Ekonomika ir verslas / Finansai

Lietuvos kredito įstaigos ir jų veikla 2010-2012 m.

0 atsiliepimų
Autorius:
Kredito įstaiga – įmonė ar įstaiga arba šalyje veikiantis užsienio valstybės įmonės padalinys, kuris verčiasi indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš gyventojų ir įmonių ir piniginių paskolų teikimu. Šiai veiklai paprastai reikia gauti licenciją (Vainienė,2005). Šiuo metu apie kreditų įstaigų veiklą kalbama dažnai. Nes tai aktuali tema įstaigų klientams, kurie nori pasirinkti banko paslaugas, tik nežino, kurioje įstaigoje jam bus suteiktos geresnės paslaugos. Šiandieninėje žiniasklaidoje neretai išgirstame apie bankų bankrutavimą, jei seniau bankų buvo daug tai dabar jų skaičius sumažėjo. O visa tai lėmė jų veikla, rizikos prisiėmimas. Darbe analizuojama 2010-2012 metų kredito įstaigų veiklą, nustatomas to laikotarpio pelnas ir nuostoliai, nustatytas kredito įstaigų skaičius bei jų suteikiamos paskolos klientams, koks vaidmuo atiteko Lietuvos bankui.
Darbo objektas: Lietuvos kredito įstaigos.
Darbo tikslas: Įvertinti Lietuvos kreditų istaigų veiklą 2010-2012 metais.
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti kredito įstaigų sistemą
2. Išsiaiškinti Lietuvos banko vaidmenį kredito sistemoje
3. Išsiaiškinti komercinių bankų funkcijas ir operacijas
4. Išanalizuoti kredito unijų veiklą 2010-2012 metais
Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė ir loginis apibendrinimas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4613 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • LENTELIŲ SĄRAŠAS3
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS4
 • ĮVADAS5
 • PAGRINDINĖS VARTOJIMO SĄVOKOS6
 • 1. LIETUVOS KREDITO ĮSTAIGOS7
 • 1.1. Kredito įstaigų sistema9
 • 1.2. Komercinių bankų funkcijos ir operacijos10
 • 1.3. Komercinių bankų veiklos analizė12
 • 1.4. Pagrindiniai bankų veiklos rodikliai14
 • 3. LIETUVOS BANKAS IR JO VAIDMUO KREDITO SISTEMOJE17
 • 4. LIETUVOS KREDITO UNIJŲ VEIKLA19
 • 4.1. KU teikiamos paslaugos20
 • 4.2. Kredito unijų veiklos rezultatai21
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI24

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Kredito ciklai Lietuvoje 2000 - 2010 metais
Diplominis darbas Kredito ciklai Lietuvoje 2000 - 2010 metais

Tyrimo aktualumas. Šiuolaikiniame ekonominiame gyvenime bankų kreditavimo sistema vaidiną labai svarbų vaidmenį. Komercinių bankų teikiami [...]

Lietuvos valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų ir išmokų analizė 2004 – 2010 metų laikotarpiu
Referatas Lietuvos valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų ir išmokų analizė 2004 – 2010 metų laikotarpiu

Pastaruoju metu vyksta reikšmingi pokyčiai Lietuvos Socialinio draudimo srityje. Tai paliečia kiekvieną šalies gyventoją. Tam [...]

Sviesto ir pieno pastų importas į Lietuvą ir eksportas iš Lietuvos į įvairias pasaulio šalis 2009-ais, 2010-ais ir 2011-ais metais
Referatas Sviesto ir pieno pastų importas į Lietuvą ir eksportas iš Lietuvos į įvairias pasaulio šalis 2009-ais, 2010-ais ir 2011-ais metais

Šiame darbe analizuojami sviesto ir pieno pastų importas į Lietuvą ir eksportas iš Lietuvos į [...]

Infliacija Lietuvoje 2010-2016 metais
Prezentacija Infliacija Lietuvoje 2010-2016 metais

Kas yra infliacija?             Infliacijos priežastys         [...]

AB „Rokiškio sūris“ finansinė analizė 2009-2010 metais
Referatas AB „Rokiškio sūris“ finansinė analizė 2009-2010 metais

Darbo aktualumas: Darbo tikslas: atlikti AB „Rokiškio sūris“ 2009-2010 metams. Darbo objektas: 2009-2010 metų AB „Rokiškio [...]

Įmonių ilgalaikio turto pagal ekonomines veiklos rūšis statistinis tyrimas 2005-2010 m.
Diplominis darbas Įmonių ilgalaikio turto pagal ekonomines veiklos rūšis statistinis tyrimas 2005-2010 m.

Santrauka Savarankiško darbo pavadinimas yra ,,Įmonių ilgalaikis turtas pagal ekonomines veiklos rūšis statistinis tyrimas 2005-2010 m.“ [...]

Tiesioginių užsienio investicijų LR ir Šiaulių apskrityje 2000-2010 m. statistinis tyrimas
Diplominis darbas Tiesioginių užsienio investicijų LR ir Šiaulių apskrityje 2000-2010 m. statistinis tyrimas

Šio savarankiško darbo pavadinimas yra tiesioginės užsienio investicijos mln. litų Lietuvos Respublikoje, Šiaulių apskrityje ir [...]

Koreliacinės ir regresinės analizės darbas: „1000 gyventojų tenka gimusiųjų Lietuvos savivaldybėse 2010 metais“
Referatas Koreliacinės ir regresinės analizės darbas: „1000 gyventojų tenka gimusiųjų Lietuvos savivaldybėse 2010 metais“

Šiame darbe tiriama, kokios priežastys ar veiksniai lemia gimusiųjų (1000 gyventojų tenka gimusiųjų) gyventojų skaičių [...]

AB ,,Panevėžio statybos trestas“ 2010-2011 metų finansinė analizė
Referatas AB ,,Panevėžio statybos trestas“ 2010-2011 metų finansinė analizė

Finansinė veiklos analizė – tai visapusis ir objektyvus įmonės finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų [...]

Juridinių asmenų kreditavimas Lietuvoje
Diplominis darbas Juridinių asmenų kreditavimas Lietuvoje

TEMOS AKTUALUMAS. Pasaulyje sparčiai besivystant globalizacijos procesui, labai suaktyvėjo tarpusavio šalių ekonominiai santykiai. Po nepriklausomybės [...]

Incoterms 2010
Referatas Incoterms 2010

„Incoterm“ (angl. international commerce terms) – tarptautinės prekybos (sutarčių) sąlygos; tarptautinės taisyklės, numatančios specifines prekių [...]

Europos centrinio banko veikla ir jo įtaka Lietuvai
Referatas Europos centrinio banko veikla ir jo įtaka Lietuvai

Europos centrinių bankų sistema (ECBS) įkurta remiantis Mastrichto sutartimi ir Europos centrinių bankų sistemos ir [...]

Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika
Diplominis darbas Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika

Magistrinis Darbas Temos aktualumas. Finansinės būklės ir kreditavimo analizės nėra nežinomos ar naujos temos tiek mokslininkams [...]

Lietuvos bankas, jo tikslas, pagrindinės funkcijos. Kuo jo veikla sutampa ir kuo skiriasi nuo ECB veiklos?
Referatas Lietuvos bankas, jo tikslas, pagrindinės funkcijos. Kuo jo veikla sutampa ir kuo skiriasi nuo ECB veiklos?

Daugybė žmonių kasdien tiesiogiai ir netiesiogiai susiduria su Lietuvos banku – Lietuvos Respublikos centriniu banku.

Užimtumo pagal ekonomines veiklas skirtumų Lietuvoje ir ES analizė
Diplominis darbas Užimtumo pagal ekonomines veiklas skirtumų Lietuvoje ir ES analizė

Gyventojų užimtumas yra viena svarbiausių ne tik Lietuvos, bet ir daugelio pasaulio šalių ekonominių ir [...]