Valdymo funkcijų realizavimas organizacijos veikloje

25 psl. / 6832 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas: Tema ,,Valdymo funkcijų realizavimas organizacijos veikloje” aktuali mums, kaip viešojo administravimo studentams, nes atskleidžia pagrindinius organizacijos veiklos organizavimo principus ir skatina mokytis jas realizuoti. Kiekvienai organizacijai valdymo funkcijos yra gyvybiškai svarbios. Reikia ne tik jas žinoti, bet ir mokėti pritaikyti organizacijoje.

Darbo problema: 1. Kokios yra pagrindinės organizacijos valdymo funkcijos? 2. Kaip galima realizuoti pagrindines organizacijos valdymo funkcijas?

Darbo objektas: Organizacijos valdymo funkcijos.

Darbo tikslas: Atskleisti kaip pagrindinės valdymo funkcijos galėtų būti realizuojamos organizacijų veikloje.

Darbo uždaviniai:

 1. Atskleisti planavimo funkcijos svarbą organizacijoje.
 2. Išanalizuoti organizavimo procesą organizacijoje.
 3. Apibrėžti vadovavimo funkciją organizacijos veikloje.
 4. Išsiaiškinti kokie yra kontrolės vykdymo būdai organizacijoje.

Darbo metodai: Darbo problemai nagrinėti naudojamas šaltinių analizės metodas. Pagrindiniai šaltiniai tai mokomoji literatūra. Analizė – tyrimo metodas, praktiškai ar mintyse suskaidant daiktą, reiškinį, visumą į sudėtines dalis, požymius, savybes, kurios nors dalies, kuri vėliau nagrinėjama atskirai, išskyrimas iš visumos[1]. Šaltinių analizės metodas yra tinkamiausias nagrinėti šio darbo problemai, kadangi valdymo funkcijos organizacijoje yra plačiai nagrinėjamas vadybos moksle kaip teorinis aspektas, leidžiantis detaliau įsigilinti kaip tinkamai reikia realizuoti funkcijas ir kokie yra būdai jas įgyvendinti organizacijoje.

Darbo šaltiniai: Siekiant atskleisti valdymo funkcijas atlikome literatūros šaltinių analizę. Daugiausiai nagrinėjama literatūra yra mokomojo pobūdžio, kaip pavyzdžiui R. Černienės ir kitų autorių kolektyvo vadovėlis „Organizacijų vadybos pagrindai“. Tai vadybos teorijų aprašymai, skirti supažindinti su įvairiais vadybiniais aspektais, tarp jų ir valdymo funkcijomis. Literatūroje pateikiami net tik teoriniai funkcijų apibrėžimai, bet ir aprašomi įvairūs jų realizavimo būdai. Todėl skaitytojai yra supažindinami su įvairiomis įgyvendinimo formomis ir leidžiama išsirinkti tinkamiausią reikiamai organizacijai.

[1] Rimantas Tidikis, Socialinių mokslų tyrimų metodologija (Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2003), 375.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. PLANAVIMO FUNKCIJOS SVARBA ORGANIZACIJOJE4
 • 1. 1. Kas yra planavimas ir planų rūšys4
 • 1. 2. Planavimo etapai ir įgyvendinimo modeliai5
 • 1. 3. Planavimo integracija kitose valdymo funkcijose9
 • 2. ORGANIZAVIMO PROCESAS ORGANIZACIJOJE10
 • 2. 1. Organizavimo proceso sąvoka10
 • 2.2. Organizacinė valdymo struktūra12
 • 2.3. Organizavimo principai14
 • 3. VADOVAVIMO FUNKCIJOS REALIZAVIMAS ORGANIACIJOJE15
 • 3.1. Kas yra vadovavimas ir kokios yra vadovavimo rūšys15
 • 3.2. Pagrindinės motyvavimo teorijos ir jų pritaikymas organizacijos vadovavime16
 • 4. KONTROLĖS VYKDYMO BŪDAI ORGANIZACIJOJE19
 • 4.1. Kontrolės esmė ir turinys19
 • 4.2. Kontrolės funkcijos įgyvendinimas organizacijoje20
 • IŠVADOS23
 • ŠALTINIAI25

Reziumė

Autorius
evex98
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 5, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Konfliktai ir jų valdymas organizacijoje

Vadyba Referatas zuzenka
Konfliktas – tai maždaug vienodo stiprumo, bet priešingos krypties jėgų sąveika, tai nesuderinamų motyvų, interesų, nuomonių, nuotaikų susidūrimas. Konfliktas visada sukelia stiprius emocinius...

Operatyvus organizacijos veiklos valdymas

Vadyba Referatas 2011 m. kunigaikstisalgirdas
Organizacija (sen. gr. organizō 'surengiu, sutvarkau') – žmonių kolektyvas, susidaręs arba sudarytas tam tikrai veiklai ar darbui. Organizacija dažniausiai turi atskirą turtą bei...