Vaiko mokyklinio brandumo tyrimas

11 psl. / 1801 žod.

Ištrauka

Priešmokyklinio amžiaus vaikas išgyvena gana sudėtingą raidos laikotarpį, kurį lemia tolesnio ugdymosi mokykloje sėkmę. Pirmųjų mokslo metų pradžia neretam pirmokui – sunkių išbandymų, nerimo ir baimės metas, kada jis mokosi pritapti prie naujų draugų, rasti savo vietą klasės bendruomenėje, suprasti kitus ir būti kitų suprastas. Būtent todėl svarbu yra svarbu atsižvelgti į vaiko mokyklinę brandą, jo pasiruošimą, suvokimą ir mąstymą (Valeckienė, 2004).
Vaiko brandumas mokyklai reiškia skirtingus dalykus skirtingiems žmonėms. Vieniems svarbiausiu brandumo kriterijumi yra amžius ar raidos stadija, kiti pabrėžia vaiko sugebėjimą atlikti arba žinoti tam tikrus dalykus prieš einant į mokyklą (Dockett & Perry, 2006; cit. pagal Myers, 2008). Pasak tam tikrų autorių režimo (Hansen, Kaufmann, Saifer, 1997; cit. pagal Zolubienė, 2011) mokyklinis brandumas tai fizinis, intelektinis, socialinis bei praktinis subrendimo lygis, kuris įgalina vaiką sėkmingai lankyti mokyklą ir mokytis pagal nustatytą programą, laikytis nustatyto. O. Monkevičienė (1996) vaiko brandą mokyklai apibrėžia panašiai, tik vietoje griežtai skambančio „laikytis režimo“ ji mini prisitaikymą prie mokyklos gyvenimo.
Iki šiol diskutuojama daugeliu vaiko brandumo mokyklai klausimų. Nuo kokio amžiaus galima ir reikalinga vaikui mokykla? Mokslininkių teigimu, negalime nustatyti visiems vaikam vieno subrendimo amžiaus, nes subrendimas priklauso nuo vaiko brendimo tempo, nuo jo psichinės veiklos tipo, bendro pajėgumo, mokymo metodų ir pan. kaip žinia, vaikas vystosi pagal tam tikrus dėsningumus, jo vystymasis turi tam tikrą seką. Bet vaikų vystymosi tempai gali labai skirtis. To paties amžiau vaikai gali būti išsivystę skirtingai. Vienoje srityje vaikas gali būti labiau pažengęs nei kitoje. Vadinasi, apie vaiko brandumą mokykloje derėtų spręsti ne vien pagal amžių. (Grigaitė, 1998; cit. pagal Zolubienė, 2011). Nors kai kurie autoriai pabrėžia, kad dėmesio intensyvumas, koncentracija ir perkėlimas skiriasi, priklausomai nuo amžiaus (Misiūnienė ir Grigaitė, 2010).
Mokyklinės veiklos sėkmė priklauso nuo daugelio veiksnių. Kartais vaikui, kuris vaikų darželyje puikiai susitvarkė su jam pavedamomis užduotimis, mokykloje gali iškilti sunkumų. Viena sėkmingo mokymosi prielaidų – vaiko subrendimas mokyklai.


Turinys

  • Įvadas3
  • Metodika5
  • Rezultatai6
  • Rezultatų apibendrinimas8
  • Rezultatų aptarimas9
  • Išvados10
  • Literatūros sąrašas11

Reziumė

Autorius
argentum
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€1.71
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 11, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Gabių vaikų ugdymas

Pedagogika Referatas wanillius
Pasaulio vystymosi istorija liudija, kad gabių žmonių veikla gali daryti lemtingą įtaką tautos ar net civilizacijos raidai, jos pažangai. Daugelis tėčių ir mamų...

Neformaliojo vaikų ugdymo poreikių tyrimas

Pedagogika Tyrimas 2008 m. džonas
Dabartiniu metu didžiausias dėmesys skiriamas formaliam švietimui, tačiau norint paruošti mokinius gyventi ir veiksmingai dirbti XXI amžiuje, turi funkcionuoti neformalus ugdymas, kaip neatsiejama...

Socialinių įgūdžių ugdymas vaikystėje

Pedagogika Referatas 2013 m. angel
Temos aktualumas. Sąvokos ,,socializacija vaikystėje‘‘ mokslinį reikšmingumą ir šio reiškinio svarbumą visuomenei sociologas L. Broomas nusakė taip: ,, Visuomenės nariai turi išlaikyti socialinę...