Organizacinės elgsenos aspektai

11 psl. / 2000 žod.

Ištrauka

Kiekviena organizacija funkcionuoja tam tikroje kultūrinėje, socialinėje, ekonominėje ir kitose erdvėse ir yra veikiama aplinkos bei pati reaguoja į ją. Organizacijos reakcija į aplinką rodo jos išpažįstamas vertybes bei nuostatas siekiant užsibrėžtų tikslų. Organizacija susikuria savo tikslus, kurių siekia jos nariai. Tačiau organizacijos veiklos efektyvumas bei sėkmė priklauso ne vien tik nuo jos narių sugebėjimų ir motyvacijos. Kiekvienos organizacijos viduje esanti tam tikra sistema veikia jos narių elgesį. Tai – organizacijos elgsena. Organizacija turi tarsi nematomą kokybę – savo stilių, pobūdį, veiklos būdą ir pan.
Funkcijų ir pareigybių struktūra organizacijoje turi būti gerai apgalvota ir formalizuota. Tai planingas visų išteklių koordinavimas įgyvendinant organizacijos tikslus, kuris remiasi darbo pasidalijimu, valdžios hierarchija ir atsakomybe.
Organizacijos kultūra – tai esminių vertybių, vienodų įsitikinimų sistema, kuri pripažįstama visų darbuotojų, įtakoja jų elgesį, yra palaikoma organizacijos istorijų, mitų, herojų bei pasireiškia per normas, tradicijas, kalbą ir simbolius.
Darbo objektas – organizacinė elgsena.
Darbo tikslas – apibūdinti organizacinę elgseną.
Darbo uždaviniai:
1. Apibūdinti organizacinės elgsenos aspektus.
2. Atskleisti organizacinę elgseną įtakojančius veiksnius.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. ORGANIZACINĖ ELGSENA4
  • 1.1. ORGANIZACINĖS ELGSENOS SAMPRATA4
  • 1.2. PAGRINDINIAI ORGANIZACINĘ ELGSENĄ ĮTAKOJANTYS VEIKSNIAI6
  • IŠVADOS10
  • LITERATŪRA11

Reziumė

Autorius
sonata
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 30, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Konfliktai ir jų valdymas organizacijoje

Vadyba Referatas zuzenka
Konfliktas – tai maždaug vienodo stiprumo, bet priešingos krypties jėgų sąveika, tai nesuderinamų motyvų, interesų, nuomonių, nuotaikų susidūrimas. Konfliktas visada sukelia stiprius emocinius...

Organizacinė elgsena

Vadyba Prezentacija yumina
Tai sisteminiai elgsenų (veiksmų) ir nuostatų, kurias žmonės demonstruoja darbe, tyrimai. Dirbančių žmonių elgsenos tyrimai įvairiose organizacijose.

Inovaciniai organizacijos procesai: vertinimo aspektai

Vadyba Referatas 2015 m. abrikosinee
Temos aktualumas Inovacijos yra laikomos pagrindinėmis priemonėmis, kurios užtikrina ilgalaikį valstybės ekonominį stabilumą bei subalansuotą vystymąsi. Todėl reikia tinkamai vertinti inovacinius...