Socialiniai mokslai / Pedagogika

Rizikos grupės vaikų socialinės raidos ypatybės ugdymosi kontekste

0 atsiliepimų
Autorius:

Kalbant apie rizikos grupei priklausiančius vaikus, svarbu paminėti, kad labai svarbi yra juos supanti socialinė aplinka. Socialinė aplinka lemia mūsų patirtį, joje vyksta asmenybės socializacijos procesas, todėl ji didele dalimi sąlygoja tai kas mes esame.
Barkauskienė ir Lieliūgienė teigia, kad socialinės aplinkos paskirtis yra padėti žmogui įprasminti savo būti, padėti jam egzistuoti, gyventi, dirbti, bet kurti savo ir kitų labui (cit. pagal A. Juodeikaitė ir I. Leliūgienė 2005).
Tam, kad anksčiau įvardinta socialinės aplinkos paskirtis būtų įgyvendinta neatsiejamai svarbus yra socialinis palaikymas. Socialinis palaikymas apibrėžiamas kaip teigimas grupės narių požiūris į kito nario pastangas, sąlygojantis pasitikėjimo savimi augimą, bei teigiamus paskatinimus ( J. Buzaitytė-Kašalynienė, 2005).
“Socializacija – tai sudėtingas bei daugiamatis procesas, kurio metu asmuo ne tik perima socialinę patirtį, bet ją pertvarko pagal asmeniškai reikšmingas vertybes ir atitinkamai elgiasi. Kaip teigia daugelis autorių”(cit. pagal T.Butvilas, G.KOndrotaitė, 2007). Vertybių internalizacija yra vaiko socializacijos pagrindas, nes pirmiausia individas siekia susitapatinti su jam artimais žmonėmis ar grupėmis ir perimti jų praktikuojamas vertybes ( T.Butvilas, G.KOndrotaitė, 2007).
Viena iš pirmųjų socialinę aplinką sukūrinančių sričių į kurią patenką asmuo, yra šeima. V. Jozėnaitė ir A.Vaitkevičienė (2008) teigia, šeimoje sukurta socialinė aplinka yra svarbiausias veiksnys, kuris lemia vaiko asmenybės vystymąsi. Panašiai rašė Collins ir kiti, teigdami, kad tėvai yra pagrindinis socializacijos šaltinis veiksnys paauglystėje, bei, kad nuolat patiriama tėvų įtaką kaupia ir sąlygoja elgesį vaikystėje ir paauglystėje (cit. pagal R. Žukaskauskienė, 2012).
„Socialinės rizikos šeimos, kaip socialinio instituto ir kaip mažos pirminės socialinės grupės tipas, dėl savo ypatybių neatitinkantis savo paskirties ir iki galo neįvykdantis savo funkcijų, yra labiau veikiamas neigiamų socialinių veiksnių bei sąveikauja su socialinės rizikos grupėmis, keliančiomis grėsmę normaliam visuomenės funkcionavimui“ (cit. pagal T.Butvilas, G. Kondrotaitė, 2007).
Tokiose šeimose augantys vaikai dažnai patiria psichologinę, fizinė arba seksualinę prievartą, taip pat yra agresyvius arba būna bendraamžių atstumti. Rizikos grupei priskiriami vaikai, kurie padarė nusižengimų ir nusikaltimų. Rizikos grupės vaiko esminiai socialiniai įgūdžiai yra riboti, jie dažniau yra įvaldę socialiai nepriimtino elgesio modelius (R.Malinauskas ir kt. 2008).
Esminiai socialiniai įgūdžiai įvardinami kaip patys svarbiausi, reikalingi visose gyvenimo srityse. Jie skaidomi į tokius elementus kaip emocinis jautrumas, emocijų kontrolė, socialinis ekspresyvumas, socialinis jautrumas, socialinė kontrolė. Šių elementų suderinamumas apibūdinamas ir vidinių jėgų rezervas vertinamas kaip vidinė darna (R.Malinauskas ir kt. 2008).

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2064 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Socialinės ir psichologinės lingvistikos namų darbas apie vaikų kalbos raidos ypatybes
Referatas Socialinės ir psichologinės lingvistikos namų darbas apie vaikų kalbos raidos ypatybes

Kalbos įsisavinimas – tai spontaniškas, nesąmoningas gimtosios ar kitos kalbos išmokimas natūralioje kalbinėje aplinkoje. Vaikai [...]

Socialinių bendravimo įgūdžių ugdymas vaikų dienos centre
Diplominis darbas Socialinių bendravimo įgūdžių ugdymas vaikų dienos centre

Individo gyvenimo kokybė, gebėjimas tinkamai rūpintis savimi, spręsti kasdienio gyvenimo klausimus, kylančius sunkumus priklauso nuo [...]

Vaikų autistų socialinių įgūdžių ugdymo programa
Referatas Vaikų autistų socialinių įgūdžių ugdymo programa

Autizmas yra neurologinis raidos sutrikimas, kuris paprastai lemia nepakankamą vaiko socialinių įgūdžių, kalbos ir elgesio [...]

Žmogaus socialinės raidos namų darbas:Mergina neturinti kur gyventi su vaiku Vilniaus rajone. Mergina turi 1 lygio invalidumą, tėvas geria, mama bedarbė
Referatas Žmogaus socialinės raidos namų darbas:Mergina neturinti kur gyventi su vaiku Vilniaus rajone. Mergina turi 1 lygio invalidumą, tėvas geria, mama bedarbė

Pastaraisiais metais tiek Lietuva, tiek daugelis kitų Europos ir tolimesnių valstybių susiduria su tokiomis problemomis [...]

Socialinių įgūdžių ugdymo(si) galimybės socialinės rizikos šeimose
Diplominis darbas Socialinių įgūdžių ugdymo(si) galimybės socialinės rizikos šeimose

Temos aktualumas: Socialinės rizikos šeimų, socialinių įgūdžių stokos, tema vis dar aktuali esmines socialines permainas [...]

Vaikų dienos centre dirbančių socialinių darbuotojų pagalba socialinės rizikos šeimai
Tyrimas Vaikų dienos centre dirbančių socialinių darbuotojų pagalba socialinės rizikos šeimai

Socialinės rizikos asmenų problema yra opi bet kuriai visuomenei. Šie asmenys ne tik negali patys [...]

Vaikų dienos centro pagalba socialinės rizikos šeimai
Referatas Vaikų dienos centro pagalba socialinės rizikos šeimai

       Socialinės rizikos šeimos yra opi problema šalims, kurios išgyvena permainas. Lietuvai tai taip pat [...]

Vaikų, augančių disfunkcinėse šeimose, socialiniai poreikiai
Kursinis darbas Vaikų, augančių disfunkcinėse šeimose, socialiniai poreikiai

Darbe nagrinėjama disfunkcinės šeimos samprata, analizuojami pagrindiniai disfunkcinių šeimų bruožai bei aprašoma įtaka vaiko asmenybės [...]

Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas
Referatas Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas

Taigi referato tikslas būtų išsiaiškinti vaikų, turinčių specialių poreikių, esminius socialinius bei [...]

Gabių vaikų ugdymas
Prezentacija Gabių vaikų ugdymas

Kas yra gabumai, kaip jie pasireiškia, kokie vyrauja mitai ir kokie yra faktai apie gabius [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje yra nurodoma, kad visos pasaulio valstybės privalo užtikrinti vaikams tinkamas [...]

Dvikalbių vaikų socializacija lietuviškajame darželyje
Diplominis darbas Dvikalbių vaikų socializacija lietuviškajame darželyje

Darbo tikslas – atskleisti dvikalbių vaikų socializacijos ypatumus lietuviškame vaikų darželyje. Darbe yra analizuojama mokslinė literatūra [...]

Ugdomosios vaikų veiklos planavimo kokybė ir jos samprata ugdymo praktikoje
Diplominis darbas Ugdomosios vaikų veiklos planavimo kokybė ir jos samprata ugdymo praktikoje

Temos aktualumas ir problema. Šių dienų pedagogo veikla yra įvairiapusė. Sisteminant V. Jakavičius (1998) išskiria [...]

Autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo ypatumai
Referatas Autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo ypatumai

Darbe išsamiai apžvelgiamas autizmo reiškinys - apibūdinamas sutrikimas, jo paplitimas, priežastys, išreištumo skirtumai, diagnostika. Pristatomi [...]

Gabių vaikų ugdymas
Referatas Gabių vaikų ugdymas

Pasaulio vystymosi istorija liudija, kad gabių žmonių veikla gali daryti lemtingą įtaką tautos ar [...]