Atsargų apskaitos analizė UAB X

53 psl. / 11645 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Kiekviena įmonė vykdanti ekonominę veiklą turi turto. Turtas – tai ne tik pastatai, automobilis, žemė, bet ir įmonės sandėlyje laikomos prekės, žaliavos, pagaminta produkcija ir kita. Tad turtui priskiriamos ir atsargos. Kiekviena įmonė turinti atsargų privalo nuspręsti kaip jas įvertins. Stebėti didėja ar mažėja pardavimai ir apskaičiuoti kiek prireiks atsargų, bei stengtis sumažinti atsargų valdymo išlaidas.

Temos ištirtinumas. Atsargomis laikomos įmonės žinioje esančios vertybės, kurios skirtos parduoti įprasta tvarka arba sunaudoti teikiant paslaugas ar gaminant parduotinas prekes ir kurios vieną kartą dalyvauja gamybos ir aptarnavimo procese ir yra iš karto sunaudojamos įmonės veikloje uždirbant pajamas. Šią temą savo leidiniuose analizuoja autoriai: Bagdžiūnienė, V. (2005, 2006, 2011), Jefimovas, B. (2008), Subačienė, R., Budrionytė, R., Senkus, K. (2012), Bikienė, J., Pučkienė, D. (2012), Juozaitienė, L. (2008), Balabonienė, I., Verečkienė, G. (2011), Gudaitienė, O. (2012) ir kiti. Tad šio baigiamojo darbo tikslas kuo plačiau išnagrinėti atsargų apskaitos ypatumus remiantis naujausiais duomenimis.

Tyrimo problema. Prekių ir žaliavų kainos nuolat keičiasi kintant rinkos sąlygoms. Vienos ir tos pačios prekės gali būti perkamos skirtingomis kainomis vienu metu. Įmonė dažniausiai nežino, kiek pati sumokėjo už vieną ar kitą parduotą prekę. Todėl svarbus įmonės uždavinys - kiek įmanoma tiksliau nustatyti parduotų prekių savikainą ir sandėlyje likusių prekių vertę. Tam reikia nustatyti, kokia tvarka buvo parduotos tos skirtingų kainų prekės, o priklausomai nuo įmonės veikos pobūdžio ir nuo turimų atsargų specifikacijos yra nustatomas atsargų apskaitos metodas.

Diplominio darbo tikslas – išanalizuoti atsargų apskaitos ypatybes UAB „Euro vaistinė“ įmonėje.

Diplominio darbo uždaviniai:

 1. Išnagrinėti skirtingų autorių pateikiamus teorinius atsargų apskaitos aspektus.
 2. Išanalizuoti atsargų įvertinimą įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte.
 3. Atlikti UAB „Euro vaistinė“ atsargų apskaitos analizę.

Darbo tyrimo metodai – mokslinės literatūros šaltinių analizė, grafinis vaizdavimas, Lietuvos Respublikos apskaitą reglamentuojantys įstatymai, duomenų sisteminimas, apibendrinimas, bei įmonės atsargų apskaitos analizė.

Darbo struktūra – diplominį darbą sudaro dvi dalys: konceptualioji dalis ir analitinė – tiriamoji dalis.

Pirmojoje dalyje apžvelgti literatūriniai finansinės analizės moksliniai darbai, palygintos skirtingų autorių nuomonės.

Antrojoje dalyje atliekami UAB „Euro vaistinė“ finansinių ataskaitų ir įmonės atsargų apskaitos analizė.

Darbo struktūra: pagrindinių sąvokų žodynas, įvadas, 2 skyriai, išvados ir pasiūlymai, literatūros sąrašas, priedai. Darbe pateikti: 53 – puslapiai, iš jų pagrindinio teksto – 33, 6 – paveikslėliai, 2 – lentelės, 24 – literatūros šaltiniai, 4 – priedai.


Turinys

 • PAGRINDINIŲ SĄVOKŲ ŽODYNAS6
 • ĮVADAS8
 • 1. ATSARGŲ ESMĖ, KLASIFIKAVIMAS IR REIKŠMĖ ĮMONĖS VEIKLOJE10
 • 1.1. Atsargos, jų klasifikavimas ir reglamentavimas10
 • 1.2. Atsargų dokumentavimas ir inventorizacija16
 • 1.3. Atsargų įsigijimas ir sunaudojimas20
 • 1.4. Atsargų optimalaus poreikio nustatymas24
 • 2. UAB „EURO VAISTINĖ“ ATSARGŲ APSKAITOS ANALIZĖ28
 • 2.1. Tyrimo metodika28
 • 2.2. Įmonės charakteristika28
 • 2.3. Finansinių ataskaitų analizė30
 • 2.4. Atsargų įsigijimo ir pardavimo apskaita35
 • 2.5. Atsargų įkainojimas ir savikaina38
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI39
 • LITERATŪRA41
 • PRIEDAI43

Reziumė

Autorius
ecstazy
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€11.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 3, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
53 psl.

Susiję darbai

Darbo laiko apskaita ir analizė

Apskaita Kursinis darbas skorpione
Darbo laikas filosofine prasme - tai žmogaus fizinių, psichinių sugebėjimų realizavimo būdas. Realizuodamas sugebėjimus žmogus praleidžia tam tikrą laiką. Darbas yra ne tik...

Atsargų apskaitos analizė UAB "X"

Apskaita Referatas 2015 m. ecstazy
Kiekviena įmonė vykdanti ekonominę politiką turi turto. Turtas – tai ne tik pastatai, automobilis, žemė, bet ir įmonės sandėlyje laikomos prekės, žaliavos, pagamita...

Atsargų apskaita ir analizė UAB'Printera'

Apskaita Referatas 2016 m. rasa13
Kiekviena įmonė, vykdanti ekonominę politiką, turi turto. Turtas – tai ne tik pastatai, žemė, automobilis, bet turtui taip pat priskiriamos įmonės sandėlyje laikomos...

Atsargos ir atsargų apskaita UAB "Linas"

Apskaita Referatas 2012 m. rasa13
Kiekvienos įmonės tikslas yra pelnas, o kad jį gauti dauguma įmonių arba perka prekes, skirtas perparduoti arba užsiima gamybine veikla, todėl kiekvienoje įmonėje...

UAB "X" įsipareigojimų apskaita ir analizė

Apskaita Diplominis darbas 2017 m. dangė50
Kreditoriniai įsiskolinimai, kaip ir daugelis kitų ekonominių reiškinių, išties nevienareikš-miai, jie – ir geri, ir blogi. Priklauso nuo to, kokios tos skolos ir...