Katalogas

Rodoma 1-15 iš 49 darbų
Rodoma 1-15 iš 49 darbų

Pastatytų butų naudingo ploto tyrimas Alytaus apskrityje

Statistika Kursinis darbas 2007 m. jusala
Statistikos darbas. Statistinių lentelių naudojimas atliekant naudingo ploto statistinį tyrimą. Formulių panaudojimas atliekant naudingo ploto statistinį tyrimą. Pastatytų butų naudingo ploto grandininiai didėjimo...

Žmogiškųjų išteklių politika organizacijoje

Vadyba Kursinis darbas 2007 m. jusala
Šiame kursiniame darbe nagrinėjama aktuali tyrimų kryptis, skirta žmogiškųjų išteklių potencialo plėtros problemoms spręsti. Plėtojant šią kryptį prioritetai teikiami tam, kad žmogiškųjų išteklių...

Šiuolaikinės organizacijos valdymo tendencijos

Vadyba Kursinis darbas 2007 m. jusala
Šio darbo tikslas – išsiaiškinti ir įvertinti realiai veikiančios įstaigos organizacijos valdymą bei pateikti pasiūlymus. Jonavos politechnikos mokyklos organizacijos valdymo tyrimas buvo atliekamas...

Krovinių pervežimas kelių transportu

Logistika Kursinis darbas 2007 m. jusala
Krovinių pervežimo kelių transportu darbo tikslas - išanalizuoti krovinių gabenimo įvairiomis transporto rūšimis organizavimą, logistines šio proceso operacijas, atskleisti kroviniui pervežti vežėjo tipo...

Organizacijos klimatas

Vadyba Kursinis darbas 2007 m. jusala
Šiame kursiniame darbe pristatomas organizacijos klimato, kaip sąvokos ir fenomeno, apibūdinimas, jo ryšio su organizacijos veiklos rezultatais apžvalga ir Vilkaviškio lopšelio-darželio „Buratinas“ klimato...

Informatikos praktikos darbas

Informatika Kursinis darbas 2007 m. jusala
Praktikos tikslas: Studijų metu įgytas teorines žinias naudingai taikyti praktinėje veikloje. Atsirinkti būtiniausią informaciją, reikalingą praktinėms užduotims atlikti. Surinkti ir susisteminti duomenis pagal...

Kavos vartojimo tyrimas Panevėžio mieste

Rinkodara Kursinis darbas 2007 m. jusala
Rinkodaros tyrimas: rinkos informacijos rinkimas, apdorojimas, išdėstymas ir interpretavimas. Rinkos tyrimo uždaviniai - sužinoti visas detales apie vartotojus, konkurentus ar kitus faktorius, įtakosiančius...

Komandinio darbo mokykloje tyrimas

Vadyba Kursinis darbas 2007 m. jusala
Darbo objektas – komandinis darbas Jonavos politechnikos mokykloje. Darbo tikslas – susipažinti su pagrindiniais elgesio ir veiklos būdais, kurie padeda tobulinti bendruosius įgūdžius,...

Sanatorijų Druskininkuose palyginimas

Vadyba Kursinis darbas 2007 m. jusala
Šiame darbe palyginome dvi sanatorijas, esančias Druskininkuose: sanatoriją „Eglė“ ir sanatoriją „Lietuva“. Palyginome jų aplinką, susisiekimą, gydymą ir jose atliekamas procedūras, teikiamas paslaugas,...

Įstaigos analizė žinių vadybos aspektu

Vadyba Kursinis darbas 2008 m. jusala
Jonavos politechnikos mokykloje reikalaujama nuolatinio žinių ir gebėjimų atnaujinimo, todėl mokytojams sudaromos sąlygos nuolatinei profesinei raidai, turimų gebėjimų lavinimui, tolesnei profesinei veiklai svarbių...

Asmenybės tipologija. Charakteris ir temperamentas

Psichologija Kursinis darbas 2007 m. jusala
Kursiniame darbe analizuojamos ir lyginamos E. Krečmerio, F. Riemanno ir K. G. Jungo tipologijos. Nagrinėjamos charakterių struktūros ir klasiifikacijos. Nagrinėjami fiziologiniai charakterio pagrindai....

Arbitražas

Teisė Kursinis darbas 2009 m. jusala
Šiame darbe apžvelgiama arbitražo sąvoka, pagrindiniai bruožai, klasifikacija, privalumai bei trūkumai, populiarumą lemiantys veiksmai, arbitro funkcijos, arbitražinio susitarimo turinys ir sprendimų vykdymas. Pateikiamos...

Įmonės veiklos planavimas

Apskaita Kursinis darbas 2007 m. jusala
Darbo užduoti - Sudaryti įmonės veiklos metinį planą, apskaičiuojant šias plano dalis:Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas, Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė,...