AB „LESTO“ išteklių vertinimas, ilgalaikio turto analizė

24 psl. / 4786 žod.

Ištrauka

Kiekvienai įmonei svarbu siekti savo veiklos tikslų – pelno. Materialusis veiksnys yra vienas iš svarbiausių veiksnių nuo kurio priklauso įmonės sėkmė. Ilgalaikio materialaus turto kiekis (IMT) rodo, kiek įmonėje yra apčiuopiamo ilgą laiką naudojamo turto. Tai labai svarbus dydis, nes būtent IMT įmonė gali garantuoti skolų bankui ir tiekėjams grąžinimą. Į šį turtą orientuojasi ir akcininkai, nes jis yra vienas iš svarbiausių nuosavybės garantų.

Projektinio darbo tikslas – atlikti UAB „ Lesto“ 2008 - 2010 m. ilgalaikio materialaus turto (IMT) sudėties ir techninės būklės analizę ir paaiškinti rodiklių ekonominę prasmę.

Darbo uždaviniai:

 • Išanalizuoti IMT sudėtį, atlikti struktūros ir dinamikos analizę;
 • Įvertinti IMT techninės būklės rodiklius;
 • Atlikti IMT naudojimo statistikos įvertinimą;
 • Pelningumo rodiklių analizė.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. AB „Lesto“ istorija4
 • 2. AB „Lesto“ pagrindinės veiklos nustatymas remiantis EVRK5
 • 3. AB „Lesto“ išteklių valdymas5
 • 3.1. Ilgalaikio materialaus turto sudėtis ir struktūrinė analizė5
 • 3.2. Ilgalaikio materialaus turto dinamikos analizė9
 • 3.3. Ilgalaikio materialiojo turto techninė būklė11
 • 3.4. Ilgalaikio materialaus turto naudojimas12
 • 3.4.1. Ilgalaikio materialiojo turto apyvartumas ir imlumas12
 • 3.4.2. Ilgalaikio materialaus turto pelningumas14
 • Išvados17
 • Literatūra19
 • 1 Priedas. AB „Lesto“ balansas 2008 – 2010 m.20
 • 2 Priedas. AB „Lesto“ pelno (nuostolio) ataskaita 2008 – 2010 m.22
 • 3 Priedas. AB „Lesto“ ilgalaikio materialiojo turto charakteristika23

Reziumė

Autorius
erikasp
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€3.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 17, 2016
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai

Ilgalaikio materialiaus turto apskaita

Apskaita Kursinis darbas 2010 m. akvillina
Kiekvienoje įmonėje buhalterinė apskaita yra labai svarbi ir būtina. Su apskaitos procesais tiesiogiai ar netiesiogiai susiduriame kiekvieną dieną: pirkdami prekes, mokėdami mokesčius...