Pilietybės instituto Europoje susiformavimas

13 psl. / 2756 žod.

Ištrauka

Pilietybės institutas visų pirma yra neatsiejama kiekvienos suverenios valstybės dalis. Be piliečių neegzistuotų ir pati valstybė. Piliečius ir valstybę sieja tam tikras, ypatingas ryšys ir kiekvienas valstybėje gyvenantis pilietis turi tam tikras teises ir pareigas. Pilietybės apibrėžimų yra begalė. Trumpiausias ir paprasčiausias jų skamba taip : „Pilietybė yra asmens ir valstybės nuolatinis teisinis ryšys, grindžiamas abipusėmis teisėmis ir pareigomis, pastovus laike ir erdvėje“.
Pilietybės samprata buvo pradėta nagrinėti jau Antikoje ir jos sąvoka tebėra gvildenama iki pat šių dienų. Dabar yra skiriamos trys pagrindinės pilietybės rūšys : nacionalinės valstybės pilietybė, įgimtoji ir įgytoji pilietybė bei dviguba pilietybė. 2005–ieji metai Europos Tarybos buvo paskelbti pilietiškumo, pilietinės brandos ir pilietinio ugdymo metais. Tai tik įrodo, kad pilietiškumas turėtų tapti kiekvieno valstybėje gyvenančio piliečio prioritetu, kad pilietiškumas turėtų būti ugdomas kiekvienam valstybės nariui nuo pat mažų dienų. Kyla klausimas kas yra pilietis šiuolaikiniame pasaulyje? Ar pilietybė tai tik teisė gyventi valstybėje, ar ji turėtų tapti savaime suprantama ir įgimta kiekvienam iš mūsų?
Savo darbe didžiausią dėmesį skirsiu pilietybės sąvokų išaiškinimui, trumpai apžvelgsiu pilietybės instituto Europoje formavimąsi nuo Antikos iki moderniojo laikotarpio, bei išskirsiu kelias pagrindines pilietybės instituto teises Europos valstybėse.
Tyrimo uždaviniai:
• Aptarti pagrindines pilietybes sąvokas;
• Apžvelgti pilietybės instituto Europoje formavimosi raidą;
• Išsiaiškinti pagrindines pilietybės instituto teises.
Nagrinėdama tyrimo objektą, Europos pilietybės instituto formavimosi kaitą, bei išskirdama pagrindines teises, studijavau mokslinę (istorinę, politinę, teisinę) literatūrą bei statistinius duomenis.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. PILIETYBĖS SĄVOKOS4
 • 1.1. Nacionalinės valstybės pilietybė4
 • 1.2. Įgimtoji ir įgytoji pilietybė5
 • 1.3. Dviguba pilietybė6
 • 2. PILIETYBĖS SAMPRATOS EUROPOJE KAITA7
 • 3. PAGRINDINĖS PILIETYBĖS INSTITUTO TEISĖS EUROPOJE10
 • 3.1. Visapusiškas naudojimasis laisvo judėjimo teise10
 • 3.2. Gyvenimas drauge erdvėje, kurioje gerbiama įvairovė ir užtikrinama pažeidžiamiausių asmenų apsauga10
 • 3.3. Asmens teisės baudžiamuosiuose procesuose10
 • 3.4. Piliečių teisių apsauga informacinėje visuomenėje10
 • 3.5. Dalyvavimas demokratiškame ES gyvenime11
 • 3.6. Teisė į apsaugą už ES ribų11
 • IŠVADOS12
 • INFORMACIJOS ŠALTINIAI13

Reziumė

Autorius
gab13
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 7, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Europos Teisingumo Teismo sudėtis ir skyrimo tvarka

Teisė Referatas jenna
Europos Teisingumo teismo atsiradimas yra neatsiejamas nuo specifinės Europos Bendrijų (dabar – Europos Sąjungos) prigimties. Kiekvienoje brandžioje sistemoje bendruomenė negali sklandžiai egzistuoti be...

Europos Audito rūmai

Teisė Prezentacija 2016 m. aliona
Darbe pristatyta Europos Sąjungos institucija - Europos Audito rūmai. Darbas buvo panaudotas Europos Sąjungos teisės dalykui.

Lietuvos advokatūra, kaip Lietuvos teisėsaugos institucija

Teisė Referatas 2015 m. aliona
Šiuolaikinės Lietuvos teisės sistemoje Advokatūra kaip teisėsaugos institucija pradėjo formuotis po Nepriklausomybės atkūrimo. Šiandien Lietuvos advokatūra įgyvendina Advokatų savivaldą. Į Lietuvos advokatūra vadinamą...

Europos Sąjungos išorinės sienos

Teisė Referatas 2014 m. livis
Išorinės valstybių sienos – valstybių narių sausumos sienos, įskaitant upių, ežerų bei jūrų sienas ir jų oro uostus, upių uostus, jūrų uostus bei...