Būsto paskolų analizė komerciniuose bankuose

48 psl. / 11524 žod.

Ištrauka

Kiekvienas nori jaustis saugus ir užtikrintas savo ateitimi. Nuosavas būstas suteikia saugumo ir pastovumo jausmą, kurio kartais taip trūksta šiuolaikinio gyvenimo tempe. Bankų teikiami būsto kreditai neretai būna puikiu sprendimu, padedančiu tai pajausti.

Tyrimo aktualumas. Remiantis statistikos duomenimis, būtent būsto paskolų skolinimosi rūšis yra naudojama dažniausiai, nes ne kiekvienas eilinis žmogus išgali susitaupyti pinigų sumą, reikalingą būstui įsigyti be banko paskolos pagalbos. Būsto paskolos yra populiaros visame pasaulyje, todėl Lietuva irgi ne išimtis. Kadangi būsto paskolas teikiančių komercinių bankų yra ne vienas, tad šiame darbe bus nagrinėjamos kiekvieno banko kredito suteikimo sąlygos, jų privalumai ir trūkumai, lyginami rizikos laipsniai, aptariami vienų bankų pranašumai prieš kitus, remiantis pačių bankų finansinių ataskaitų duomenimis, kredito reitingų agentūrų duomenimis bei su darbu susijusiomis mokslinėmis publikacijomis.

Tyrimo problema. Komercinių bankų patikimumas ir lankstumas teikiant būsto paskolas, naudos klientui siekimas ar norėjimas pasipelnyti.

Darbo objektas. Komerciniai bankai Lietuvoje, teikiantys būsto paskolas („SEB“, „Dnb“, „Swedbank“, „Medicinos bankas“, „Šiaulių bankas“).

Pagrindinis šio darbo tikslas atlikti būsto paskolų analizę komerciniuose bankuose.

Šiam tikslui pasiekti, keliami tokie uždaviniai:

 1. Pateikti būsto kredito suteikimo kriterijus, apžvelgti reikalavimus gavėjui, privalumus ir trūkumus, pagrindines klaidas imant būsto kreditą ir pan.;
 2. Palyginti bankų įkainius, atidavimo terminus, aptarti išankstinio grąžinimo galimybes;
 3. Palyginti bankų likvidumo, kapitalo pakankamumo rodiklius, apžvelgti indėlių ir paskolų santykius, suteikiamų būsto paskolų kiekį, grynųjų palūkanų pajamų pasikeitimą.

Tyrimo metodai. Nagrinėjant pasirinktą objektą labai svarbu pasirinkti tinkamą tyrimo metodiką, kuri užtikrina pateikiamos informacijos ir gaunamų rezultatų kokybę bei aktualumą. Rengiant šį bakalauro baigiamąjį darbą naudojami šie metodai: mokslinės literatūros, kredito reitingų agentūrų suteiktų reitingų analizė, finansinės atskaitomybės dokumentų analizė, statistinių duomenų ir straipsnių darbo tematika analizė. Taip pat naudojamas loginis – analitinis vertinimo metodas, analizuojama iš skirtingų šaltinių surinkta medžiaga, ji lyginama, apibendrinama, lyginami patys bankai ir jų kredito teikimo sąlygos, pateikiamos apibendrintos išvados.

Šaltiniai. Rengiant šį darbą remiamasi įvairiais literatūros šaltiniais. Kadangi tyrimo problema yra labai aktuali, tai naudojamasi ir periodine literatūra, kurioje pateikiami kompetentingų analitikų vertinimai šia tema. Siekiant įvertinti bankus ir juos palyginti analizuojama pasirinktų bankų viešai skelbiama informacija: finansinės ataskaitos, svarbūs šia tema pranešimai, komentarai. Analizuojami finansų maklerių patarimai, remiamasi kredito reitingų vertinimo agentūrų duomenimis.

Tyrimo rezultatai. Šiame darbe, remiantis išanalizuota literatūra, pateikta susisteminta informacija ir apibrėžta būsto kredito samprata, išanalizuotos finansinės ataskaitos, bankų reikalavimai būsto kreditų suteikimui, aprašyti būsto paskolų trūkumai ir privalumai, dažniausios klaidos. Pateiktas komercinių bankų būsto paskolų teikimo lyginimas.

Darbo struktūra. Šį darbą sudaro santrauka lietuvių ir anglų kalbomis, turinys, įvadas, literatūros apžvalga, būsto paskolų teikimo sąlygų palyginimas ir finansinių duomenų palyginimas: 20 skyrių ir 8 poskyriai, išvados, 5 priedai, bei skaičiavimų rezultatai ir literatūros sąrašas. Darbą iliustruoja 16 lentelių ir 2 paveikslai.


Turinys

 • Įvadas6
 • 1. Literatūros apžvalga8
 • 1.1. Būsto paskolos, jų tipai8
 • 1.2. Pagrindinės klaidos imant būsto paskolą9
 • 1.3. Būsto paskolos sąlygas lemiantys veiksniai10
 • 1.4. Pasiruošimas imti būsto paskolą11
 • 1.5. Teigiami ir neigiami būsto paskolų aspektai12
 • 1.6. Būsto išsaugojimas iškilus sunkumams13
 • 1.7. Būsto paskolos mokesčiai14
 • 1.8. Būsto paskolos grąžinimas14
 • 2. Būsto paskolų teikimo sąlygų palyginimas16
 • 2.1. Pagrindinės kredito suteikimo sąlygos17
 • 2.2. Kredito grąžinimas19
 • 2.3. Kredito grąžinimo atidėjimas, išankstinis kredito grąžinimas20
 • 2.4. Atsakingas skolinimasis22
 • 2.5. Įkainiai22
 • 2.5.1. Mokesčiai už kredito dokumentų paruošimą ir sutarčių įforminimą23
 • 2.5.2. Mokesčiai už kreditavimo sutarčių sąlygų keitimą23
 • 2.5.3. Mokesčiai už kredito grąžinimą anksčiau termino24
 • 2.5.4. Kiti mokesčiai26
 • 2.6. Reikalingi dokumentai26
 • 2.7. Kreipimasis dėl kredito26
 • 2.8. Būsto kreditas palankiomis sąlygomis27
 • 3. Finansinių duomenų palyginimas28
 • 3.1. Tarptautinių agentūrų suteikti reitingai28
 • 3.2. Likvidumas31
 • 3.3. Paskolų ir indėlių santykis31
 • 3.3.1. Paskolos32
 • 3.3.2. Būsto paskolos33
 • 3.3.3. Grynosios palūkanų pajamos34
 • 3.3.4. Indėliai35
 • 3.4. Kapitalo pakankamumas36
 • Išvados38
 • Literatūra40
 • Priedai43

Reziumė

Autorius
mažulėlis
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€12.84
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 2, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
48 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
ACIU :)

Susiję darbai