Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Šalies BVP statistinė analizė

2 atsiliepimai
Autorius:
Darbo tikslas – išanalizuoti statistinius duomenis apie Lietuvos BVP kaitą, pateikti BVP pokyčius nuo 2010 metų 1-ojo ketvirčio iki 2011 metų 3-iojo ketvirčio bei prognozavimą 2011 metų 4-ajam ketvirčiui ir 2012 metų 1-ajam ketvirčiui.
Darbo objektas – darbe analizuojama Lietuvos BVP ir BVP, tenkančio vienam gyventojui, dinamika.
Darbo uždaviniai
1. Išnagrinėti Lietuvos BVP kitimą nuo 2010 metų 1-ojo ketvirčio iki 2011 metų 3-iojo ketvirčio.
2. Pateikti BVP kaitą šalyje.
3. Išanalizuoti pagrindinius dinaminės eilutės rodiklius.
4. Pateikti BVP kaitos šalyje prognozę.
5. Apibendrinti gautus rezultatus.
Tyrimo metodai ir priemonės – darbe remtasi Lietuvos Statistikos departamento duomenimis bei doc. dr. Daivos Beržinskienės statistikos paskaitų konspektais.
Temos aktualumas – statistika tiria masinius reiškinius, leidžia pateikti įvairias išvadas, prognozes. Darbe analizuojama lietuvos BVP kaita.
Bendrasis vidaus produktas (BVP) yra vienas iš pagrindinių rodiklių, rodančių šalies ekonomikos išsivystymo lygį. Bendrasis vidaus produktas yra apibrėžiamas kaip galutinė prekių ir paslaugų sukurtų šalyje rinkos vertė per tam tikrą laiko tarpą. BVP - bendrosios pajamos, sukurtos šalies teritorijoje, taip pat užsienio gamybos veiksnių gautos pajamos konkrečioje šalyje, minus šios šalies piliečių gautos pajamos užsienyje. Kitaip, BVP – pajamos, gautos šalies viduje.
Skaičiuoti nacionalinę gamybą XX a. 4-ajame d - metyje pradėjo ekonomistas Saimonas Kuznetsas dirbęs JAV Komercijos departamente. Pirmieji nacionalinių pajamų paskaičiavimai padaryti Kuznetso 1934 metais. Tada pirmą kartą buvo apskaičiuotos nacionalinės pajamos.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2133 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • Lietuvos BVP kitimo dinamika4
 • Vidutinis lygis5
 • Pagrindiniai dinaminės eilutės analizės rodikliai6
 • Absoliutus pokytis6
 • Didėjimo tempas7
 • Prieaugio tempas8
 • Apibendrinančios reiškinio raidos intensyvumo charakteristikos10
 • Rodiklių prognozavimas12
 • Išvados16
 • Literatūros sąrašas17

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
Geras
, 2015-03-18
Puikus ir išsamus darbas.
, 2015-04-11

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Statistika. Koreliacinė - regresinė analizė
Referatas Statistika. Koreliacinė - regresinė analizė

Koreliacijos koeficientas - vienas iš populiariausių dviejų dydžių koreliacinių ryšių stiprumo priklausomybės matavimo rodiklių, bet [...]

BNP kitimo veiksnių modernizuojant šalies ekonomiką analizė
Kursinis darbas BNP kitimo veiksnių modernizuojant šalies ekonomiką analizė

Šio kursinio darbo esmė yra apibrėžti bendrojo nacionalinio produkto (toliau BNP) kitimą sąlygojančius veiksnius, kaip [...]

Mokesčių sistemos plėtimo neigiamo poveikio šalies ekonomikai analizė
Referatas Mokesčių sistemos plėtimo neigiamo poveikio šalies ekonomikai analizė

Mokesčiai yra vienas svarbiausių kiekvienos valstybės ekonomikos sudarymo organų. Lietuvos ekonomistė,  Rūta Vainienė, knygoje „Ekonomikos [...]

Statistikos departamento veiklos analizė. Pagrindinė strategijos kryptis
Kursinis darbas Statistikos departamento veiklos analizė. Pagrindinė strategijos kryptis

Darbo tikslas: atlikti Statistikos departamento veiklos ir jos pagrindinių strateginių krypčių analizę. Darbo uždaviniai: Išnagrinėti Statistikos [...]

Įmonėje „Laivitė“ atlikto tyrimo rezultatų statistinė analizė
Referatas Įmonėje „Laivitė“ atlikto tyrimo rezultatų statistinė analizė

Darbo tikslas – ištirti darbuotojų finansinį išprusimą įmonėje “Laivitė” bei išanalizuoti šios įmonės finansinę veiklą.

Panevežio apskrities ūkininkų ir kitų gyventojų ūkių linų plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė
Kursinis darbas Panevežio apskrities ūkininkų ir kitų gyventojų ūkių linų plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė

Pasauliniai karai, įvairios ekonominės krizės bei suirutės labai pakeitė gyvenimo sąlygas. Šiandien esame politikos atžvilgiu [...]

Sodros veiklos statistinė analizė
Referatas Sodros veiklos statistinė analizė

Tyrimoaktualumas:Kiekviena įmonė norėdama sėkmingai plėtoti savo vykdomą veiklą turėtų periodiškai atlikti pagrindinių įmonės rodiklių analizę [...]

Statistinės duomenų analizės kursinis
Kursinis darbas Statistinės duomenų analizės kursinis

Taigi, kas yra statistika? Statistika- duomenų apie ekonominius, demografinius, socialinius procesus, visuomenės ir aplinkos pokyčius [...]

AB “Vilniaus baldai” 2008 - 2012m. veiklos analizė, taikant statistinius metodus
Referatas AB “Vilniaus baldai” 2008 - 2012m. veiklos analizė, taikant statistinius metodus

Norint atskleisti realią įmonės veiklos situaciją, turi būti periodiškai atliekama įmonės veiklos analizė. Dažniausiai įmonė [...]

Tiesioginės užsienio investicijos ir jų svarba šalies ekonomikai
Kursinis darbas Tiesioginės užsienio investicijos ir jų svarba šalies ekonomikai

Vyriausybės draudžia ir apriboja tiesiogines investicijas į kai kurias šakas, kur užsienio įmonių dalyvavimas laikomas [...]

Europos Sąjungos šalies – Italijos – centrinio banko reikalavimai kapitalo rizikos valdymui
Referatas Europos Sąjungos šalies – Italijos – centrinio banko reikalavimai kapitalo rizikos valdymui

Komercinių bankų, specializuotų bankų ir užsienio bankų bei jų padalinių veiklą kiekvienoje šalyje prižiūri centriniai [...]

Šalies darbuotojų apmokėjimo lygis ir dinamika ES kontekste
Kursinis darbas Šalies darbuotojų apmokėjimo lygis ir dinamika ES kontekste

           Temos aktualumas. Mūsų šiandieniniame pasaulyje suprantama vis didesnė „žmogiškojo“ kapitalo reikšmė visai šalies ekonomikai.

Panevėžio apskrities ūkininkų ir kitų gyventojų linų ūkio statistinė analizė
Kursinis darbas Panevėžio apskrities ūkininkų ir kitų gyventojų linų ūkio statistinė analizė

Pasauliniai karai, įvairios ekonominės krizės bei suirutės labai pakeitė gyvenimo sąlygas. Šiandien esame politikos atžvilgiu [...]

Inžinerinių procesų modeliavimas. Duomenų analizė su statistica
Kursinis darbas Inžinerinių procesų modeliavimas. Duomenų analizė su statistica

1. INŽINERINIŲ PROCESŲ MODELIAVIMAS 3 1. 1. Teršalų sklaidos dujinėse ir skystose terpėse matematinis modelis 3 1. 2. Nežinomųjų [...]

Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus Alytaus apskrityje ir jo savivaldybėse 2002 - 2010m. statistinis tyrimas
Kursinis darbas Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus Alytaus apskrityje ir jo savivaldybėse 2002 - 2010m. statistinis tyrimas

Šio savarankiško darbo tyrimo objektas yra veikiančių ūkio subjektų skaičius Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje ir [...]