Rizikos grupės vaikų socialinės raidos ypatybės ugdymosi kontekste

6 psl. / 2064 žod.

Ištrauka

Kalbant apie rizikos grupei priklausiančius vaikus, svarbu paminėti, kad labai svarbi yra juos supanti socialinė aplinka. Socialinė aplinka lemia mūsų patirtį, joje vyksta asmenybės socializacijos procesas, todėl ji didele dalimi sąlygoja tai kas mes esame.Barkauskienė ir Lieliūgienė teigia, kad socialinės aplinkos paskirtis yra padėti žmogui įprasminti savo būti, padėti jam egzistuoti, gyventi, dirbti, bet kurti savo ir kitų labui (cit. pagal A. Juodeikaitė ir I. Leliūgienė 2005). Tam, kad anksčiau įvardinta socialinės aplinkos paskirtis būtų įgyvendinta neatsiejamai svarbus yra socialinis palaikymas. Socialinis palaikymas apibrėžiamas kaip teigimas grupės narių požiūris į kito nario pastangas, sąlygojantis pasitikėjimo savimi augimą, bei teigiamus paskatinimus ( J. Buzaitytė-Kašalynienė, 2005). “Socializacija – tai sudėtingas bei daugiamatis procesas, kurio metu asmuo ne tik perima socialinę patirtį, bet ją pertvarko pagal asmeniškai reikšmingas vertybes ir atitinkamai elgiasi. Kaip teigia daugelis autorių”(cit. pagal T.Butvilas, G.KOndrotaitė, 2007). Vertybių internalizacija yra vaiko socializacijos pagrindas, nes pirmiausia individas siekia susitapatinti su jam artimais žmonėmis ar grupėmis ir perimti jų praktikuojamas vertybes ( T.Butvilas, G.KOndrotaitė, 2007).Viena iš pirmųjų socialinę aplinką sukūrinančių sričių į kurią patenką asmuo, yra šeima. V. Jozėnaitė ir A.Vaitkevičienė (2008) teigia, šeimoje sukurta socialinė aplinka yra svarbiausias veiksnys, kuris lemia vaiko asmenybės vystymąsi. Panašiai rašė Collins ir kiti, teigdami, kad tėvai yra pagrindinis socializacijos šaltinis veiksnys paauglystėje, bei, kad nuolat patiriama tėvų įtaką kaupia ir sąlygoja elgesį vaikystėje ir paauglystėje (cit. pagal R. Žukaskauskienė, 2012).„Socialinės rizikos šeimos, kaip socialinio instituto ir kaip mažos pirminės socialinės grupės tipas, dėl savo ypatybių neatitinkantis savo paskirties ir iki galo neįvykdantis savo funkcijų, yra labiau veikiamas neigiamų socialinių veiksnių bei sąveikauja su socialinės rizikos grupėmis, keliančiomis grėsmę normaliam visuomenės funkcionavimui“ (cit. pagal T.Butvilas, G. Kondrotaitė, 2007).Tokiose šeimose augantys vaikai dažnai patiria psichologinę, fizinė arba seksualinę prievartą, taip pat yra agresyvius arba būna bendraamžių atstumti. Rizikos grupei priskiriami vaikai, kurie padarė nusižengimų ir nusikaltimų. Rizikos grupės vaiko esminiai socialiniai įgūdžiai yra riboti, jie dažniau yra įvaldę socialiai nepriimtino elgesio modelius (R.Malinauskas ir kt. 2008).Esminiai socialiniai įgūdžiai įvardinami kaip patys svarbiausi, reikalingi visose gyvenimo srityse. Jie skaidomi į tokius elementus kaip emocinis jautrumas, emocijų kontrolė, socialinis ekspresyvumas, socialinis jautrumas, socialinė kontrolė. Šių elementų suderinamumas apibūdinamas ir vidinių jėgų rezervas vertinamas kaip vidinė darna (R.Malinauskas ir kt. 2008).


Reziumė

Autorius
snapelape
Tipas
Referatas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 29, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
6 psl.

Susiję darbai

Rizikos grupės vaikai delinkventai

Pedagogika Referatas tofile
Šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje svarbi ir iki šiol, deja, neišspręsta socialinė problema išlieka “gatvės vaiko“ klausimas. Aplinkui nieko jau nesigirdi, tik kaip visi stengiasi...

Socialinių įgūdžių ugdymas vaikystėje

Pedagogika Referatas 2013 m. angel
Temos aktualumas. Sąvokos ,,socializacija vaikystėje‘‘ mokslinį reikšmingumą ir šio reiškinio svarbumą visuomenei sociologas L. Broomas nusakė taip: ,, Visuomenės nariai turi išlaikyti socialinę...

Tėvų emigracijos įtaka vaiko socialiniai raidai

Pedagogika Diplominis darbas 2013 m. mvilijute
Lietuvoje vis opesnė problema tampa emigracija. Užgožiamos šeimos vertybės, nes pasitaikius galimybei užsidirbti daugiau, ir taip užtikrinti materialinę gerovę, pasirinkimų laisvę. Vis daugiau...