LR valstybės turto, patikėto valstybinėms įmonėms, apmokestinimo efektyvumo analizė tarptautiniu mastu

26 psl. / žod.

Ištrauka

Kursiniame darbe analizuojamos valstybinės Lietuvos Respublikos įmonės ir jų
apmokestinimas. Lietuvos Respublikos valstybinių įmonių apmokestinimas lyginamas su
Bulgarijos ir Austrijos valstybinių įmonių apmokestinimu. Valstybės įmonės sąvoka visose
trijose šalyse yra tapati ir traktuojama kaip iš valstybės turto įsteigta įmonė, kurios pagrindinis
tikslas teikti viešąsias paslaugas, siekti pelno ir suderinti valstybės bei įmonės interesus. Tiek
Lietuvos Respublikoje, tiek Bulgarijoje bei Austrijoje valstybės įmonė yra ribotos civilinės
atsakomybės juridinis asmuo, mokantis lygiai tokius pačius mokesčius kaip ir kiti juridiniai
asmenys pagal įstatymų nuostatus, t.y. pelno, dividendų, nekilnojamojo turto, žemės mokesčius.
Kadangi vienintelės valstybinės įmonės yra įsteigtos iš valstybės turto, jos vienos iš visų
juridinių asmenų tarpo moka už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise mokestį. Todėl,
norint išsiaiškinti, ar valstybės turtas apmokestinamas efektyviai, valstybinių įmonių
apmokestinimas analizuojamas būtent mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise
kontekste. Viso darbo metu darome prielaidą, kad valstybės turtas apmokestinamas efektyviai,
kai valstybė gauną tinkamą grąžą mokesčių pavidalu. Kadangi mokesčiai yra pagrindinis
valstybės biudžeto pajamų šaltinis, biudžeto balansuotumas tiesiogiai priklauso nuo mokesčių.
Kuo didesnės pajamos gaunamos į biudžetą, tuo lengviau vykdyti valstybės funkcijas. Darbo
analizės rezultatai parodė, kad valstybė iš savo turto gauna netinkamą grąžą valstybės turto
naudojimo patikėjimo teise mokesčio pavidalu, nes faktinės pajamos 2002-2010 metais smarkiai
neatitiko planinių, pastaraisiais metais šios pajamos sudarė vis mažesnę visų pajamų dalį budžeto
pajamose, yra dideli svyravimai. Tai rodo galimas mokesčio įstatymo, administravimo arba
planavimo spragas. Vadinasi, būtina imtis reformų, kurios pagerintų esamą padėtį. Vienas iš
pasiūlymų – mokesčio už valstybės turtą naudojimą patikėjimo teise pagrindinio tarifo didinimas
iki 3 %. Tarifas atitinkamai parinktas, remiantis Bulgarijos bei Austrijos šalių patirtimi.


Turinys

 • Įvadas
 • 1. Valstybinės įmonės ir jų apmokestinimas už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise
 • Lietuvos Respublikoje, Bulgarijoje ir Austrijoje5
 • 1.1. Valstybinių įmonių samprata 5-7
 • 1.2. Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise bendrieji apmokestinimo
 • principai 8-11
 • 2. Valstybinių įmonių mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise tyrimo
 • metodika 11-12
 • 3. Valstybinių įmonių mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise
 • apmokestinimo praktiniai aspektai12
 • 3.1. Praktinių užduočių pavyzdžiai 13-16
 • 3.2. Valstybinių įmonių grąža valstybei už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise per LR
 • valstybės biudžetą 16-19
 • 3.3. Pasiūlymai dėl valstybinio turto apmokestinimo patikėjimo20
 • 4. Išvados21
 • 5. Literatūra22
 • 6. Priedai 23-26

Reziumė

Autorius
baltojipuga
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 8, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai

Įmonės trumpalaikio turto analizė

Apskaita Kursinis darbas 2018 m. simonadauk
Kursinį darbą sudaro dvi pagrindinės dalys: teorinė ir praktinė. Teorinėje dalyje nagrinėjama trumpalaikio turto samprata, bei aptariama, kaip turėtų būti įmonėse vykdoma trumpalaikio...