Ekonomika ir verslas / Vadyba

AB “Šiaulių banko” įvaizdis: klientų nuomonių analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos naujumas ir aktualumas. Paskutiniuoju metu kiekviena įmonė savo veikloje greta gamybos, kainodaros, veiklos produktyvumo ar personalo ugdymo problemų kartu yra priverstos stebėti ir įvaizdžio formavimo problemas. Anot K. Parachomikienės ir V. Atkočiūnaitės (2008, p. 5), įvaizdžio svarba ypatingai išryškėja esant didelei pasirinkimo galimybei, kai pagrindinė problema tampa ne prekių gaminimas, o noras jas parduoti. Tuomet geras įvaizdis tampa būtina sąlyga organizacijai, norinčiai pasiekti stabilią ir ilgalaikę verslo sėkmę, kuris padeda pritraukti naujus klientus ir partnerius, skatina pardavimus, didina organizacijos galimybes pasinaudoti išorės finansavimo šaltiniais, būtinais kokybiškais ištekliais. Pasaulinė praktika rodo, kad įmonė, kuri yra sukūrusi stiprų įvaizdį, gali lengviau užkariauti vietines ar net tarptautines rinkas.

Kiekviena organizacija yra suinteresuota turėti gerą įvaizdį visuomenėje, tačiau pasitaiko, kad įvaizdis nėra toks, kokio tikimasi. Todėl svarbu pabrėžti, kad organizacijos įvaizdis nėra atsitiktinis, jis yra sukuriamas, pasiekiamas, o kartu ir valdomas. Veiksmingai valdomas įvaizdis gali sustiprinti teigiamą arba tiesiog pakeisti nepageidaujamą požiūrį į organizaciją. Kiekviena organizacija savo įvaizdžiu ir reputacija gali rūpintis labai įvairiai: vienas iš populiariausių būdų reklama arba ryšiai su visuomene. Tai ypač aktualu komercinių bankų veikloje, kur banko patikimumas ir saugumas yra suformuojamas per teigiamą banko įvaizdį. Būtent tai padeda išlaikyti klientus bei išsaugoti akcininkų kapitalą ir yra vienas iš sėkmingos banko veiklos pagrindų.

Anot G. Drūteikienės ir A. Marčinsko (2000, p. 38), dabar komercinė bankų sėkmė iš esmės priklauso nuo jų įvaizdžio ir suinteresuotų visuomenės sluoksnių paplitusios nuomonės apie teikiamų paslaugų kokybę. Kadangi dauguma šių paslaugų neturi fizinės išraiškos, kitaip tariant, vartotojas negali jų matyti tiesiogiai, todėl apie paslaugų kokybę klientai dažniausiai sprendžia iš to, kokį įspūdį jiems padaro pats bankas.

Šiuo metu esant pasaulinei finansinei krizei ypač svarbus yra kiekvieno banko užsitarnautas patikimo ir stabilaus banko vardas, nes daug kas nuo jo priklauso, kurį banką klientai pasirinks laikyti savo santaupas. Tai ypač svarbu AB „Šiaulių bankui“, kurio užimama rinkos dalis nėra labai didelė, todėl savo pozicijų stiprinimui labai svarbus yra patikimo ir stabilaus AB „Šiaulių banko“ vardas. Taigi šiame bakalauro darbe atliktas tyrimas yra aktualus tuo, kad gali padėti sprendžiant esminę problemą: kaip nustatyti, formuoti, valdyti AB „Šiaulių banko“ įvaizdį.

         Tyrimo objektas – klientų nuomonės apie AB „Šiaulių banko“ įvaizdį. Tyrimo objekto struktūrą sudaro šie įvaizdžio komponentai: paslaugų įvaizdis, veiklos įvaizdis, vizualusis įvaizdis, vidinis įvaizdis bei personalo įvaizdis.

Tyrimo tikslas – identifikavus teorines įvaizdžio tyrimo koncepcijos alternatyvas, įvertinti AB „Šiaulių banko“ įvaizdį klientų nuomonių aspektu.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Atlikti mokslinės literatūros, analizuojančias organizacijos įvaizdį, analizę, išskiriant pagrindinius įvaizdžio formavimo teorinius aspektus.
 2. Įvertinti klientų nuomonę apie AB „Šiaulių banko“ reputaciją.
 3. Nustatyti klientų požiūrį į AB ”Šiaulių banko“ naudojamų reklamos priemonių efektyvumą.
 4. Įvertinti personalo darbo įtaką formuojant AB ”Šiaulių banko” įvaizdį.
 5. Identifikuoti pagrindines AB ”Šiaulių banko” įvaizdžio formavimo kryptis.

Darbe naudoti tokie metodai: mokslinės literatūros lyginamoji analizė. Pagrindinis tyrimo instrumentas – standartizuota anketinė apklausa raštu. AB “Šiaulių banko” įvaizdžio įvertinimui atlikti taikyti įvairūs statistiniai metodai ir duomenų loginiai analizės būdai (lyginimas, grupavimas, svarbiausių veiksnių išskyrimas ir apibendrinimas). Duomenų apdorojimui naudota Excel programa, taip pat buvo panaudoti grafiniai duomenų pateikimo metodai.

Tyrimo imtis ir organizavimas. Siekiant išsiaiškinti klientų nuomonę apie AB „Šiaulių banko“ įvaizdį, buvo atlikta anketinė apklausa. Apklausa buvo atlikta 2009 m. vasario – kovo mėnesiais. Pasirinktose AB „Šiaulių banko“ skyriuose Šiaulių mieste buvo išplatinta 160 anketų. Apklausos rengėjai sugrįžo 96 proc. išdalintų anketų. Iš viso tyrimo metu sugrįžo 154 respondentų anketos. Apklausą organizavo pasirinktų AB „Šiaulių banko“ skyrių darbuotojos.

Tyrimo rezultatai ir taikymo sritys. Rezultatai, gauti tyrimo metu, gali būti panaudoti AB “Šiaulių banko” ir jo teikiamų paslaugų įvaizdžio tobulinimui, gerinimui, ar net kardinaliam pakeitimui. Išsiaiškinta vartotojų nuomonė apie AB “Šiaulių banko” įvaizdžio tinkamumą leis daryti atitinkamas išvadas ir pasiūlymus jo tolimesniam vystymui ir tobulinimui. Aptartos probleminės darbo sritys – galimų tolesnių tyrimų kryptis.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
12000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • LENTELĖS
 • PAVEIKSLAI
 • ĮVADAS
 • I. ORGANIZACIJOS ĮVAIZDŽIO NUSTATYMO, KŪRIMO BEI VALDYMO TEORINIAI ASPEKTAI
 • 1.1 Organizacijos įvaizdžio kūrimas ir jo sudedamosios dalys
 • 1.2. Organizacijų įvaizdžio formavimo modeliai
 • 1.2.1. Įvaizdžio formavimo ypatumai bankinio sektoriaus organizacijose
 • 1.3. Ryšiai su visuomene kaip viena iš organizacijos įvaizdžio formavimo priemonių
 • 1.4. Identitetas – organizacijos įvaizdžio valdymo pagrindas
 • 1.5. Organizacijos reputacija kaip vienas iš įvaizdžio formavimo veiksnių
 • 1.6. Teorinės darbo dalies išvados
 • 2. AB „ŠIAULIŲ BANKO“ ĮVAIZDŽIO ANALIZĖS TYRIMO REZULTATAI
 • 2.1. AB „Šiaulių banko“ apibūdinimas
 • 2.2. AB „Šiaulių banko“ įvaizdžio analizės tyrimo metodologijos pagrindimas
 • 2.2.1. Anketinis metodas socialiniuose moksluose
 • 2.2.2. Apklausos instrumento struktūra
 • 2.3. UAB „Šiaulių banko“ įvaizdžio formavimo problemų diagnozavimas
 • 2.3.1. Apklausos tyrimo imties apibūdinimas
 • 2.3.2. Respondentų demografinių rodiklių analizė
 • 2.3.3. AB „Šiaulių banko“ reklamos ir jos priemonių vertinimas
 • 2.3.4. AB „Šiaulių banko“ reputacijos vertinimas
 • 2.3.5. AB „Šiaulių banko“ darbuotojų darbo vertinimas
 • 2.3.6. Siūlymai AB „Šiaulių banko“ įvaizdžio formavimui
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS46
 • LITERATŪRA
 • PRIEDAI
 • 1 priedas. Anketa

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
SEB banko teikiamų paslaugų privatiems klientams analizė Lietuvoje
Kursinis darbas SEB banko teikiamų paslaugų privatiems klientams analizė Lietuvoje

Temos aktualumas. Komerciniai bankai kiekvienos šalies visuomenėje turi didelę reikšmę. Bankai, kaip specializuotos finansinės institucijos [...]

Kliento vartojimo kredito reitingo ir banko sąlygų nustatymas
Referatas Kliento vartojimo kredito reitingo ir banko sąlygų nustatymas

Klientas nori nusipirkti automobilį už 25 000 Lt. Klientas gyvena santuokoje ir turi du vaikus [...]

“SEB” banko palūkanų normos rizikos analizė 2007 - 2010 m.
Referatas “SEB” banko palūkanų normos rizikos analizė 2007 - 2010 m.

Temos aktualumas – komerciniai bankų veikla yra neatsiejama nuo palūkanų normos rizikos. Palūkanų normos pokyčiai [...]

Banko vykdomų mokėjimo pavedimų analizė
Referatas Banko vykdomų mokėjimo pavedimų analizė

Banko vykdomų mokėjimo pavedimai yra skirstomi į banko vietinius, tarptautinius ir periodinius mokėjimo pavedimus. [...]

Swedbank banko kapitalo pakankamumo normatyvo rodiklio skaičiavimas ir analizė 2009-2011 metais
Referatas Swedbank banko kapitalo pakankamumo normatyvo rodiklio skaičiavimas ir analizė 2009-2011 metais

Bankų veiklos stabilumas turi labai didelės reikšmės valstybių ekonomikos vystymuisi, todėl centrinių bankų priežiūrą nustato [...]

Komercio banko
Referatas Komercio banko "Finasta" II pakopos pensijų fondų analizė

Vienas svarbiausias mūsų dienų ekonominės, o taip pat ir politinės pasaulio gerovės veiksnys yra tokios [...]

Darbo rinkos analizė Šiaulių apskrities pavyzdžiu 2008 – 2009 m.
Kursinis darbas Darbo rinkos analizė Šiaulių apskrities pavyzdžiu 2008 – 2009 m.

Kursiniame darbe yra suformuluoti pagrindiniai Šiaulių darbo rinkos veiksniai, problemos, išanalizuota dabartinė padėtis. Šiame darbe [...]

Palyginamoji
Praktikos ataskaita Palyginamoji "Citadele" banko analizė su kitais Lietuvoje veikiančiais bankais

AB „Citadele“ bankas Lietuvoje priklauso Latvijoje įsteigto „Citadele“ banko grupei. AS „Citadele banka“  grupės pagrindinė [...]

Baigiamoji praktikos ataskaita (SEB banko analizė)
Praktikos ataskaita Baigiamoji praktikos ataskaita (SEB banko analizė)

Baigiamąją praktiką atlikau AB SEB banke Kauno filiale adresu Veiverių g. 150, 2013 metais vasario [...]

Šiaulių miesto savivaldybės strateginio planavimo analizė
Kursinis darbas Šiaulių miesto savivaldybės strateginio planavimo analizė

Kursiniame darbe, remiantis įvairių autorių literatūros šaltiniais, išanalizuota strateginio planavimo teorinė analizė. Aptarti pagrindiniai strateginio [...]

Lietuvos bankų paskolų privatiems klientams analizė
Kursinis darbas Lietuvos bankų paskolų privatiems klientams analizė

Dabartinė situacija Lietuvoje yra tokia, kad be bankų ir jų teikiamų paslaugų, žmonės negalėtų judėti [...]

,,Swedbank“ ir “SEB” bankų paskolų privatiems klientams lyginamoji analizė
Diplominis darbas ,,Swedbank“ ir “SEB” bankų paskolų privatiems klientams lyginamoji analizė

Aktualumas: bankų teikiamos paskolos privatiems klientams tampa neatsiejama gyvenimo dalis, kadangi dauguma žmonių kurdami šeimą [...]

AB “Šiaulių Bankas” teikiamų kreditų fiziniams ir juridiniams asmenims analizė
Diplominis darbas AB “Šiaulių Bankas” teikiamų kreditų fiziniams ir juridiniams asmenims analizė

Komerciniai bankai, tai visos šalies finansų sistemos centras, kuris sutelkia pačią didžiausią dalį finansinių išteklių [...]

Ilgalaikio materialaus turto apskaita ir analizė Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro pavyzdžiu
Kursinis darbas Ilgalaikio materialaus turto apskaita ir analizė Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro pavyzdžiu

            Temos aktualumas ir svarba. Ilgalaikį materialųjį turtą turi ir naudoja visos įmonės, nepriklausomai nuo [...]

UAB „Inchcape motors“ įvaizdžio formavimo galimybių analizė
Diplominis darbas UAB „Inchcape motors“ įvaizdžio formavimo galimybių analizė

Temos aktualumas. Šiuolaikinėmis rinkos sąlygomis pasaulyje vis daugiau dėmesio yra skiriama stipraus ir stabilaus organizacijų [...]