Lietuvos finansų sistemos reguliavimas

11 psl. / 2009 žod.

Ištrauka

Visais valstybių raidos etapais labai svarbūs yra finansai. Jų sistema leidžia sukaupti tam tikrus finansinius išteklius, reikalingus valstybės funkcijoms vykdyti. Palaipsniui susiformavo ir ūkio subjektų finansai. Dar svarbesnis finansų vaidmuo išplėtotos ekonomikos ir rinkos sąlygomis.
Bet kuris finansų rinkų veikimo nagrinėjimas rodo, kad šis veikimas yra nuolatinių reguliavimo ir kontroliavimo pastangų objektas. Nesunku pastebėti akivaizdų sąveikavimą tarp naujų finansų rinkų plėtros tendencijų ir šių rinkų reguliavimo būdų.
Kalbant apie finansų rinkų reguliavimą, galima išskirti du įsiterpimo į rinką aspektus. Pirma, didžiulė reguliavimo pastangų dalis nukreipta į finansų rinkų veikimo tolygumo ir visuomenės bei rinkos dalyvių pasitikėjimo rinkomis užtikrinimą. Antra, reguliavimo tikslu nereitai būna konkretūs makroekonominiai siekiai. Šiais siekiais gali būti finansinių paslaugų vartotojų interesų gynimas, atskirų investuotojų grupių veiklos skatinimas, eksporto skatinimas ir panašiai. Suprantama, kad šie du finansų rinų reguliavimo aspektai yra susieti tarpusavyje, tačiau vis dėlto yra objektyvus pagrindas juos atskirti. (A. V. Rutkauskas „Finansų rinkos ir institucijos“ 368 psl.)
Šio darbo objektas – tai įvairias šalis apimanti finansų sistema, o tikslas – Lietuvos finansų sistemos reguliavimas. Tam, kad pasiekti darbe užsibrėžto tikslo, išanalizuosime kas tai yra finansai, koks jų vaidmuo valstybėje, tai padės suprasti finansų svarbą ir pagrindinius jų požymius. Išanalizavę apie finansus, aiškinsimės kaip Lietuva reguliuoja ir valdo finansus, kokie užsibrėžti tikslai ir atliekamos funkcijos.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • DĖSTOMOJI DALIS4
 • Finansų apibūdinimas, jų sudėtis ir vaidmuo4
 • Finansų apibūdinimas4
 • Finansų sudėtis4
 • Finansų vaidmuo6
 • Valstybės finansų valdymo institucijos7
 • Finansų ministerija, jos tikslai ir funkcijos7
 • Finansų ministerijos tikslai7
 • Svarbiausios Finansų ministerijos atliekamos funkcijos8
 • Valstybinė mokesčių inspekcija, jos uždaviniai ir fukcijos9
 • Pagrindiniai VMI uždaviniai9
 • Pagrindinės VMI vykdomos funkcijos9
 • IŠVADOS11
 • Naudota literatūra12

Reziumė

Autorius
wanillius
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 22, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Lietuvos kredito sistema

Finansai Kursinis darbas 2009 m. indruuu
LIETUVOS KREDITO SISTEMA Buhalterinės apskaitos ir finansų kursinis darbas. Darbas yra labai rimto pobūdžio, gautas aukštas įvertinimas.

Lietuvos valstybės finansų sistema

Finansai Referatas 2014 m. lietuviskai123456
Temos aktualumas. Valstybės finansai atlieka svarbų vaidmenį vykdant ekonominę politiką, ekonominius bei socialinius uždavinius. Pagrindinis valstybės finansų uždavinys yra paskirstyti esamus ekonominius išteklius...