Socialinių paslaugų rinkos padėtis Kaune

23 psl. / žod.

Ištrauka

Paslauga yra specifinė prekė, nors ir turi daugelį paprastos prekės požymių. Ji nėra pirmo būtinumo prekė.
Terminas „socialinės paslaugos“ labai populiarus, kai kalbama apie šiuolaikinės valstybės pagalbą žmogui, apie vadinamos gerovės valstybės teikiamas socialines garantijas. Socialinės paslaugos plačiuoju požiūriu - visuomenei teikiamos paslaugos, kaip antai: švietimo, sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos, sporto, laisvalaikio, kultūros paslaugos. Šiek tiek siauresnė socialinių paslaugų samprata: tai paslaugos, kurias teikia šiuolaikinė socialinės apsaugos sistema, apimant aštuonias socialines rizikas (liga, invalidumas, senatvė, našlystė, šeima/vaikai, nedarbas, būstas, socialinė atskirtis) pagal Europos Sąjungos socialinės apsaugos statistikos klasifikaciją. Siauruoju požiūriu socialinės paslaugos dar vadinamos asmeninėmis socialinėmis paslaugomis, kurios teikiamos neatsiejamai nuo socialinio darbo. Šioms paslaugoms apibūdinti dar vartojamas terminas „socialinės globos paslaugos“ (Lietuvos socialinės paramos koncepcijoje socialinė globa apibūdinama kaip socialinių paslaugų visuma).
Socialinis darbas, kuris istoriškai, tradiciškai visada buvo sritis, neatsiejama nuo gailestingumo, altruistinės pagalbos artimam, vis labiau ima keistis dėl šiuolaikinės paslaugų rinkos įtakos. Pirmiausia todėl, kad socialinių paslaugų rinka yra svarbi ir reikšminga – joje cirkuliuoja multimilijardinės lėšos, dirba milijonai darbuotojų. Tai tampa svarbia ir reikšminga ekonomikos dalimi.
Ekonomikoje labai svarbus vaidmuo tenka rinkai ir jos tyrimui, nuo rinkos priklauso ar paslauga turės savo vartotojus ar ta paslauga bus paklausi ir kokios jos ateities perspektyvos. Rinkos tyrimai rodo ir vartotojus, jų grupes, vartojimo sezoniškumą, paklausos didėjimą ar mažėjimą, taip pat parodo ar paklausa atitinka vartotojų poreikius.
Šiame darbe mes kaip tik ir bandysim išsiaiškinti tokios specifinės ekonomikos dalies - socialinių paslaugų rinkos kitimą Kauno apskrityje. Pagrindinė problema ta, kad pasiūla neatitinka paklausos, todėl paanalizuosime ar taip yra iš tikrųjų ir kokios pagrindinės tokios padėties priežastys.
Darbo objektas: socialinių paslaugų rinka.
Darbo tikslas: išnagrinėti socialinių paslaugų rinkos padėtį Kauno apskrityje.
Darbo uždaviniai:
1. išnagrinėti socialinės paslaugas, jų rūšis ir klasifikavimą
2. išanalizuoti paslaugų vadybos ir kokybės įtaką paslaugų rinkai;
3. apžvelgti paslaugų rinką Kauno apskrityje;
4. pateikti išvadas ir pasiūlymus


Turinys

  • Įvadas1
  • 1. Socialinės paslaugos2
  • 2. Socialinių paslaugų rinka ir vadyba8
  • 3. Socialinių paslaugų plėtra Lietuvoje11
  • 4. Socialinių paslaugų rinka Kauno apskrityje12
  • 4.1 Socialinių paslaugų suteiktų per 2006 – 2007m. apžvalga12
  • 4.2 Socialinių paslaugų rinka Kauno apskrityje18
  • Išvados21
  • Literatūros sąrašas22

Reziumė

Autorius
donatak
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 21, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Turizmo paslaugų rinka

Vadyba Referatas Žanelija
Turizmo pramonė yra viena pagrindinių paslaugų sektoriaus veiklos sričių. Joje netiesiogiai sukuriama daugiau nei 10 proc. ES bendrojo vidaus produkto ir 12 proc....