AB "X" balanso ataskaitos analizė

37 psl. / 7719 žod.

Ištrauka

Šiame kursiniame darbe analizuojama AB „Dvarčionių keramika“ balanso ataskaita. Pagrindinis šio darbo tikslas – išnagrinėti AB „Dvarčionių keramika“ balanso ataskaitą, remiantis teorinėje dalyje išskirtais aspektais, įvertinti įmonės finansinę būklę pagal gautus analizės rezultatus. Darbo uždaviniai: išnagrinėti pagrindinius teorinius aspektus susijusius su balanso ataskaitos analize, atlikti vertikaliąją ir horizontaliąją AB „Dvarčionių keramika“ balanso ataskaitos analizę, remiantis finansinio stabilumo ir mokumo skaičiavimais, įvertinti įmonės finansinį stabilumą ir mokumą.

Teorinė kursinio darbo dalis skirta balanso sampratos bei balanso ataskaitos analizės būdams aptarti. Aptarimas, atliktas remiantis mokslinių literatūros šaltinių analize. Tiriamojoje dalyje naudojant AB „Dvarčionių keramika“ 2011- 2012 metų balanso ataskaitą, atlikta jos duomenų analizė.

Teorinės medžiagos analizė parodė, kaip skiriasi autorių nuomonės, kalbant apie balanso sąvoką. Paaiškėjo, kad analizuojant vien balanso ataskaitos duomenis, galima sužinoti apie įmonės finansinį stabilumą ir mokumą.

Tyrimo dalyje atlikta vertikalioji ir horizontalioji balanso ataskaitos analizė parodė, kaip keitėsi balanso dalių struktūra bei kokios dalys labiausiai keitėsi. Pasitelkus mokumo rodiklių skaičiavimus, paaiškėjo, kad įmonės būklė nepatenkinama. Įmonės finansinė būklė šiuo metu nestabili.


Turinys

 • Santrauka3
 • Summary4
 • Įvadas5
 • 1. AB “DVARČIONIŲ KERAMIKA” VEIKLOS CHARAKTERISTIKA6
 • 2. BALANSO ATASKAITOS ANALIZĖS TEORINĖ APŽVALGA8
 • 2.1. Balanso ataskaitos samprata ir klasifikavimas8
 • 2.2. Balanso ataskaitos elementų analizė10
 • 2.3. Balanso ataskaitos analizės būdai13
 • 2.3.1. Balanso ataskaitos horizontalioji analizė13
 • 2.3.2. Balanso ataskaitos vertikalioji analizė14
 • 2.3.3. Balanso ataskaitos rodiklių analizė15
 • 3. AB “DVARČIONIŲ KERAMIKA” BALANSO ATASKAITOS ANALIZĖ19
 • 3.1. Balanso ataskaitos vertikalioji analizė19
 • 3.2. Balanso ataskaitos horizontalioji analizė22
 • 3.3. AB „Dvarčionių keramika“ ataskaitos finansinio stabilumo ir mokumo analizė24
 • Išvados ir pasiūlymai27
 • Terminų ir sąvokų žodynas28
 • Literatūros sąrašas29

Reziumė

Autorius
mokytoja
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€8.52
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 12, 2020
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
37 psl.

Susiję darbai

AB "Pieno žvaigždės" balanso ataskaitos analizė

Apskaita Kursinis darbas 2013 m. rafalina
Temos aktualumas. Balansas yra seniausia įmonės finansinės ataskaitos forma, kuri atsirado kartu su dvejybiniu apskaitos principu. Balansas – svarbiausias finansinės atskaitomybės dokumentas, kuriame...

Integruotų ataskaitų analizė

Apskaita Tyrimas 2014 m. erikita192
Analizuojamos konsoliduotos ataskaitos, pateikiami apibendirinimai, panašumai ir skirtumai. Įmonės: CLP Holdings Limited, Eskom Holdings SOCT Limited, Terna S.p.A., Enel S.p.A., Repsol, S.A, SASOL,...