Socialiniai mokslai / Politologija

Valstybės valdymo forma

1 atsiliepimas
Autorius:
Valstybės forma yra valstybės teorijos sąvoka.Valstybės formą apibūdina:

Aukščiausių vaslstybės valdžios institucijų susidarymo ir organizavimo tvarka;
Teritorinis valstybės sutvarkymo būdus ir centrinės ir vietos valdžios tarpusavio santykių pobūdis;
valstybės valdžios įgyvendinimo būdai ir priemonės.

Šiuo atžvilgiu valstybės formą sudaro trys pagrindiniai elementai:
1. valdymo forma;
2. valtybės santvarkos (sandaros) forma;
3. valstybės (politinio) rėžimo forma.

Galimas toks valstybės formos apibrėžimas:
Valstybės forma – kompleksinė sąvoka, kuri atsiskleidžia, kaip valdžia valstybėje organizuojama, kaip ji išdėstoma teritoriniu požiūriu, kokiais principais vadovaujmasi jos veikloje, kokiais būdais ji įgyvendinama. Valstybės formą atskleidžia valstybės valdymo forma, valstybės sandaros forma ir politinis rėžimas.
Valstybės valdymo, sandaros ir politinio rėžimo formos nuolat kito ir tobulejo. Istorija pateikia aug valstybių klasifikacijų. Senovės graikų politikai skirstė valstybes į rūšis pagal valdančiųjų skaičių ir visuomenės gerovės apsaugą valstybėje. XIXa. Atsiranda teorijų, kurios valstybes ima klasifikuoti pagal jų visuomenės kultūros lygį.
Valstybes pagal formą pirmieji mėgino klasifikuoti Platonas ir Aristotelis.
Platonas skyrė tokias valstybės formas: aristokratiją, timokratiją, oligarchiją, demokratiją ir tironiją. Kiekviena turi savo gėrio sampratą. Timokratija siekia karo pergalių, oligarchija – turto, demokratija – laisvės. Demokratija apsvaigsta nuo laisvės ir atsiranda jos priešingybė – tironija, kai laisvė virsta vergija. Tai blogiausia valstybės forma. Geriausia forma – aristokratija.
Aristotelis skyrė teisingas ir nteisingas valstybės formas. Teisingos valstybės siekia bendros naudos, neteisingos – tik asmeninės.
Kiek vėliau Polibijus suskirstė valstybes į taisiklingo valdymo, iškreipto valdymo ir mišraus valdymo.
Ciceronas atsižvelgdamas į tai, kiek žmonių valdo valstybę, skyrė tris paprastas jos formas: monarchiją, aristokratiją ir demokratiją. Šios trys formos nėra tobulos, tačiau gali būti pakankamai tvirtos, jeigu sugeba sujungti žmones bendrai dalyvauti kuriant valstybę. Kiekviena forma turi savo trūkumų ir privalumų. Monarchijos privalumas – monarcho geranoriškumas, aristokratijos – išmintis, demokratijos – laisvė. Visi šie privalumai gali būti suderinti ir išreikšti mišria valstybės forma, kuri ir yra geriausia valstybės forma.
XVIII a. Ch.L.Montesquieu valstybės valdymo formų klasifikavimo pagrindu laikė ne valdančiųjų skaičių, o pavaldinių paklusnumo motyvus. Jis valstybes skirstė i tris grupes:1) respublika, kurios pagrindas – dora, tėvynės meilė, kuklumas; 2) monarchija, kurios valdymo pagrindas – garbė; 3)despotija, kurios pagrindas –baimė, valdymas be įstatymų, nes pavergtiems įstatymų nereikia, despoto valia pakeičia įstatymus.
Valstybė turi įvairių tikslų, tačiau bendras yra apsaugoti valstybės gyvavimą ir asmens laisvę.

Valstybės valdymo forma atskleidžia valstybės valdžios šaltinį, aukščiausiųjų valdžios institucijų susidarymo tvarką, jų struktūrą, šių institucijų teisinę padėtį ir tarpusavio santykius. Valstybės sandaros forma parodo valstybės teritorinį sutvarkymą, valstybės ir ją sudarančių teritorinių vienetų santykių pobūdį. Politinis rėžimas apibūdina valsybės valdžios įgyvendinimo būdus ir priemones.

Nagrinėjant valstybių valdymo formos klausimus,tenka susidurti su valstybių skirstymu į monarchijas ir respublikas (šios skirstomos į parlamentines, prezidentines ir pusiau prezientines). Pagal sandaros formą skiriamos unitarinės ir federacinės valstybės. Pagal valstybės valdžios įgyvendinimo būdus ir priemones valstybės skiriamos į valstybes, kuriose įtvyrtintas demokratinis ar nedemokratinis(autoritarinis ar totalitarinis) politinis rėžimas. Laikantis šių kriterijų, galima įvertinti ir Lietuvos valstybės formą.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3961 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • Valstybės valdymo forma
 • 1. Valstybės valdymo forma5
 • 2. Lietuvos valstybės valdymo forma6
 • 3. Valstybės sandaros forma9
 • Unitarinė valstybė10
 • Federacinė valstybė10
 • 4. Lietuva – unitarinė valstybė10
 • 5. Politinis (valstybės) rėžimas12
 • 5.1 Demokratinis valdymas13
 • 5.2 Nedemokratinis valdymas13
 • Išvados16
 • Literatūra

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
Labai padėjo ruoštis atsiskaitymui.
, 2016-01-13

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Stiprus valdovas - stipri valstybė
Rašinys Stiprus valdovas - stipri valstybė

Makiavelis, nagrinedamas valstybiu iškilimo ir žlugimo priežastis, stengiasi ivardyti tas priemones, kuriomis politikai gali išsaugoti [...]

Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų karjeros planavimas ir valdymas
Praktikos ataskaita Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų karjeros planavimas ir valdymas

Šiandien viešojo sektoriaus organizacijos veikia sudėtingoje, nuolat besikeičiančioje aplinkoje. Dažnai keičiasi įstatymai, kyla naujų idėjų [...]

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis
Kursinis darbas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis

Išplitusi konstitucinė justicija, be jokios abejonės, - labiausiai krintąs į akis XX amžiaus antrosios pusės [...]

Konstitucinis valdžių pasidalijimo principas ir jo realizavimas Lietuvos valstybės valdžios sąrangoje
Referatas Konstitucinis valdžių pasidalijimo principas ir jo realizavimas Lietuvos valstybės valdžios sąrangoje

Valdžių pasidalijimo principas yra vienas svarbiausių teokratijos veiksnių, kuris yra įtvirtintas konstitucijoje. Šis principas susijęs [...]

Afrikos kontinento Zambijos valstybės teritorinis administracinis organizavimas ir valdymas
Referatas Afrikos kontinento Zambijos valstybės teritorinis administracinis organizavimas ir valdymas

Šiam darbui pasirinkau aprašyti Afrikos kontinento Zambijos Respublikos valstybę. Mano tikslas atlikti šios valstybės kuo [...]

Valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymas
Referatas Valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymas

Kiekviena šalis turi valstybės tarnyboje dirbančius darbuotojus ir kiekvienos šalies valstybės tarnautojai turi išskirtinę teisinę [...]

Prezidento ir Vyriausybės santykiai ir jų įgyvendinimas valstybės valdyme
Referatas Prezidento ir Vyriausybės santykiai ir jų įgyvendinimas valstybės valdyme

Šis darbas skirtas išnagrinėti Vyriausybės ir Prezidento santykių įgyvendinimui valstybės valdyme. Tam kad efektyviai išnagrinėti [...]

Globalizacija ir nacionalinė valstybės. Žiniasklaidos įtaka visuomenės nuomonės formavimo procesuose
Referatas Globalizacija ir nacionalinė valstybės. Žiniasklaidos įtaka visuomenės nuomonės formavimo procesuose

Šių dienų visuomenėje žiniasklaida, jau senai nėra tik informacijos visuomenei teikimo kanalas, šiandien ji yra [...]

Lietuvos valstybės ir savivaldybių biudžeto formavimas programiniu metodu
Referatas Lietuvos valstybės ir savivaldybių biudžeto formavimas programiniu metodu

Temos naujumas ir aktualumas. Mokslinėje literatūroje galima aptikti įvairių biudžeto rengimo principų ir metodų, tačiau [...]

Valstybės valdymo formos
Referatas Valstybės valdymo formos

ĮVADAS         Valstybės sąvoka apibrėžiama labai įvairiai. Pasak Jūratės Novagrockienės (2001), valstybė - ,,teritorinis darinys, aukščiausiųjų [...]

Valstybės valdymo formos
Referatas Valstybės valdymo formos

       Valstybės sąvoka apibrėžiama labai įvairiai. Pasak Jūratės Novagrockienės (2001), valstybė - ,,teritorinis darinys, aukščiausiųjų [...]

Valstybės valdymo samprata pagal Hanfeizi (III a.pr.Kr.)
Kursinis darbas Valstybės valdymo samprata pagal Hanfeizi (III a.pr.Kr.)

Išdavikų valdymo menas Skyrius “Shui yi” aptaria kelia išdavikų rūšis bei būdus, kaip su kiekvienu iš [...]

Valstybės institucijos ir valdžių padalijimas Lietuvoje
Prezentacija Valstybės institucijos ir valdžių padalijimas Lietuvoje

valstybės valdžios galių paskirstymas skirtingoms institucijoms, siekiant apriboti valdžią ir išsaugoti laisvę bei lygybę. Valdžių [...]

Organizacinių valdymo struktūrų formavimo būdai ir užpildas
Referatas Organizacinių valdymo struktūrų formavimo būdai ir užpildas

Vienas iš pagrindinių organizacijos valdymo elementų yra organizacinė valdymo struktūra. Tai organizacinė forma, apimanti teisių [...]

Organizacinio pilietiškumo poveikis komandiniam darbui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje
Diplominis darbas Organizacinio pilietiškumo poveikis komandiniam darbui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje

Temos aktualumas ir naujumas. Pilietiško elgesio svarba buvo pastebėta prieš kelerius dešimtmečius. Mokslininkų pastebėjimu, organizacinis [...]