Privačios teisėsaugos įstaigos Lietuvoje

7 psl. / 1876 žod.

Ištrauka

Teisėtvarka – tai visuomeninių santykių padėtis, kuriai esant užtikrinama teisė bei įstatymų vykdymas. Teisėtvarka – visuomeninės santvarkos dalis. Nors siauresne prasme teisėtvarką reikėtų suprasti kaip veiklą, kurios metu yra užtikrinamos teisės normų reikalavimų laikymasis. Institucijos, kurios atlieka teisėtvarkos funkcijas yra: policija, saugos tarnybos ir kitos struktūros, kurioms pavesta užtikrinti viešąją tvarką ir saugumą. Platesne prasme teisėtvarkininkais laikomi ir kiti šios veiklos pareigūnai ar asmenys taip pat ir kitos teisėsaugos institucijos, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai prisideda ne tik prie teisingumo vykdymo, bet ir prie praktinio teisėtvarkos įgyvendinimo. Be abejo, be teisinių institucijų, be teisinio reglamentavimo – teisinė bet kurios srities kontrolė užtikrinta negali būti.


Reziumė

Autorius
debesiux
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 6, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
7 psl.

Susiję darbai

Lietuvos advokatūra, kaip Lietuvos teisėsaugos institucija

Teisė Referatas 2015 m. aliona
Šiuolaikinės Lietuvos teisės sistemoje Advokatūra kaip teisėsaugos institucija pradėjo formuotis po Nepriklausomybės atkūrimo. Šiandien Lietuvos advokatūra įgyvendina Advokatų savivaldą. Į Lietuvos advokatūra vadinamą...

Policijos veiklos analizė Lietuvoje

Teisė Referatas 2017 m. etusas
Anotacija Šiame straipsnyje teoriniais aspektais analizuojama Lietuvos policijos veikla ir jos pagrindiniai uždaviniai. Straipsnio tikslas – išanalizuoti policijos veiklą 2015-2016 m.m. Lietuvoje. Remiantis...