Apyvartinio kapitalo analizė akcinėje bendrovėje ,,Panevežio statybos trestas‘‘

33 psl. / 6777 žod.

Ištrauka

Viena iš pagrindinių problemų, su kuria susiduria daugelis įmonių, yra apyvartinių lėšų trūkumas. Apyvartinės lėšos – tai likvidus turtas, kurio įmonėms reikia atlyginimams mokėti, žaliavoms įsigyti, kitoms veiklos išlaidoms padengti. Apyvartinio kapitalo analizė aktuali visiems informacijos vartotojams, nes pagal jo dydį ir kitimo tendencijas sprendžiama apie įmonės finansinį stabilumą ir veiklos tęstinumą.Kiekvienai įmonei labai svarbu, kad apyvartinių lėšų kiekis būtų pakankamas, kadangi, net trumpalaikis jų trūkumas gali sukelti didelių sunkumų įmonei, pvz. Įmonė gali vėluoti atsiskaityti su tiekėjais ir prarasti gerą vardą. Nuo apyvartinio kapitalo dydžio priklauso, įmonės finansinių išteklių būsimųjų įsipareigojimų įvykdymas. Jeigu jo yra mažai, įmonė neįvykdo savo finansinių įsipareigojimų laiku, o jei labai daug – jis gali būti panaudotas neefektyviai.
Šio darbo nagrinėjama problema – apyvartinių lėšų trūkumas.
Kursinio darbo tikslas – išanalizuoti AB“Panevežio statybos trestas“ apyvartinį kapitalą.
Šiam tikslui pasiekti keliami tokie uždaviniai:
1. Teoriškai pagrįsti apyvartinio kapitalo esmę, sudėtį ir įvertinimo būdus;
2. Įvertinti įmonės veiklos rezultatus ir būklę;
3. Atlikti AB“Panevežio statybos trestas“ apyvartinio kapitalo tyrimą.
Tyrimo objektas – AB“ Panevežio statybos trestas“ apyvartinis kapitalas.


Turinys


Reziumė

Autorius
brigita99
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 7, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
33 psl.

Susiję darbai

Įmonės UAB “TAISYK” finansinė analizė

Apskaita Kursinis darbas 2013 m. vilma.vilma
Finansinė analizė – tai įmonės finansinės padėties įvertinimas, siekiant įvertinti įmonės finansinį pajėgumą ir priimti optimalius finansų valdymo sprendimus. Finansinė analizė įmonei naudinga...

Finansinės būklės analizė AB "City Service"

Apskaita Kursinis darbas 2014 m. dess1
Finansinė analizė aktuali kiekvienai įmonei, nes ji padeda geriau suprasti vykstančius reiškinius ir procesus, o svarbiausia – padeda vadovams priimti racionalius sprendimus. Dėl...

AB ,,Lietuvos paštas' pajamų ir sąnaudų analizė

Apskaita Diplominis darbas 2016 m. Šarūnėm
Temos aktualumas. Pagrindinis įmonės tikslas yra efektyvi veikla, siekiant gauti kuo didesnes pajamas, užtikrinant racionalų išteklių panaudojimą ir patiriant minimaliausias sąnaudas. Todėl itin...

Kapitalo rinkos rodiklių analizė

Apskaita Kursinis darbas 2013 m. vilda
Išsamiai ir aiškiai išnagrinėta kapitalo rinkos rodiklių analizė, išanalizuoti kapitalo rinkos rodiklių skaičiavimai ir vertinimas

Pajamų ir sąnaudų apskaitos analizė

Apskaita Diplominis darbas 2017 m. nika99
Diplоminiаmе (bаigiаmаjаmе) dаrbе yrа išаnаlizuоti įvаirių Liеtuvоs аutоrių tеоriniаi pаjаmų ir sąnаudų аpskаitоjе аspеktаi. Аprаšytоs ir pаnаudоtоs įvаiriоs finаnsinės аnаlizės tyrimо mеtоdikоs. Pristаtоmа...