB „Gubernija“ finansinės būklės analizė

Apskaita Referatas 2013 m. thisme
Finansinė analizė labai reikalinga šiuolaikiniam verslui. Ši analizė padeda įvertinti įmonės esamą padėtį ir nustatyti finansinius rezultatus bei įvertinti įmonės ateities galimybes, perspektyvas....