Lietuvos kredito įstaigos ir jų veikla 2010-2012 m.

24 psl. / 4613 žod.

Ištrauka

Kredito įstaiga – įmonė ar įstaiga arba šalyje veikiantis užsienio valstybės įmonės padalinys, kuris verčiasi indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš gyventojų ir įmonių ir piniginių paskolų teikimu. Šiai veiklai paprastai reikia gauti licenciją (Vainienė,2005). Šiuo metu apie kreditų įstaigų veiklą kalbama dažnai. Nes tai aktuali tema įstaigų klientams, kurie nori pasirinkti banko paslaugas, tik nežino, kurioje įstaigoje jam bus suteiktos geresnės paslaugos. Šiandieninėje žiniasklaidoje neretai išgirstame apie bankų bankrutavimą, jei seniau bankų buvo daug tai dabar jų skaičius sumažėjo. O visa tai lėmė jų veikla, rizikos prisiėmimas. Darbe analizuojama 2010-2012 metų kredito įstaigų veiklą, nustatomas to laikotarpio pelnas ir nuostoliai, nustatytas kredito įstaigų skaičius bei jų suteikiamos paskolos klientams, koks vaidmuo atiteko Lietuvos bankui.
Darbo objektas: Lietuvos kredito įstaigos.
Darbo tikslas: Įvertinti Lietuvos kreditų istaigų veiklą 2010-2012 metais.
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti kredito įstaigų sistemą
2. Išsiaiškinti Lietuvos banko vaidmenį kredito sistemoje
3. Išsiaiškinti komercinių bankų funkcijas ir operacijas
4. Išanalizuoti kredito unijų veiklą 2010-2012 metais
Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė ir loginis apibendrinimas.


Turinys

 • LENTELIŲ SĄRAŠAS3
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS4
 • ĮVADAS5
 • PAGRINDINĖS VARTOJIMO SĄVOKOS6
 • 1. LIETUVOS KREDITO ĮSTAIGOS7
 • 1.1. Kredito įstaigų sistema9
 • 1.2. Komercinių bankų funkcijos ir operacijos10
 • 1.3. Komercinių bankų veiklos analizė12
 • 1.4. Pagrindiniai bankų veiklos rodikliai14
 • 3. LIETUVOS BANKAS IR JO VAIDMUO KREDITO SISTEMOJE17
 • 4. LIETUVOS KREDITO UNIJŲ VEIKLA19
 • 4.1. KU teikiamos paslaugos20
 • 4.2. Kredito unijų veiklos rezultatai21
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI24

Reziumė

Autorius
karolyte038
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 20, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai

Juridinių asmenų kreditavimas Lietuvoje

Finansai Diplominis darbas 2010 m. rasa13
Darbo tikslas yra išnagrinėti įmonių kreditavimo procesą bei kaitą bankuose, per pastaruosius 4 metus, nustatant jį įtakojančius veiksnius Lietuvoje.

Juridinių asmenų kreditavimas Lietuvoje

Finansai Diplominis darbas 2011 m. rasa13
TEMOS AKTUALUMAS. Pasaulyje sparčiai besivystant globalizacijos procesui, labai suaktyvėjo tarpusavio šalių ekonominiai santykiai. Po nepriklausomybės atkūrimo, Lietuvą kaip ir kitas mažesnes...