Ekonomika ir verslas / Vadyba

Kainodara ir jos tobulinimo galimybės prekybos įmonėje UAB "X"

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Šiuo metu pasaulinėje rinkoje veikia begalė įvairių prekybinių organizacijų, tarp kurių jaučiama itin arši konkurencinė kova, kur dažniausiai sėkmę garantuoja tinkamos kainodaros strategijos pasirinkimas. Kaina yra ne tik vienas svarbiausių konkurencinės padėties veiksnių, tiesiogiai veikiančių organizacijos pardavimų ir pelningumo rodiklius, bet ir lanksčiausias rinkodaros komplekso elementas, kurį galima greitai priderinti prie aplinkos pokyčių. Tuo tarpu kainodaros sprendimai organizacijose yra svarbiausi, kadangi jie generuoja pajamas bei yra vartotojų pasitenkinimo ir lojalumo veiksnys.

Tyrimais nustatyta, kad kainodaros formavimui turi būti skiriamas itin didelis dėmesys, kadangi kainodara lemia prekybinės organizacijos galimybę įsiskverbti į rinką ir užtikrinti pelningą jos veiklą. Lankstus, nuolat kintantis, rinkos sąlygas atitinkantis kainodaros procesas, akcentuojant darnaus ekonominio vystymosi prielaidas Lietuvoje, lemia organizacijos užimamą rinkos dalį, gaunamas pajamas, pelną, pagerina priimamų kainodaros sprendimų kokybę, padeda kryptingai didinti įmonės gebėjimą sėkmingai konkuruoti tarptautinėje rinkoje.

Kiekviena organizacija susiduria su kainodaros strategijų pasirinkimo problemomis ir ypač kainodaros sprendimus apsunkina nuolat besikeičianti dinamiška rinkos aplinka. Kainų nustatymo procesas, vadinamas kainodara, yra sudėtingas, reikalaujantis daug išteklių ir nuolatinės koordinacijos procesas. Tačiau, mokslinėje literatūroje organizacijoms patariama kainas nustatyti atsižvelgiant į vartotojų lankstumą, konkurentų kainas ir norimą gauti pelną, t. y. taikyti įvairius kainos nustatymo metodus.

Temos ištirtumas. Rinkos sąlygomis kainų teorijos ir praktikos plėtojimo klausimai itin svarbūs. Kainodaros problemos ekonomikoje visada buvo gana sudėtingos ir nepakankamai ištirtos, o kainos - labai svarbus socialinių ir ekonominių santykių elementas. Kainodara - sudėtingas procesas, todėl labai svarbu jį ištirti. Kainodaros problemos prekybinėse organizacijose yra plačiai analizuojamos tiek užsienio, tiek ir Lietuvos autorių. Žymiausi Lietuvos it užsienio autoriai, nagrinėję kainodaros problemas organizacijose yra: R. Virvilaitė (2000); D. Kiyak (2013); H. Forman, J. M. Hunt (2005); B. Barzdenytė (2000); J. Rastenis (2000); V. Sūdžius (2002); P. Kotler, K. L. Keller (2007); S. Allen (2006); A. Andrijauskienė (2004); G. Snieškienė, T. Stravinskas (2007); A. Davidson, M. Simonetto (2005); J. S. Grant (2006); B. Hernan(2012); E. Karalienė (2007); V. Kaziliūnaitė (2005); K. B. Monroe (2003); J. Munnukka (2005); A. Miečinskienė (2009); T. Nagle, R. K., Holden (2002); J. Rastenis (2000); A. Bakanauskas, V. Darškuvienė (2000) ir kt.

Darbo problema. Dauguma baldais prekiaujančių įmonių savo veiklos efektyvumą matuoja pelnu, bet tai nėra pats tinkamiausias būdas. Didžiausia problema, su kuria yra susiduriama matuojant baldais prekiaujančių įmonių veiklos efektyvumą – tai tinkamiausių pelningumo rodiklių, kurių pagalba yra nustatoma teisinga ir objektyvi parduodamų prekių ir paslaugų kaina, parinkimas. UAB „Bramita“ savo veikloje dar niekada neatliko ir neanalizavo savo kainodaros strategijos. Todėl kyla poreikis išanalizuoti bei įvertinti realią kainodaros strategijos padėtį UAB „Bramita“, kurios vertinimas gali numatyti įmonės veiklos efektyvumo gerinimo galimybes.

Darbo objektas – UAB „Bramita“ kainodara.

Darbo tikslas – išanalizuoti UAB „Bramita“ kainodarą bei jos tobulinimo perspektyvas.

Darbo uždaviniai:

Atlikti kainų nustatymo metodų analizę teoriniu aspektu.Atlikti įmonės UAB „Bramita“ vykdomų kainodaros sprendimų analizę.Įvertinti UAB „Bramita“ kainodarą klientų nuomonės aspektu.Pasiūlyti UAB „Bramita“ kainodaros tobulinimo perspektyvas.

Darbo tyrimo metodai. Atsižvelgiant į darbo problematiką ir jame keliamus uždavinius bei siekiant visapusiškai išnagrinėti tyrimo objektą, šiame darbe taikomi tokie tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, kompiuterinis duomenų apdorojimas, anketinė apklaus, lyginimas, grupavimas bei anketinė apklausa raštu.

Darbo struktūra. Darbą sudaro trys dalys:

Konceptualioji dalis: Analizuojama kainos svarba bei samprata, nagrinėjami pagrindiniai kainų politikos ir kainų nustatymo metodai, išskiriami kainos lygį ir kainos strategiją lemiantys veiksniai. Atliekama pagrindinių kainodaros strategijų analizė.

Analitinė dalis: Trumpai pristatoma įmonė UAB „Bramita”. Atliekama UAB „Bramita“ kainodaros situacijos analizė, analizuojami UAB „Bramita“ marketingo, rinkodaros strateginiai ir taktiniai sprendimai. Atliekama UAB „Bramita“ klientų apklausa, siekiant išsiaiškinti klientų nuomonę kainodaros aspektu.

Konstruktyvioji dalis: Remiantis atlikta analize, siūlomos UAB „Bramita“ kainodaros tobulinimo perspektyvos bei patvirtinama diplominio darbo hipotezė.

Darbo apimtis. 47 psl, 4 lentelės, 25 paveikslai, 1 priedas (anketa).

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
12164 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1. TEORINIAI KAINODAROS FORMAVIMO PAGRINDAI
 • 1.1. Kainos svarba ekonomikos teorijos ir rinkodaros požiūriu
 • 1.2. Kainų politikos ir kainų strategijų analizė
 • 1.2.1. Į kaštus orientuota kainodara
 • 1.2.2. Į paklausą orientuota kainodara
 • 1.2.3. Į konkurentus orientuota kainodara
 • 1.3.Kainos lygį ir kainodaros strategiją lemiantys veiksniai
 • 1.4. Kainų nustatymo metodai
 • 2. UAB „BRAMITA“ KAINODAROS ANALIZĖ
 • 2.1. Trumpa prekybos įmonės UAB „Bramita“ charakteristika
 • 2.2. Prekybos įmonės UAB „Bramita“ vykdomų kainodaros sprendimų analizė
 • 2.2.1. Prekybos įmonės UAB „Bramita“ marketingo strateginiai sprendimai
 • 2.2.2. Prekybinės įmonės UAB „Bramita“ kainodaros strateginiai ir taktiniai sprendimai
 • 2.3. UAB „Bramita“ kainodaros analizė klientų nuomonės aspektu
 • 2.3.1. Tyrimo metodų aprašymas
 • 2.3.2. Respondentų demografinės charakteristikos
 • 2.3.3 UAB „Bramita“ kainodaros strategijos vertinimas
 • 2.3.4. UAB „Bramita“ organizuojamų nuolaidų sistemos vertinimas
 • 3. UAB „BRAMITA“ SIŪLOMI KAINODAROS SPRENDIMAI
 • 3.1. UAB „Bramita“ kainos tikslų patikslinimas
 • 3.2. UAB „Bramita“ vertės vartotojui nustatymas
 • 3.3. UAB „Bramita“ tinkamos kainos strategijos parinkimas
 • 3.4. UAB „Bramita“ komunikavimo ir pozicionavimo strategijų numatymas
 • 3.5. UAB „Bramita“ prekės savikainos ir atskirų kainos lygių (bazinės, didmeninės, mažmeninės ir vartojimo kainos) perskaičiavimas
 • 3.6. UAB „Bramita“ kainos diferenciacijos būdų ir nuolaidų rūšių parinkimas
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI
 • LITERATŪRA
 • Priedai
 • 1 priedas. Anketa

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
UAB “Kanrugė” marketingo veiklos tobulinimo galimybės
Diplominis darbas UAB “Kanrugė” marketingo veiklos tobulinimo galimybės

Ekonominio sunkmečio rinkos ekonomika bei didėjanti konkurencija tarp įmonių diktuoja naujas sąlygas smulkiam verslui, norint iššlaikyti [...]

Transporto įmonės plėtros galimybių analizė
Kursinis darbas Transporto įmonės plėtros galimybių analizė

 Transporto paslaugų įmonės yra labai reikšmingos tiek valstybei, tiek visuomenei. Transporto paslaugos užtikrina prekybos egzistavimą [...]

Prekybos įmonės UAB „Bimbo Italija“ marketingo analizė
Kursinis darbas Prekybos įmonės UAB „Bimbo Italija“ marketingo analizė

Šiandieniniame versle vartotojo tenkinimas tapo vienintelis prasmingas verslumo požymis. Laimi tik tas verslas, kuris patenkintų [...]

Prekybos įmonės analizė
Praktikos ataskaita Prekybos įmonės analizė

Įvadas Praktikos objektas: UAB „X“ veikla ir finansinė atskaitomybė. Praktikos tikslas: Įtvirtinti studijų metu įgytas teorines žinias [...]

Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys
Diplominis darbas Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys

Lietuvai sparčiai integruojantis į bendrą Europos transporto sistemą, pasaulyje patikrinti logistikos mokslo ir verslo sprendimai [...]

 Personalo ugdymas ir tobulinimas įmonėje “X”
Kursinis darbas Personalo ugdymas ir tobulinimas įmonėje “X”

Temos aktualumas. Ši tema yra aktuali, kadangi sparčiai plėtojantis naujoms technologijoms, didėja ir žmogiškojo resurso [...]

Transporto įmonės veiklos organizavimas ir jos tobulinimas
Diplominis darbas Transporto įmonės veiklos organizavimas ir jos tobulinimas

Temos aktualumas - įmonei, norinčiai efektyviai ir tikslingai dirbti, reikia kruopščiai susiplanuoti veiklą, numatyti proceso [...]

Kainodaros organizavimas įmonėje UAB „Refra“
Kursinis darbas Kainodaros organizavimas įmonėje UAB „Refra“

Kainodara – tai visų kainą formuojančių, psichologinių, socialinių, politinių, rinkos ir kitokių veiksnių sistema. Kaina [...]

Verslo įmonės strateginio valdymo procesas ir jo tobulinimas
Kursinis darbas Verslo įmonės strateginio valdymo procesas ir jo tobulinimas

Temos aktualumas. Nuolat kintančioje aplinkoje bei nuožmioje konkurencinėje kovoje įmonės sugeba aktyviau veikti, jeigu jos [...]

Sandėliavimo veiklos tobulinimas UAB
Kursinis darbas Sandėliavimo veiklos tobulinimas UAB "Vilniaus kooperacijos prekyba"

Darbe yra suformuluoti pagrindiniai sandėliavimo veiklos aspektai ir jų problematika. Numatytas darbo tikslas – išanalizavus [...]

Kainodaros politika „Vilniaus duona“ įmonėje pasirinkto produkto
Kursinis darbas Kainodaros politika „Vilniaus duona“ įmonėje pasirinkto produkto

         Temos aktualumas ir naujumas.          Kainos mus supa iš visų pusių. Reikia mokėti nuomą už [...]

 Kainodaros organizavimas UAB „Merkys“ įmonėje
Kursinis darbas Kainodaros organizavimas UAB „Merkys“ įmonėje

Kaip ir kiekviena įmonė, UAB „Merkys“ siekia kuo didesnio pelno. Norint pasiekti šį tikslą, reikia [...]

Kompensavimas už darbą (tarnybą). Tobulinimo galimybės
Referatas Kompensavimas už darbą (tarnybą). Tobulinimo galimybės

Darbo tikslai yra: Išsiaiškinti kokie yra apmokėjimo už darbą (tarnybą) lygį lemiantys veiksniai; [...]

Personalo motyvavimo sistema ir tobulinimo galimybės x organizacijoje
Diplominis darbas Personalo motyvavimo sistema ir tobulinimo galimybės x organizacijoje

Diplominiame darbe nagrinėjama tema yra labai aktuali šiuo sunkiu ekonominės krizės laikotarpiu. Niekas negali nuspėti [...]

Žmogiškųjų išteklių valdymo proceso problemos ir tobulinimo galimybės UAB “X”
Diplominis darbas Žmogiškųjų išteklių valdymo proceso problemos ir tobulinimo galimybės UAB “X”

Temos aktualumas. Tema yra aktuali tuo, kad kokybiškas žmogiškųjų išteklių valdymas yra vienas iš svarbiausių [...]