Asignavimų valdytojų biudžeto sudarymo principai

27 psl. / 5084 žod.

Ištrauka

Valstybės valdyme labai svarbų vaidmenį atlieka valstybės biudžetas. Tai pagrindinis finansinis valstybės planas, sudarytas valstybės piniginis fondas bendroms reikmėms tenkinti, išreiškia biudžeto materialinį turinį. Sudarinėjat biudžetą svarbu atkreipti dėmesį į įvairius esamus ir būsimus ekonominius faktorius, kadangi priešingu atveju gali susidaryti biudžeto deficitas.


Šiuo metu ekonomistai laikosi nuostatos, kad valstybės skolinimasis yra neišvengiamas ir tikrai nesmerktinas ūkio plėtros reiškinys. Valstybiniam sektoriui skolinantis šalies viduje ir užsienyje tarp šalių perskirstomi kapitalo ištekliai. Ekonomikos teorijoje teigiama, kad Valstybinio sektoriaus skolinimasis gali paskatinti ekonomikos augimą. Tačiau visada yra rizika, kad dėl per didelio naudojimosi kreditais, ypač užsienio, gali atsirasti tokie skolos tvarkymo poreikiai, kurie bus nepakeliami šalies biudžetui ir tai apsunkins ekonomikos plėtrą.


Šio namų darbo tema: aptarti Lietuvos asignavimų valdytojus, atsakančius už taisyklingą išlaidų paskirstymą, kiekvienas jam skirtoje vietoje. Tai turi nemažą įtaką tolimesnei valstybės ekonomikai.


Tikslas: Apžvelgti kokiomis taisyklėmis ir kokiais principais vadovaujasi asignavimų valdytojai, kad neturėtu biudžeto deficito ir sugebėtu efektyviai veikti turint ribotą finansų kiekį.


Tyrimo uždaviniai : teoriškai išanalizuoti asignavimų savoką, asignavimų valdytojų veiklą. Aprašyti kokia tvarka praktiškai vykdomas Alytaus savivaldybės asignavimų valdytojo biudžeto sudarymo procesas.


Darbo metodai: Lietuvos Respublikos biudžeto Sandaros Įstatymo analizė, savivaldybių veiklos analizė, statistinių duomenų analizė.


Turinys

 • Turinis
 •  
 • Įvadas3
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETO SANDAROS Į S T A T Y M O TRUMPA APŽVALGA4
 • Asignavimų valdytojai, jų pareigos, teisės, atsakomybė6
 • Savivaldybės asignavimų valdytojų biudžeto sudarymo principai10
 • ALYTAUS MIESTO Savivaldybės asignavimų valdytojų biudžeto sudarymo principai12
 • Išvados17
 • Literatūra18
 • Priedai19
 •  

Literatūros sąrašas

Literatūra

 1. LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETO SANDAROS ĮSTATYMAS
 2. http://www.istatymas.lt/istatymai/biudzeto_sandaros_istatymas.htm
 3. http://tar.tic.lt/Default.aspx?id=2&item=results&aktoid=4C63751B-30D8-469D-9042-55AE7A4E7975
 4. http://www.infolex.lt/jurbarkas1/GetFile.aspx?DocId=ddbe6d18-0d89-457f-a119-5b30a79f97c6
 5. www.silute.lt/publ/ptarybos/2012-12-13/BIU1213s05pr01K.doc
 6. www.silute.lt/publ/ptarybos/2009-02-26/BIU02s02KJ.doc
 7. www.aikos.smm.lt/instnuost/Dovilu_etno_kulturos_centro_nuostatai.doc
 8. http://web.siauliai.lt/taktaifs/v/2006/2B0CE9CC-D20B-4084-881D-3D24C509394B.doc

http://www.rietavas.lt/action.php?ru=bS9tX2RvY19zaG9wL2ZpbGVzL2FfZG9jX3Nob3AucGhw&downl_doc_id=911&m_doc_shop_action=downl_sum


Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 27, 2023
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai

Kredito unijų veiklos principai ir ypatumai

Finansai Kursinis darbas baltojipuga
Šiame semestro darbe analizuojamos Lietuvos Respublikos kredito unijos. Kredito unijos sąvoka traktuojama kaip kooperatiniais pagrindais sukurta finansinė institucija. 62 Lietuvoje veikiančias kredito unijas...

Gamybinės įmonės biudžeto sudarymas

Finansai Referatas 2013 m. blooming
Temos naujumas ir aktualumas. Kiekvienas įmonės vadovas nori ir tikisi, kad jos veikla, teikiamos paslaugos ar parduodama produkcija teiktų kuo didesnį pelną bei...