AB „ Pieno žvaigždės“ įmonės turto pokyčiai ir jų priežasčių analizė

33 psl. / 6483 žod.

Ištrauka

Įmonių finansai yra finansų sistemos sudėtinė dalis. Jie per pinigus apibūdina ekonominius santykius, atsirandančius dėl pagrindinių ir apyvartinių lėšų apytakos, produkcijos darbų ir paslaugų gamybos bei realizacijos, jų piniginių išteklių sudarymo ir panaudojimo. Taigi įmonių finansai apibūdina jų gamybinės – komercinės veiklos finansinius dalykus.Kad įmonė galėtų pradėti savo veiklą, ji turi turėti tam tikrą kapitalą. Suformavus kapitalą, įgyjamas turtas. Turtas – tai visuma vertybių, kuriomis disponuodama įmonė gauna arba tikisi gauti ateityje tam tikrą naudą . Jį panaudojant uždirbamas pelnas. Turtas gali būti labai įvairiai klasifikuojamas: pagal jo paskirtį, pobūdį, vertę ir pan. Tačiau apskaitoje ypač svarbią reikšmę turi turto skirstymas į ilgalaikį ir trumpalaikį.Darbo tikslas – Išanalizuoti AB “Pieno žvaigždės” įmonės turto pokyčius, bei jos priežastis.Darbo uždavinai: 1. Išanalizuoti įmonės finansus ir turtą.2. Atlikti AB “Pieno žvaigždės” ilgalaikio turto analizę.3. Atlikti AB “Pieno žvaigždės” trumpalaikio turto analizę. Darbo metodai – literatūros šaltinių analizė, AB “Pieno žvaigždės” įmonės duomenų analizė, duomenų susisteminimas ir jų pateikimas lentelių ir diagram pavidalu, palyginimo metodas. Dėkoju savo darbo vadovei lek. L. Petravičienei už patarimus ir konsultacijas rašant kursinį darbą.


Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. ĮMONIŲ FINANSŲ IR TURTO TEORINĖ ANALIZĖ4
 • 1.1 Įmonių finansinė analizė4
 • 1.2 Įmonių turto analizė17
 • 2. AB „ PIENO ŽVAIGŽDĖS“ VEIKLOS CHARAKTERISTIKA19
 • 3. AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ TURTO ANALIZĖ20
 • 3.1 AB „Pieno žvaigždės“ ilgalaikio turto analizė20
 • 3.2 AB „Pieno žvaigždės“ trumpalaikio turto analizė24
 • IŠVADOS29
 • LITERATŪRA30
 • PRIEDAI31

Reziumė

Autorius
arjurgita
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 11, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
33 psl.

Susiję darbai

Įmonės UAB “TAISYK” finansinė analizė

Apskaita Kursinis darbas 2013 m. vilma.vilma
Finansinė analizė – tai įmonės finansinės padėties įvertinimas, siekiant įvertinti įmonės finansinį pajėgumą ir priimti optimalius finansų valdymo sprendimus. Finansinė analizė įmonei naudinga...

AB "Pieno žvaigždės" balanso ataskaitos analizė

Apskaita Kursinis darbas 2013 m. rafalina
Temos aktualumas. Balansas yra seniausia įmonės finansinės ataskaitos forma, kuri atsirado kartu su dvejybiniu apskaitos principu. Balansas – svarbiausias finansinės atskaitomybės dokumentas, kuriame...

Įmonės trumpalaikio turto analizė

Apskaita Kursinis darbas 2018 m. simonadauk
Kursinį darbą sudaro dvi pagrindinės dalys: teorinė ir praktinė. Teorinėje dalyje nagrinėjama trumpalaikio turto samprata, bei aptariama, kaip turėtų būti įmonėse vykdoma trumpalaikio...