Lietuvos Kaimo turizmo plėtros ir galimybių analizė

20 psl. / 5169 žod.

Ištrauka

ĮVADAS

Kiekviena kaimo turizmo sodyba siekia įsitvirtinti rinkoje bei patenkinti vartotojų poreikius. Viena iš pagrindinių sėkmingos kaimo turizmo plėtros prielaidų – vartotojų poreikių ir lūkesčių tenkinimas siūlant didesnę paslaugų įvairovę. Turizmas yra nuolat augantis ir besikeičiantis procesas, todėl siūlomų paslaugų įvairovė skatina klientų lojalumą, naujų vartotojų pritraukimą, darbuotojų pasitenkinimą ir teigiamą sodybos įvaizdį rinkoje. Didėjanti konkurencija kaimo turizmo sektoriuje skatina sodybų šeimininkus kurti ir siūlyti naujas patrauklias paslaugas savo klientams. Lietuva nors ir maža valstybė, bet turinti daug unikalių regionų. Kiekvienas šalies rajonas yra savitas ir netgi daugeliui lietuvių nepažintas. Lietuvai tapus Europos sąjungos šalimi, pirmiausia turistų dėmesys buvo skiriamas didiesiems miestas – Vilniui, Kaunui, Klaipėdai. Na, o šiuo metu vis daugiau dėmesio yra skiriama kurortams bei kitiems autentiškiems ir išskirtiniams miestams ir miesteliams. Traukos objektais tampa ne tik prabangūs, naujoviški ir modernūs objektai, vertinami ir gamtos turtai.

Kursinio darbo tyrimo objektas – Lietuvos kaimo turizmo plėtra ir galimybės, teikiamos paslaugos ir jų kokybė ekonominiu aspektu.

Darbo tikslas – išanalizuoti kaimo turizmo pokyčius, plėtrą, teikiamas paslaugas bei kokybę. Apžvelgti kaimo turizmo sampratą, svarbiausius bruožus bei tikslus, palyginti kaimo turizmo raidą ekonominiu požiūriu.

Darbe siekiama pagrįsti hipotezę, kad didėjantis turizmo sektoriaus konkurencingumas skatins ne tik užsienio turistus atvykti į Lietuvą, bet ir Lietuvos gyventojus daugiau keliauti po savo šalį, pažinti jos unikalų kraštovaizdį, turtingą kultūros paveldą, geriau suprasti istoriją ir prisidės prie regionų ekonominės plėtros.

Darbo tikslui pasiekti ir hipotezei pagrįsti išsikelti tokie uždaviniai:

  1. Apžvelgti kaimo turizmo Lietuvoje svarbiausius bruožus, tikslus, jų teikiamas paslaugas bei kokybę.

2. Išanalizuoti kaimo turizmo Lietuvoje raidą bei plėtrą ekonominiu aspektu, turizmo sektoriaus konkurencingumo raida.

3. Pateikti išvadas ir pasiūlymus, kurie galėtų turėti įtakos kaimo turizmo plėtrai.

Darbo struktūra: įvadas, du skyriai, išvados, naudotos informacijos šaltinių sąrašas.

Pirmajame darbo skyriuje yra apžvelgiama kaimo turizmo samprata, svarbiausi bruožai bei keliami tikslai.

Antrajame darbo skyriuje analizuojama kaimo turizmo plėtra ir pokyčiai, teikiamos paslaugos ir jų kokybė.

Darbo metodai: mokslinės, statistinės ir periodinė literatūra.


Turinys

  • ĮVADAS
  • 1.KAIMO TURIZMO SAMPRATA, TIKSLAI IR SVARBIAUSI BRUOŽAI
  • 1.1. Kaimo turizmo samprata teoriniu aspektu
  • 1.2. Kaimo turizmo svarbiausi bruožai ir tikslai
  • 2. LIETUVOS KAIMO TURIZMO POKYČIAI EKONOMIKOS KONTEKSTE
  • 2.1. Kaimo turizmo plėtra ir pokyčiai
  • 2.2. Kaimo turizmo teikiamos paslaugos ir jų kokybė
  • IŠVADOS
  • INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS

Reziumė

Autorius
vaideta
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 4, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Transporto įmonės plėtros galimybių analizė

Vadyba Kursinis darbas 2015 m. studentas2015
Transporto paslaugų įmonės yra labai reikšmingos tiek valstybei, tiek visuomenei. Transporto paslaugos užtikrina prekybos egzistavimą ir klestėjimą, nes jų dėka gamybos procese...

Turizmo įmonių personalo analizė Lietuvoje

Vadyba Kursinis darbas 2012 m. rasa13
Temos aktualumas. Viena labiausiai išplėtotų ir sparčiausiai augančių ūkio šakų pasaulyje yra turizmas, kuris tapo neatsiejama modernaus gyvenimo dalimi. Augant turistinių paslaugų pasiūlai,...