AB „TEO“ veiklos analizė

23 psl. / 4447 žod.

Ištrauka

Tyrimo tikslas
Surinkti duomenis susijusius su AB „TEO“ įmone, juos susisteminti ir atlikti su įmonės AB „TEO“ veikla susijusių rodiklių 2008 – 2011 metais statistinę analizę bei pateikti prognozę 2013 ir 2014 metams.
Tyrimo uždaviniai
• Išanalizuoti įmonėje AB „TEO“ pagrindinių ekonominių ir socialinių rodiklių kitimą nuo 2008 iki 2011 metų;
• Išanalizuoti statistikos departamente pateikiamus rodiklius susijusius su įmonės veikla pagal EVKR 2red kodą.
• Susipažinti su Eurostato internetinėje svetainėje, kituose šios institucijos leidiniuose turimais duomenimis, kurie susiję su aptariamos įmonės veikla;
• Atlikti statistinę analizę , skaičiuojant statistinius rodiklius ir padaryti išvadas;
• Apskaičiuoti vieno darbuotojo vidutinį ketvirtinį ir mėnesinį bruto darbo užmokestį, turimų ir apskaičiuotų rodiklių pokytį (absoliučia suma ir proc.), nustatyti veiksnių įtaką bruto darbo užmokesčio lėšų pasikeitimui ir parašyti išvadas;
• Apskaičiuoti vieno darbuotojo ketvirtinį ir mėnesinį išdirbį, turimų ir apskaičiuotų rodiklių pokytį (absoliučia suma ir proc.), nustatyti veiksnių įtaką pagamintos produkcijos (pardavimo pajamų) apimties pasikeitimui ir parašyti išvadas.
• Apskaičiuoti išlaidų (sąnaudų) lygio ir pelningumo rodiklius, jų pokytį (absoliučia suma ir proc.), apskaičiuotus rodiklius įvertinti ir parašyti išvadas.
Darbo struktūra
Darbas yra sudarytas iš keturių skyrių. Pirmame skyriuje trumpai pristatėme AB „TEO“ įmonę ir nurodėme pagrindinės veiklos kodą pagal EVRK 2red. Antrame apžvelgėme statistikos departamento svetainėje turimus duomenis susijusius su AB „TEO“ įmonės veikla (pagal EVRK 2 red.). Trečiame skyriuje pateikėme Eurostato internetinėje svetainėje turimus duomenis, susijusius su aptariamos įmonės veikla. Ketvirtame skyriuje analizavome pagrindinius finansinius rodiklius, susijusius su veiklos sąnaudomis bei sąnaudomis vienam pardavimų pajamų litui.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • Tyrimo tikslas3
 • Tyrimo uždaviniai3
 • Darbo struktūra3
 • PRAKTINĖ TIRIAMOJI DALIS4
 • AB „TEO“ įmonės pristatymas4
 • TEO vizija4
 • TEO misija4
 • TEO vertybės4
 • Istorija:5
 • Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)5
 • Įmonės AB „TEO“ ekonominiai rodikliai6
 • Įmonės AB „TEO“ socialiniai rodikliai9
 • LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO INTERNETINĖJE SVETAINĖJE PATEIKTI DUOMENYS, SUSIJĘ SU NAGRINĖJAMOS ĮMONĖS VEIKLA13
 • EUROSTATO INTERNETINĖJE SVETAINĖJE PATEIKTI DUOMENYS, SUSIJĘ SU NAGRINĖJAMOS ĮMONĖS VEIKLA15
 • PAGRINDINIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ SKAIČIAVIMAS16
 • Veiklos sąnaudos.16
 • Sąnaudos vienam pardavimo pajamų litui16
 • Ekonominiai ir socialiniai rodikliai17
 • Darbo našumo analizė18
 • Pelningumo rodikliai20
 • IŠVADOS22
 • NAUDOTA LITERATŪRA23

Reziumė

Autorius
dagne125
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 21, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

AB ,,Stumbras“ veiklos rizikos analizė

Vadyba Kursinis darbas 2010 m. vikina
Temos aktualumas. Verslo rizikos valdymas įmonių veikloje yra svarbus procesas, suteikiantis pranašumą, siekiant dirbti efektyviai ir norint išlikti konkurencinėje kovoje, užtikrinantis palankius veiklos...

Profesinės veiklos (sandėlininko) analizė

Vadyba Diplominis darbas 2008 m. laimarad
Jaunų žmonių kvalifikacijos įgijimas ir tobulinimas, įgalinantis eiti į darbo rinką (kaip darbo ieškančius kvalifikuotus specialistus) yra bet kurios šalies švietimo sistemos pirmaeilė...

"X" įmonės strateginė veiklos analizė

Vadyba Referatas 2019 m. simonyti4
Strateginis planavimas – tai sprendimų procesas. Šio proceso metu numatomi būsimi įvykiai, į kuriuos organizacija galėtų atsižvelgti realizuodama savo galimybes ir apsisaugoti nuo...