Kaip aš galėčiau padėti mokiniams gerinti rašybos įgūdžius

27 psl. / 4768 žod.

Ištrauka

Mano pasirinkta tyrimo tema – „Kaip aš galėčiau padėti x klasės mokiniams gerinti rašybos įgūdžius“.
Veiklos tobulinimo tyrimas yra aktualus bei naudingas pedagogams, nes padeda gerinti, tobulinti mokytojavimo praktiką, keisti požiūrį į savo ir mokinių veiklą, mokymo priemones bei metodus, skatina tobulėti. Tyrimas naudingas mokiniams, nes jiems padedama plėtoti jų rašybos įgūdžius.
Tyrimo problema. Tyrimo objektu pasirinkau rašybos įgūdžių plėtojimo klausimą todėl, kad aštuntoje klasėje mokiniai jau turi neblogus rašybos įgūdžius, tačiau šios klasės programoje didžiausias dėmesys skiriamas vientisinio sakinio skyrybai, o rašybai lieka tik bendras dėmesys. Jei rašybos žinių negilinsime, tai silpnės rašybos įgūdžiai. Todėl minėtam dalykui vis dėlto reikėtų skirti kuo daugiau dėmesio. Praktikos metu atlikdama pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimą aš kaip tik ir stengiuosi padėti mokiniams gerinti jų rašybos įgūdžius.
Pasak N. Bankauskienės ir G. Bankauskaitės-Sereikienės (2006, p. 72) per veiklą einama tobulėjimo ir naujos kokybės link. Todėl šio tyrimo tikslas – išanalizuoti, kaip aš galėčiau padėti 8c klasės mokiniams plėtoti rašybos įgūdžius.
Tikslui pasiekti išsikelti šie tyrimo uždaviniai:
Aptarti veiklos tobulino tyrime naudotus tyrimo metodus.
Atskleisti pedagogo veiklos tobulinimo galimybes, siekiant padėti mokiniams plėtoti rašybos įgūdžius.
Išryškinti mokytojo kaip mokymosi aplinkos, mokymosi proceso bei savo veiklos organizatoriaus vaidmenį mokymo procese.
Aprašyti tyrimo eigos etapus ir gautus rezultatus.
Tyrimo metu taikyti metodai:
Mokslinės literatūros ir dokumentų analizė;
Stebėjimas;
Apklausa;
Dienoraščio vedimas.
Tyrimo pradžioje išsikelta hipotezė, kad pedagogo veiklos tobulinimo galimybės yra beveik neribotos, o tobulėjant galima pasiekti teigiamų rezultatų.


Turinys

 • Praktikos ataskaitos vertinimo lentelė3
 • Lentelių sąrašas4
 • Paveikslų sąrašas5
 • Įžanga6
 • Praktikos aprašymas7
 • 1. Veiklos tyrime taikytų tyrimo metodų aprašymas7
 • 1.1. Mokslinės literatūros ir dokumentų analizė8
 • 1.2. Stebėjimas8
 • 1.3. Apklausa9
 • 1.4. Dienoraščio vedimas11
 • 2. Tyrimo eigos etapai:12
 • 2.1. Pirmasis etapas13
 • 2.2. Antrasis etapas14
 • 2.3. Trečiasis etapas17
 • 3. Gautų rezultatų apibendrinimas19
 • 4. Dienoraščio medžiagos analizė ir pedagoginės praktikos – veiklos tyrimas 2 refleksija20
 • Išvados22
 • Literatūra23
 • Priedai24
 • 1 priedas. Pirmoji anketa25
 • 2 priedas. Antroji anketa26

Reziumė

Autorius
danutxxx
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 11, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
27 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
D4koju. Tikiuosi, kad pravers.

Susiję darbai