Aš vaizdo ypatybių įvertinimas taikant dvidešimties pasisakymų testą

10 psl. / 1706 žod.

Ištrauka

Savęs vertinimas atspindi, kaip suvokiame įvairius savo asmenybės aspektus bei gebėjimus. Savojo Aš sampratą veikia daug kas, taip pat ir mūsų vaidmenys, savęs palyginimai su kitais, socialinis tapatumas, nuomonė apie tai, kaip mus vertina kiti, mūsų sėkmės ir nesėkmės.
Savęs vertinimas - tai vienas iš svarbiausių asmenybės darinių, kuris atlieka mūsų elgesio ir veiklos vidinio reguliatoriaus funkcijas. Vertinimas yra „AŠ vaizdo“ palyginimas su nusistovėjusiais etalonais, perimtais vertinimo standartais. Jis leidžia nustatyti, kiek kuri nors savybė arba poelgis atitinka pasirinktą kriterijų (Suslavičius, Valickas, 1999).
Žmonės negimsta su Aš vaizdu. Ką tik gimęs kūdikis skiria įvairius aplinkos daiktus, garsus, vaizdus, tačiau nesugeba savęs išskirti iš aplinkos. Savojo Aš gyvavimas prasideda, kai vaikas ima atskirti “Aš” nuo “ne Aš”. Aš vaizdas – tai mūsų žinių apie save, nuostatų savo pačių atžvilgiu visuma, apimanti ne tik fizines charakteristikas, bet ir kitus paties savęs aspektus – emocines būsenas, talentus, pomėgius, vertybes, vaidmenis ir t.t.
„Pažink save", - ragino vienas senovės graikų išminčius. Be abejo, mes stengiamės tai daryti. Mes noriai formuojame nuomonę apie save ir nedvejodami aiškiname, kodėl būtent šitaip jaučiamės ir elgiamės. Tačiau ar iš tiesų mes gerai save pažįstame? „Yra vienas dalykas, vienintelis visoje Visatoje, apie kurį mes žinome daugiau nei galėtume sužinoti stebėdami iš šalies, - teigė C. S. Lewisas (1952, p. 18-19). - Ir tas dalykas esame [mes patys]. Mes nešiojamės vidinę informaciją esame supažindinti." Iš tiesų. Tačiau kartais mes manome, kad žinome, bet vidinė informacija būna klaidinga. Tai neišvengiama kai kurių įdomių mokslinių tyrinėjimų išvada (Myers, 2008). Vienas iš socialinės psichologijos tyrimų, kuris nagrinėja „AŠ vaizdo“ struktūrą bei jo formavimąsi tai dvidešimties pasisakymų testas kuris naudojamas atpažinti savo savijautą, savivertę ir t.t. Šis psichologinis ir sociologinis testas padėta nustatyti savęs vertinimą. Aš vaizdo įvertinimams, yra Dvidešimties pasisakymų testas. Metodikos originalas vadinamas Twenty Statements Test (TST). Jo autoriai M. Kuhn ir T. McPartland įrodė, kad asmuo, dvidešimt kartų atsakydamas į vienintelį klausimą, kas aš esu? (angl. Who Am I?), leidžia tyrinėtojams nustatyti svarbiausius Aš vaizdo komponentus, užfiksuoti esmines jų jungtis. Naudojant TST galima palyginti skirtingose bendruomenėse vyraujančias Aš vaizdo formavimosi ir raiškos tendencijas. Pavyzdžiui, 1989–1990 m. atliktas Lietuvos ir JAV studentų lyginamasis tyrimas parodė, kad studentės lietuvės savąjį Aš glaudžiau sieja su būsima šeima nei amerikietės (Suslavičius, 1995).
TST metodika ne tik padeda įvertinti pavienio individo socialinio tapatinimosi bruožus, bet ir palyginti grupes pagal į jas susibūrusių asmenų Aš vaizdo ypatybes.
Darbo tikslas.
Atlikti studentų ir studenčių Aš vaizdo ypatumų palyginamąjį įvertinimą.
Hipotezės.
1) Dauguma tyrimo dalyvių, pateikdami savęs apibūdinimus, pirmiausia siekia išvardinti objektyviuosius aspektus ir tik tada pereina prie subjektyviųjų, o tie, kurie pradeda subjektyviaisiais aspektais, prie objektyviųjų nebepereina (pagal M.Kuhn ir T. McPartland tyrimo duomenis).
2) Studentės yra labiau orientuotos į esamą ar būsimą šeimą nei studentai.
Metodika.
Buvo surinkti duomenys iš 10 studentų ir 10 studenčių. Rengiantis tyrimui buvo paruošti vienodi apklausos lapai. Jų viršuje ryškiu šriftu buvo užrašytas klausimas, kas aš esu? Visiems tiriamiesiems skirta 12 min. anketai užpildyti. Instrukija pateikta raštu. Ji buvo patalpinama viršutinėje lapo dalyje, po klausimo, kas aš esu? Jos turinys toks:
Gerb. tyrimo dalyvi (-e),
per 12 min. Jūs pasistenkite parašyti kuo daugiau atsakymų į aukščiau pateiktą
klausimą. Maksimalus atsakymų skaičius – 20, bet gali būti ir mažiau. Atsakyti
galite vienu žodžiu arba 2–4 žodžių junginiu. Atsakymus rašykite paeiliui, atsižvelgdami
į eilutės numerį.
Šiame tyrime svarbu, kad įrašytumėte būtent tai, kas nesvarstant Jums pirmiausia
ateina į galvą. Čia nebūna nei gerų ar blogų, nei teisingų ar klaidingų atsakymų.
Dėkojame už dalyvavimą tyrime, kurio duomenų vertė priklauso nuo Jūsų atvirumo
ir nuoširdumo.


Turinys

  • ĮVADAS ………………………………………………………………………………3
  • Darbo tikslas.……………………………………………………………………4
  • Hipotezės …………………………………………………………………………………4
  • Metodika……………………………………………………………………………………4
  • Rezultatai ir jų analizė…………………………………….…………………5
  • IŠVADOS……………………………………………………………………………9
  • NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS………………………………………10

Reziumė

Autorius
zilvinas
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€1.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 2, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Laisvų asociacijų testas

Psichologija Referatas vesta
Asociacija – ryšys tarp psichinių reiškinių: kai vienas jų aktualizuojamas (suvokiamas, įsivaizduojamas, įsisąmoninamas), tai iškyla ir kitas (Psichologijos žodynas, 1993, p. 29)....

Mokytojo asmenybė mokymosi procese

Psichologija Referatas rasa13
Mokytojas – kvalifikuotas asmuo, kuris moko kitą žmogų. Pirmieji mokytojai atsirado senovės Rytuose, Kinijoje, vienas ryškiausių pedagogų Konfucijus (551-479 pr.m.e.). Jis pirmas apibendrino...