Ergo Insurance SE Lietuvos filialo finansinės veiklos analizė ir vertinimas

25 psl. / 4100 žod.

Ištrauka

Finansinių rodiklių analizė tai viena iš svarbiausių įmonių valdymo funkcijų, kuri rinkos dalyviams yra viena iš kertinių priemonių įmonių veiklos rezultatams nustatyti bei įvertinti dabartinę įmonių finansinę situaciją ir numatyti galimus pokyčius. Visa tai neatsiejama, svarbi šiuolaikinio verslo dalis, todėl sparčiai keičiantis ekonomikos ir finansų rinkų sąlygoms, susiformavo poreikis kūrybiškai taikyti klasikinius finansų analizės rodiklius, ieškoti naujų būdų ir metodų, leidžiančių giliau atskleisti įmonių finansinė būklę bei ją nulemiančius veiksnius. Šiuolaikinė įmonių finansinė analizė pasižymi didele taikomų rodiklių įvairove. Apskaičiuojami įvairūs absoliutūs ir santykiniai rodikliai, kurių pagrindu yra sprendžiama apie įmonės mokumą, likvidumą, pelningumą, finansinį stabilumą ir t.t. Analizė atliekama remiantis finansinių ataskaitų informacija. Duomenys imami iš balanso, pelno (nuostolio) ataskaitos, rečiau iš pinigų srautų ataskaitos. Dažniausiai finansiniai rodikliai skaičiuojami vertinant finansinę atskaitomybę. Finansinės analizės metu gauta informacija turi būti objektyviai įvertinta, nes tik tada nustatomas įmonės efektyvumas, galima numatyti trūkumus bei laiku priimti reikiamus sprendimus ir imtis veiksmų jiems pašalinti, ir taip išlikti konkurencingiems rinkoje.

Darbo objektas: ERGO Insurance SE Lietuvos filialo finansinė veikla.

Darbo tikslas: išanalizuoti ir įvertinti Insurance SE Lietuvos filialo finansinės veiklos rodiklius.

Darbo uždaviniai:

 • išanalizuoti ir įvertinti ERGO Insurance SE Lietuvos filialo 2011-2012 metų mokumo rodiklius;
 • išanalizuoti ir įvertinti ERGO Insurance SE Lietuvos filialo 2011-2012 metų likvidumo rodiklius;
 • išanalizuoti ir įvertinti ERGO Insurance SE Lietuvos filialo 2011-2012 metų pelningumo rodiklius;
 • išanalizuoti ir įvertinti ERGO Insurance SE Lietuvos filialo 2011-2012 metų finansinio stabilumo rodiklius.

Darbo metodai: mokslinių ir kitų literatūros šaltinių naudojimas bei analizė, grafinis duomenų vaizdavimas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. 2011-2012 M. MOKUMO RODIKLIŲ ANALIZĖ IR VERTINIMAS4
 • 2. 2011-2012 M. LIKVIDUMO RODIKLIŲ ANALIZĖ IR VERTINIMAS7
 • 3. 2011-2012 M. PELNINGUMO RODIKLIŲ ANALIZĖ IR VERTINIMAS10
 • 4. 2011-2012 M. FINANSINIO STABILUMO RODIKLIŲ ANALIZĖ IR VERTINIMAS18
 • IŠVADOS24
 • LITERATŪRA25
 • PRIEDAI26
 • 1 priedas. ERGO Insurance SE Lietuvos filialo 2011 m. balansas
 • 2 priedas. ERGO Insurance SE Lietuvos filialo 2011 m. pelno (nuostolio) ataskaita
 • 3 priedas. ERGO Insurance SE Lietuvos filialo 2012 m. balansas
 • 4 priedas. ERGO Insurance SE Lietuvos filialo 2012 m. pelno (nuostolio) ataskaita

Reziumė

Autorius
irmante
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 11, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Bendrovės “X” finansinės veiklos analizė

Finansai Kursinis darbas 2013 m. amber
Finansinė analizė – vienas iš geriausių būdų tinkamai įvertinti įmonės finansinę informaciją - ji padeda suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus. Įmonėse nuolat...

UAB "X" finansinės veiklos analizė ir vertinimas

Finansai Diplominis darbas 2015 m. zenyte2013
Įmonės finansiniams metams pasibaigus, parengiama metinė finansinė atskaitomybė, kurioje pateikiama informacija apie tai, kaip įmonė dirbo visus metus, tačiau šios ataskaitos neparodo verslo...

UAB "X" finansinės analizės ir veiklos gerinimo galimybės

Finansai Kursinis darbas 2016 m. grigdanga
Įmonės finansinės, ūkinės veiklos rezultatų išanalizuotas rinkinys. Jį perskaičius galima susipažinti su įmonės finansais, investicijomis, potencialu. Kiekvienoje įmonėje yra vedama finansinė ataskaita buhalterių....