UAB "X" finansinės veiklos analizė ir vertinimas

47 psl. / 12000 žod.

Ištrauka

Įmonės finansiniams metams pasibaigus, parengiama metinė finansinė atskaitomybė, kurioje pateikiama informacija apie tai, kaip įmonė dirbo visus metus, tačiau šios ataskaitos neparodo verslo įmonės konkrečių stipriųjų ir silpnųjų pusių. Nedažnas finansinės atskaitomybės vartotojas gali tvirtai pasakyti, kad teisingai supranta visų įmonės ataskaitų reikšmes ir geba iš jų gauti reikiamos informacijos apie įmonės veiklos efektyvumą. Norint tiksliau išsiaiškinti veiklos efektyvuma, reikia atlikti finansinę analizę. Finansinės analizės metu yra apskaičiuojami įvairūs absoliutūs ir santykiniai rodikliai, kurių pagrindu yra sprendžiama apie įmonės pelningumą, likvidumą, mokumą, apyvartumą ir pan. Vartodami finansinius rodiklius, galime nesunkiai palyginti skirtingų įmonių finansines ataskaitas bei jų veiklos rezultatyvumą įvairiais požiūriais, taip pat vienos įmonės skirtingų laikotarpių finansinius rodiklius, nustatyti jų kitimo tendencijas. Įmonės finansinės veiklos analizavimas leidžia susidaryti nuomonę apie įmonės ekonominę padėtį, o kartais ir užkerta kelius neigiamiems padariniams, padeda racionaliau naudoti įmonės resursus. Darbui atlikti pasirinkta įmonės UAB „Baltasis pyragas“ finansinė atskaitomybė.

Darbo objektas – UAB„Baltasis pyragas“

Darbo tikslas – išanalizavus UAB“Baltasis pyragas“ finansinę atskaitomybę, įvertinti įmonės finansinę būklę, remiantis finansinėmis ataskaitomis.

Darbo uždaviniai:

1. Išanalizuoti ir įvertinti mokumo rodiklius.

2. Išanalizuoti ir įvertinti likvidumo rodiklį..

3. Atlikti pelningumo rodiklių analizę, bei pateikti vertinimą.

4. Išanalizuoti bei įvertinti įmonės finansinio stabilumo rodiklius.

Darbo metodai - mokslinės, teorinės literatūros, finansinių ataskaitų ir kitų informacijos šaltinių analizė.

Problema – nestabilūs įmonės veiklos rezultatai ir sunkiai įvertinama esama finansinė padėtis bei ateities galimybės.

Tikslas – įvertinti uždarosios akcinės bendrovės“Baltasis pyragas“ veiklą, finansinę būklę.


Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS3
 • 1. FINANSŲ ANALIZĖS REIKŠMĖ IR METODAI4
 • 1.1. Finansų analizės reikšmė4
 • 1.2. Pelningumo rodikliai15
 • 1.3. Mokumo ir likvidumo rodikliai16
 • 1.4. Veiklos efektyvumo rodikliai18
 • 2. AB „ACHEMA“ VEIKLOS IR FINANSINĖS BŪKLĖS VERTINIMAS20
 • 2.1. Įmonės veiklos charakteristika20
 • 2.2. Finansinės problemos pagrindimas20
 • 2.3. Veiklos rezultatų vertinimas23
 • 2.4. Mokumo ir likvidumo analizė25
 • 2.5. Veiklos efektyvumo vertinimas27
 • 3. AKCINĖS BENDROVĖS „ACHEMA“ VEIKLOS REZULTATŲ PROGNOZĖ IR PERSPEKTYVŲ VERTINIMAS30
 • 3.1. Veiklos rezultatų prognozavimas30
 • 3.2 Įmonės perspektyvų vertinimas35
 • IŠVADOS38
 • LITERATŪRA IR KITI INFORMACIJOS ŠALTINIAI39
 • PRIEDAI
 • 1 priedas. UAB „Baltasis pyragas“ pelno (nuostolio) ataskaitos duomenys 2010-2014 metais.
 • 2 priedas. UAB „Baltasis pyragas“ balanso duomenys 2010-2014 metais.
 • 3 priedas. UAB „Baltasis pyragas“ pinigų srautų ataskaitos duomenys 2010-2014 metais.
 • 4 priedas. UAB „Baltasis pyragas“ prognozinė pelno (nuostolio) ataskaita.

Reziumė

Autorius
zenyte2013
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€11.91
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 9, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
47 psl.

Susiję darbai

Įmonės "X" veiklos finansinė analizė

Finansai Kursinis darbas 2015 m. karpis
Darbe atliekama įmonės finansinė analizė ir pagal apskaičiuotus finansinius rodiklius yra prognozuojama tolimesnė įmonės raida. Apžvelgiami galimi sunkumai ir stabilumo įvertinimas.

AB "Snaigė" finansinė veiklos analizė

Finansai Referatas 2016 m. ingridvis
Finansinės analizės individualus darbas, kuriama atliekama AB "Snaigė" finansinė veiklos analizė, horizontalioji, vertikalioji finansinių ataskaitų analizė, santykinių rodiklių analizė, rizikos vertinimas. Rezultatai lyginami...