Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Investicijų į švietimo kapitalą efektyvumo didinimas ir reikšmė verslo konkurencingumui

0 atsiliepimų
Autorius:
Šiuolaikinis pasaulis dažnai yra suvokiamas ir apibūdinamas kaip bendra pasaulinė visuomenė, kurioje pamažu nyksta ribos tarp atskirų valstybių, nuolat susiduriama su neretai staigiais ir netgi sunkiai prognozuojamais pokyčiais, kuriam yra būdingi tokie nauji reiškiniai kaip globalizacija, internacionalizacija, sparti mokslo ir technologijų plėtra, valstybių integracija ir pasaulinės rinkos atvirumas. Tokios sąlygos, be abejo, atneša daug naujų galimybių tiek asmenims, tiek verslo organizacijoms, tiek valstybėms didinti savo gyvenimo gerovę, bendrauti ir bendradarbiauti su pasaulio visuomenėmis, panaudoti pasiekimus mokslo ir technologijų srityje progresui skatinti. Tačiau tuo pačiu metu didėja ir grėsmės bei rizikos, tame tarpe ir verslo organizacijoms – joms vis sunkiau išlaikyti konkurencinį pranašumą, dažnai jos turi veikti netikrose, neapibrėžtose sąlygose, nuolat tirti ir laiku reaguoti į vykstančius pokyčius; taip pat nuolat atnaujinti savo žinias ir turimą informaciją, kadangi šiuolaikinėje visuomenėje informacijos srautai yra be galo dideli, tačiau informacija greitai sensta, nes nuolat tobulėja žmogaus gyvenimas. Tokiomis sąlygomis konkurencinį pranašumą verslo srityje, o taip pat ir visos visuomenės raidą bei gerovę užtikrina tinkamai paskirstytos investicijos ne tik į materialųjį turtą, pelno siekį, bet ir į nematerialius išteklius, ypatingai žinias, kurios suteikia konkurencinį pranašumą ir leidžia sėkmingai veikti šiuolaikinių iššūkių erdvėje. Tai savo ruožtu reiškia, kad didėja sprendimų, inovacijų ir mokymosi poreikis, vyksta dematerializacijos procesas, kuris reiškia, kad materialinio kapitalo reikšmė mažėja, o intelektinio – didėja. Tokiomis sąlygomis auga proto darbuotojų reikšmė, o vadinasi ir investicijų į žmogiškąjį kapitalą ir ypač švietimo kapitalą reikšmė. Dauguma valstybių švietimo sistemos tobulinimą, rūpinimąsi švietimo prieinamumu, gyventojų išsilavinimo kėlimą suvokia kaip prioritetinę savo valdymo sritį. Netgi pastebima tendencija, kad mažėja valstybių išlaidos krašto apsaugai, o didėja investicijos į švietimą, sveikatos apsaugą ir pan., kadangi pradedama suvokti, kad būtent žmonės užtikrina valstybės gerovę ir jos ekonominį augimą.
Atsižvelgiant į šiuolaikinės visuomenės iššūkius, svarbu analizuoti ne tik tai, kiek investuojama į švietimo kapitalą, tačiau taip pat ir tai, kokią įtaką tokios investicijos turi verslo konkurencingumui, visuomenės plėtrai, kiek investicijos yra veiksmingos, naudingos ir ekonomiškos.
Darbo tikslas – analizuoti investicijų į švietimo kapitalą efektyvumo didinimą ir reikšmę verslo konkurencingumui.
Darbo uždaviniai:
1. Apibrėžti žmogiškojo kapitalo sąvoką ir jos reikšmę šiuolaikinei ekonomikai.
2. Apibrėžti švietimo kapitalo sąvoką, jos reikšmę ir naudą įvairiais lygmenimis (asmeniniu, visuomeniniu; socialiniu ir ekonominiu).
3. Išanalizuoti investicijų į švietimo kapitalą efektyvumo vertinimo metodus.
4. Aprašyti pagrindinius investicijų į švietimo kapitalą efektyvumo didinimo poreikius ir kryptis.
Darbo objektas – investicijos į švietimo kapitalą.
Darbo dalykas – investicijų į švietimo kapitalą efektyvumas ir jo didinimas, reikšmė verslo konkurencingumui.
Rengiant darbą buvo naudojamasi tiek lietuvių, tiek užsienio autorių darbais, mokslinėmis publikacijomis. Lietuvių autoriai, analizuojantys investicijas į žmogiškąjį kapitalą ir atskiras jo dalis, tame tarpe ir švietimą, kurių darbais naudotasi – tai M. Taljūnaitė, I. Seniūnaitė, J. Bagdanavičius, P. Stankevičius, V. Lukoševičius, kt. Verslo konkurencinio pranašumo sąsajos su investicijomis į švietimo kapitalą ir žmogiškąjį kapitalą nagrinėja A. Sakalas, R. Čiutienė, S. Ramanauskienė, L. Masėnienė, A. Šileika, kt. Taip pat analizuoti užsienio autorių darbai – pvz., R. W. Revans, M. J. Morley, K. C. Laszlo, A. Laszlo, K. J. Fleischhauer, D. A. Schon, C. W. Wick, L. S. Leon, kt. Svarbu pažymėti, kad investicijos į švietimą daugiausia yra nagrinėjamos bendrųjų investicijų į žmogiškąjį kapitalą aspektu; trūksta darbų, kurie orientuotųsi išskirtinai į investicijas į švietimo kapitalą, giliau paanalizuotų tokių investicijų efektyvumą, matavimo būdus, efektyvumo didinimo galimybes. Kadangi švietimas yra vienas iš svarbiausių ir reikšmingiausių visuomenės raidą, verslo organizacijų konkurencinį pranašumą skatinančių ir užtikrinančių veiksnių, labai svarbu tęsti tyrimus šioje srityje ir rengti mokslinius straipsnius, pranešimus ir kitus darbus.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8758 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS2
  • 1. Investicijų į žmogiškąjį kapitalą reikšmė šiuolaikinei ekonomikai4
  • 1.1. Investicijų į švietimo kapitalą poreikis ir reikšmė8
  • 2. Investicijų į švietimo kapitalą reikšmė didinant verslo konkurencingumą15
  • 3. Investicijų į švietimo kapitalą efektyvumas19
  • 3.1. Investicijų efektyvumo didinimo poreikis ir kryptys22
  • IŠVADOS27
  • LITERATŪRA28

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Žinių vadyba verslo sektoriuje: reikšmė švietimui
Referatas Žinių vadyba verslo sektoriuje: reikšmė švietimui

Žinių vadybos kursui studijų savarankiško darbo pristatymui pasirinkau straipsnio „ŽINIU VADYBA VERSLO SEKTORIUJE: REIKŠMĖ ŠVIETIMUI“ [...]

Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo didinimas
Diplominis darbas Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo didinimas

„Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) įmonių plėtra sumažėjo. Jų ekonominė svarba tik dabar yra pastebima [...]

Investicijų į žmogiškąjį kapitalą efektyvumo vertinimas
Diplominis darbas Investicijų į žmogiškąjį kapitalą efektyvumo vertinimas

Temos aktualumas. Didėjant gyvenimo tempui ir stiprėjant konkurencingai aplinkai bei globalizacijos įtakai XXI amžiuje, vis [...]

Investicijos į žmogiškąjį kapitalą
Referatas Investicijos į žmogiškąjį kapitalą

  Ekonomika pasižymi ypatingu joje vykstančių procesų dinamiškumu ir sudėtingumu. Nepaprastas ūkinių ryšių sudėtingumas, naujų organizacijos [...]

Strateginio planavimo vieta verslo organizacijos veikloje reikalavimai, rengiant strateginį planą
Referatas Strateginio planavimo vieta verslo organizacijos veikloje reikalavimai, rengiant strateginį planą

Verslininkystės istorija siekia senuosius amžius. Ji atsirado vykstant darbo pasidalijimui, plėtojantis prekybai. Tai pradžia šiandieninės [...]

Ergonomika - verslo gamybos efektyvumo optimizavimai
Prezentacija Ergonomika - verslo gamybos efektyvumo optimizavimai

Ergonomika – taikomasis mokslas, tiriantis dirbančiojo psichofiziologines galimybes, ribas ir elgesį darbo metu; sukauptą informaciją [...]

Lietuvoje veikiančių investicinių fondų veiklos efektyvumo vertinimas
Diplominis darbas Lietuvoje veikiančių investicinių fondų veiklos efektyvumo vertinimas

Temos aktualumas. Kiekvienas asmuo renkasi investavimo produktus siekdamas pagerinti savo finansinę padėtį, todėl šiuolaikinėje visuomenėje [...]

Ką reikia žinoti apie Meksikos Jungtines Valstijas pradedant dirbti verslo sektoriuje
Referatas Ką reikia žinoti apie Meksikos Jungtines Valstijas pradedant dirbti verslo sektoriuje

Spartėjant visuotinės globalizacijos procesui, intensyvėjant laisvam prekių, darbo ir kapitalo judėjimui vis aktualesniu tampa visapusiškas [...]

Viešbučio “Senas namas” paslaugų pardavimo efektyvumo didinimas
Diplominis darbas Viešbučio “Senas namas” paslaugų pardavimo efektyvumo didinimas

Darbo aktualumas – kiekviena įmonė, siekdama išsilaikyti didėjančios konkurencijos sąlygomis, privalo sugebėti pritraukti vis naujų [...]

Verslo atsakomybės svarba įmonių konkurencingumui
Referatas Verslo atsakomybės svarba įmonių konkurencingumui

Visame pasaulyje vyksta reikšmingi pokyčiai, sparti globalinė integracija ir augantys socialiniai skirtumai, kurie daro didelę [...]

Verslo inkubatoriai ir jų veiklos efektyvumo nustatymo praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita Verslo inkubatoriai ir jų veiklos efektyvumo nustatymo praktikos ataskaita

Tyrimo tema Verslo inkubatorių veiklos efektyvumo nustatymas yra aktuali daugeliui smulkių ir vidutinių įmonių vadovų [...]

Etiketo reikalavimai verslo organizacijose
Referatas Etiketo reikalavimai verslo organizacijose

Etiketas labiau liečia mūsų tarpusavio santykių taisykles, kuriomis reguliuojame mūsų tarpusavio veiksmus su aplinkiniais. Liudviko [...]

„Charlie Pizza“  konkurencingumo didinimas
Diplominis darbas „Charlie Pizza“ konkurencingumo didinimas

Temos aktualumas. Šiuolaikinė rinka kaip Lietuvos, taip ir pasaulinė, keičiasi dar neregėtais tempais. Kasdien skelbiama [...]

UAB ,,Baltika Lietuva“ parduotuvės „Monton“konkurencingumo didinimas
Diplominis darbas UAB ,,Baltika Lietuva“ parduotuvės „Monton“konkurencingumo didinimas

Temos aktualumas. Jau nuo seno prekybininkai geriausius savo metus praleidžia kone kasdien kovodami už būvį [...]

Augalininkystės ūkio konkurencingumo didinimas
Diplominis darbas Augalininkystės ūkio konkurencingumo didinimas

Temos aktualumas. Augantis maisto poreikis pasaulyje, būtinybė racionaliai naudoti turimus gamtinius išteklius ir išsaugoti juos [...]