Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Būsto paskolų analizė komerciniuose bankuose

1 atsiliepimas
Autorius:

          Kiekvienas nori jaustis saugus ir užtikrintas savo ateitimi. Nuosavas būstas suteikia saugumo ir pastovumo jausmą, kurio kartais taip trūksta šiuolaikinio gyvenimo tempe. Bankų teikiami būsto kreditai neretai būna puikiu sprendimu, padedančiu tai pajausti.

Tyrimo aktualumas. Remiantis statistikos duomenimis, būtent būsto paskolų skolinimosi rūšis yra naudojama dažniausiai, nes ne kiekvienas eilinis žmogus išgali susitaupyti pinigų sumą, reikalingą būstui įsigyti be banko paskolos pagalbos. Būsto paskolos yra populiaros visame pasaulyje, todėl Lietuva irgi ne išimtis. Kadangi būsto paskolas teikiančių komercinių bankų yra ne vienas, tad šiame darbe bus nagrinėjamos kiekvieno banko kredito suteikimo sąlygos, jų privalumai ir trūkumai, lyginami rizikos laipsniai, aptariami vienų bankų pranašumai prieš kitus, remiantis pačių bankų finansinių ataskaitų duomenimis, kredito reitingų agentūrų duomenimis bei su darbu susijusiomis mokslinėmis publikacijomis.

Tyrimo problema. Komercinių bankų patikimumas ir lankstumas teikiant būsto paskolas, naudos klientui siekimas ar norėjimas pasipelnyti.

Darbo objektas. Komerciniai bankai Lietuvoje, teikiantys būsto paskolas („SEB“, „Dnb“, „Swedbank“, „Medicinos bankas“, „Šiaulių bankas“).

Pagrindinis šio darbo tikslas atlikti būsto paskolų analizę komerciniuose bankuose.

Šiam tikslui pasiekti, keliami tokie uždaviniai:

 1. Pateikti būsto kredito suteikimo kriterijus, apžvelgti reikalavimus gavėjui, privalumus ir trūkumus, pagrindines klaidas imant būsto kreditą ir pan.;
 2. Palyginti bankų įkainius, atidavimo terminus, aptarti išankstinio grąžinimo galimybes;
 3. Palyginti bankų likvidumo, kapitalo pakankamumo rodiklius, apžvelgti indėlių ir paskolų santykius, suteikiamų būsto paskolų kiekį, grynųjų palūkanų pajamų pasikeitimą.

Tyrimo metodai. Nagrinėjant pasirinktą objektą labai svarbu pasirinkti tinkamą tyrimo metodiką, kuri užtikrina pateikiamos informacijos ir gaunamų rezultatų kokybę bei aktualumą. Rengiant šį bakalauro baigiamąjį darbą naudojami šie metodai: mokslinės literatūros, kredito reitingų agentūrų suteiktų reitingų analizė, finansinės atskaitomybės dokumentų analizė, statistinių duomenų ir straipsnių darbo tematika analizė. Taip pat naudojamas loginis – analitinis vertinimo metodas, analizuojama iš skirtingų šaltinių surinkta medžiaga, ji lyginama, apibendrinama, lyginami patys bankai ir jų kredito teikimo sąlygos, pateikiamos apibendrintos išvados. 

Šaltiniai. Rengiant šį darbą remiamasi įvairiais literatūros šaltiniais. Kadangi tyrimo problema yra labai aktuali, tai naudojamasi ir periodine literatūra, kurioje pateikiami kompetentingų analitikų vertinimai šia tema. Siekiant įvertinti bankus ir juos palyginti analizuojama pasirinktų bankų viešai skelbiama informacija: finansinės ataskaitos, svarbūs šia tema pranešimai, komentarai. Analizuojami finansų maklerių patarimai, remiamasi kredito reitingų vertinimo agentūrų duomenimis.

Tyrimo rezultatai. Šiame darbe, remiantis išanalizuota literatūra, pateikta susisteminta informacija ir apibrėžta būsto kredito samprata, išanalizuotos finansinės ataskaitos, bankų reikalavimai būsto kreditų suteikimui, aprašyti būsto paskolų trūkumai ir privalumai, dažniausios klaidos. Pateiktas komercinių bankų būsto paskolų teikimo lyginimas.

Darbo struktūra. Šį darbą sudaro santrauka lietuvių ir anglų kalbomis, turinys, įvadas, literatūros apžvalga, būsto paskolų teikimo sąlygų palyginimas ir finansinių duomenų palyginimas: 20 skyrių ir 8 poskyriai, išvados, 5 priedai, bei skaičiavimų rezultatai ir literatūros sąrašas. Darbą iliustruoja 16 lentelių ir 2 paveikslai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
11524 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas6
 • 1. Literatūros apžvalga8
 • 1.1. Būsto paskolos, jų tipai8
 • 1.2. Pagrindinės klaidos imant būsto paskolą9
 • 1.3. Būsto paskolos sąlygas lemiantys veiksniai10
 • 1.4. Pasiruošimas imti būsto paskolą11
 • 1.5. Teigiami ir neigiami būsto paskolų aspektai12
 • 1.6. Būsto išsaugojimas iškilus sunkumams13
 • 1.7. Būsto paskolos mokesčiai14
 • 1.8. Būsto paskolos grąžinimas14
 • 2. Būsto paskolų teikimo sąlygų palyginimas16
 • 2.1. Pagrindinės kredito suteikimo sąlygos17
 • 2.2. Kredito grąžinimas19
 • 2.3. Kredito grąžinimo atidėjimas, išankstinis kredito grąžinimas20
 • 2.4. Atsakingas skolinimasis22
 • 2.5. Įkainiai22
 • 2.5.1. Mokesčiai už kredito dokumentų paruošimą ir sutarčių įforminimą23
 • 2.5.2. Mokesčiai už kreditavimo sutarčių sąlygų keitimą23
 • 2.5.3. Mokesčiai už kredito grąžinimą anksčiau termino24
 • 2.5.4. Kiti mokesčiai26
 • 2.6. Reikalingi dokumentai26
 • 2.7. Kreipimasis dėl kredito26
 • 2.8. Būsto kreditas palankiomis sąlygomis27
 • 3. Finansinių duomenų palyginimas28
 • 3.1. Tarptautinių agentūrų suteikti reitingai28
 • 3.2. Likvidumas31
 • 3.3. Paskolų ir indėlių santykis31
 • 3.3.1. Paskolos32
 • 3.3.2. Būsto paskolos33
 • 3.3.3. Grynosios palūkanų pajamos34
 • 3.3.4. Indėliai35
 • 3.4. Kapitalo pakankamumas36
 • Išvados38
 • Literatūra40
 • Priedai43

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
ACIU :)
, 2016-03-01

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Būsto paskolų analizė komerciniuose bankuose pristatymas
Referatas Būsto paskolų analizė komerciniuose bankuose pristatymas

—Standartizuotos būsto paskolos pradėtos teikti nuo 1999 m. —Anksčiau būsto paskolos būstui įsigyti buvo trijų [...]

Būsto kreditų Lietuvos komerciniuose bankuose lyginamoji analizė
Diplominis darbas Būsto kreditų Lietuvos komerciniuose bankuose lyginamoji analizė

Temo aktualumas. Kiekvienas žmogus svajoja apie jam priklausančius namus, tačiau ne kiekvienas turi sukaupęs pakankamai [...]

Būsto paskolos, vartojimo kredito ir būsto draudimo sąlygų analizė SEB ir SWED bankuose bei užsienio bankų filiale NORDEA
Referatas Būsto paskolos, vartojimo kredito ir būsto draudimo sąlygų analizė SEB ir SWED bankuose bei užsienio bankų filiale NORDEA

Bėgant laikui bankų susikurtas įvaizdis ir reputacija vis gerėjo, todėl šių finansinių institucijų vaidmuo kiekvieno [...]

Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika
Diplominis darbas Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika

Magistrinis Darbas Temos aktualumas. Finansinės būklės ir kreditavimo analizės nėra nežinomos ar naujos temos tiek mokslininkams [...]

Lietuvoje registruotų komercinių bankų siūlomų indėlių analizė
Diplominis darbas Lietuvoje registruotų komercinių bankų siūlomų indėlių analizė

Baigiamojo darbo aktualumas. Komercinių bankų veikla yra neatsiejama ekonomikos dalis. Jų patikimumas, gera finansinė būklė [...]

Finansinių sprendimų priėmimas vertinant Lietuvos komercinių bankų išduodamų paskolų verslo klientams sąlygas
Diplominis darbas Finansinių sprendimų priėmimas vertinant Lietuvos komercinių bankų išduodamų paskolų verslo klientams sąlygas

Problemos aktualumas. Daugelis Lietuvos įmonių egzistuoja vos vieną dešimtmetį, atrodytų lyg ir ilgai, įmonių vadovai [...]

Lietuvos bankų paskolų privatiems klientams analizė
Kursinis darbas Lietuvos bankų paskolų privatiems klientams analizė

Dabartinė situacija Lietuvoje yra tokia, kad be bankų ir jų teikiamų paslaugų, žmonės negalėtų judėti [...]

,,Swedbank“ ir “SEB” bankų paskolų privatiems klientams lyginamoji analizė
Diplominis darbas ,,Swedbank“ ir “SEB” bankų paskolų privatiems klientams lyginamoji analizė

Aktualumas: bankų teikiamos paskolos privatiems klientams tampa neatsiejama gyvenimo dalis, kadangi dauguma žmonių kurdami šeimą [...]

Komercinių bankų sistema ir jos kitimo ekonominė analizė Lietuvoje
Referatas Komercinių bankų sistema ir jos kitimo ekonominė analizė Lietuvoje

Verslo aplinka šiomis dienomis nuolat keičiasi, taigi norint pradėti vystyti verslą, reikia analizuoti dabartinę situaciją [...]

Komercinių bankų finansiniai ištekliai ir jų reguliavimas
Referatas Komercinių bankų finansiniai ištekliai ir jų reguliavimas

Bankų vaidmuo pasireiškia šalies pinigų politikoje, t. y. centrinio banko pinigų politikos veiksmingumas labai [...]

Būsto pirkimo derybų proceso analizė
Referatas Būsto pirkimo derybų proceso analizė

Derybos yra neatsiejama bet kurio pastato gyvavimo proceso etapo (tikslų nustatymo, projektavimo, statybos, naudojimo, griovimo [...]

Lietuvoje veikiančių bankų finansinės būklės analizė
Diplominis darbas Lietuvoje veikiančių bankų finansinės būklės analizė

Bankas – finansų įstaiga teikianti finansines paslaugas. Šis žodis yra kilęs iš italų, t. y.

Komercinių bankų struktūra ir veiklos organizavimas
Kursinis darbas Komercinių bankų struktūra ir veiklos organizavimas

Temos aktualumas bei svarba. Terminas komercinis bankas yra naudojamas atskirti šiuos bankus nuo investicinių bankų [...]

Komercinių bankų veiklos rizikos aspektų vertinimas
Referatas Komercinių bankų veiklos rizikos aspektų vertinimas

Temos aktualumas ir naujumas. Kiekvieno banko pagrindinis tikslas – kurti pridėtinę vertę savo akcininkams ir [...]

Likvidumo valdymas Lietuvos komerciniuose bankuose
Referatas Likvidumo valdymas Lietuvos komerciniuose bankuose

Komercinių bankų veikla visada buvo ir yra susijusi su įvairių rūšių rizika. Rizikos ypač padaugėja [...]