Aš vaizdo ypatybių įvertinimas, taikant dvidešimties pasisakymų testą

15 psl. / 2376 žod.

Ištrauka

AŠ VAIZDAS - tai vaizdinių ir sprendimų apie save (savo bruožus ir sugebėjimus, išgyvenimus ir motyvus, savo vietą tarp žmonių ir t.t.) sistema. Ji yra pastovi, labiau ar menkiau įsisąmoninta, išgyvenama kaip unikalus Aš. Žodžiu, AŠ VAIZDAS - tai asmenybė - tokia, kokią ji save pačią mato. Tai savęs paties įsivaizdavimas. Kiekvieno iš mūsų AŠ VAIZDE galima išskirti du aspektus:

 1. Žinias apie save (tai ne tik žinojimas, kas mums būdinga, bet ir kiek išreikšti mumyse vieni ar kiti bruožai).
 2. Savosios vertės jausmą (savęs įvertinimą), t. y. nusiteikimą savo paties atžvilgiu, savo vertingumo išgyvenimą, kuris tarsi persmelkia visą savęs suvokimą (Psichologija studentui, 2000).

Remdamasis M.Kuhn ir T.McPartland metodika, P.Žakaitis savęs apibūdinimą skirsto į dvi kategorijas: objektyvieji – atsakymai, atskleidžiantys tiriamųjų tapatinimąsi su visuomenės institucijomis ir subjektyvieji – atsakymai, apibūdinantys subjektyvias būsenas, individualias savybes. Jie rodo, kad žmogus labiau vadovaujasi savo vidiniais išgyvenimais. Jei vyrauja objektyvūs tapatumo aspektai, daroma prielaida, kad žmogui visuomeninis aktyvumas yra svarbus dalykas (Socialinės psichologijos laboratoriniai darbai, 2010, p.8).

Anot P.Žakaičio, „Tirdami Jav studentus M.Kuhn ir T.McPartland nustatė du dėsningumus: 1) dauguma asmenų, apibūdindami save, pirmiausia siekia išvardyti objektyvius Aš vaizdo aspektus ir tik išsėmę juos pereina prie subjektyvių. 2) Asmenys, kurie pradeda savąjį tapatumą apibūdinti nuo subjektyvių aspektų, prie objektyvių nebegrįžta“ (Socialinės psichologijos laboratoriniai darbai, 2010, p. 9).

Darbo tikslas – palyginti moksleivių ir dirbančiųjų asmenų Aš vaizdo ypatumus.

Darbo uždaviniai:

 • - Taikant „Dvidešimties pasisakymų testo“ metodiką įvertinti moksleivių ir dirbančiųjų asmenų Aš vaizdo ypatumus;
 • - Palyginti moksleivių ir dirbančiųjų asmenų Aš vaizdo ypatumus šiais aspektais:
  • o Objektyvios ir subjektyvios savybės;
  • o Negatyvūs savęs apibūdinimai;
  • o Savybės orientuotos į šeimos sritį;
  • o Asmens būdo savybės.

Laboratoriniame darbe iškeliamos hipotezės (pirmoji hipotezė iškelta remiantis M. Kuhn ir T. McPartland tyrimo duomenimis; antroji – darant prielaidą, jog dirbančiųjų asmenų savęs suvokimas yra labiau suformuotas negu moksleivių, kurie dažniausiai dar tik pradeda pažinti save, ieškoti savojo tapatumo):

 1. Dauguma tyrimo dalyvių, pateikdami savęs apibūdinimus, pirmiausia siekia išvardinti objektyviuosius aspektus ir tik tada pereina prie subjektyviųjų, o tie, kurie pradeda subjektyviaisiais aspektais, prie objektyviųjų nebepereina (pagal M. Kuhn ir T. McPartland tyrimo duomenis)
 2. Moksleiviai pateikia mažiau savęs apibūdinimų nei dirbantieji.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • METODIKA5
 •          1.1. Tiriamieji5
 •          1.2. Tyrimo būdai6
 •          1.3. Tyrimo procedūra6
 •          1.4. Duomenų apdorojimas7
 • REZULTATAI IR JŲ ANALIZĖ8
 •          2.1. „Aš“ vaizdo eiliškumo aspektai8
 •          2.2. Dirbančiųjų ir mokinių „Aš“ vaizdo skirtumai11
 • IŠVADOS15
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS16

Literatūros sąrašas


 1. Myers, D. G., 2008: Socialinė psichologija, Vilnius: Poligrafija ir informatika.

 2. Suslavičius, A., 1995, Socialinė psichologija, Kaunas: Šviesa.

 3. Žakaitis, P., 2010, Socialinės psichologijos laboratoriniai darbai, Klaipėda: KU leidykla


Reziumė

Autorius
rugiliak
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€2.29
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 18, 2020
Publikuotas
2020 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Laisvų asociacijų testas

Psichologija Referatas vesta
Asociacija – ryšys tarp psichinių reiškinių: kai vienas jų aktualizuojamas (suvokiamas, įsivaizduojamas, įsisąmoninamas), tai iškyla ir kitas (Psichologijos žodynas, 1993, p. 29)....

Mokytojo asmenybė mokymosi procese

Psichologija Referatas rasa13
Mokytojas – kvalifikuotas asmuo, kuris moko kitą žmogų. Pirmieji mokytojai atsirado senovės Rytuose, Kinijoje, vienas ryškiausių pedagogų Konfucijus (551-479 pr.m.e.). Jis pirmas apibendrino...