AB „Alita“ finansinės būklės analizė

18 psl. / 3062 žod.

Ištrauka

Įmonės istorija

1963 m. Alytuje buvo įkurta Valstybinė vyno gamykla [1].

1995 m. valstybinė firma ALITA buvo perregistruota į akcinę bendrovę, tai padėjo plėsti prekinius ženklus, įsitvirtinti rinkoje [1].

1999 m. įsigyta nauja įranga, kuri dar aukščiau iškėlė bendrovės kokybės kartelę ir garantavo produkcijos kokybės stabilumą [1].

2009 m. išlaikant ilgametes tradicijas įmonė reorganizuota ir tapo AB ĮMONIŲ GRUPĖ ALITA [1].

Įmonių grupė ,,Alita“, AB per 2009-2012 metus įsisavino 179,9 tūkst. litų Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos lėšų. Naujos investicijos bendrovei padėjo ne tik įsitvirtinti naujose rinkose, bet ir padidinti eksporto apimtis [2].

Pagrindinis įmonės tikslas yra kurti geriausios kokybės produktus. Šiuo metu ji yra viena didžiausių gėrimų bendrovių Lietuvoje.

Įmonės gaminiai: putojantis vynas ALITA, brendžiai – ALITA ir PURE, trauktinės BOBELINĖ, BOŽOLINĖ ir PELYNO, degtinės PREMIUM GERA ir PURRE, kokteiliai MIX [1].

Tikslas

Išanalizavus AB “ALITA”trijų paskutinių metų finansines atskaitomybes ir padaryti išvadas apie įmonės finansinę būklę.

Uždaviniai
 • Remiantis įmonės finansinių ataskaitų duomenimis apskaičiuoti finansinių rodiklių grupes.
 • Rodiklius apskaičiuoti už 3 metus (paskutiniųjų 3 metų) ir pakomentuoti jų kitimą.
 • Gautus rodiklius: Bendrąjį likvidumo koeficientą, skubaus padengimo koeficientą, bendrąjį pelningumo ir skolos koeficientus (jų reikšmes) palyginti su sektoriaus, kuriame veikia įmonė, atitinkamo rodiklio reikšme.
 • Remiantis gauta informacija, trumpai įvertinti įmonės finansinę būklę.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • Apie įmonę3
 • Tikslas3
 • Uždaviniai3
 • 1 Likvidumo rodikliai4
 • 1.1 Bendrasis likvidumo koeficientas4
 • 1.2 Skubus padengimo koeficientas4
 • 1.3 Padengimo grynaisiais pinigais rodiklis5
 • 1.4 Grynasis apyvartinis kapitalas5
 • 1.5 Grynojo apyvartinio kapitalo santykis su turtu6
 • 2 Finansų struktūros rodikliai6
 • 2.1 Skolos koeficientas6
 • 2.2 Skolos nuosavybės koeficientas7
 • 2.3 Ilgalaikių skolų koeficientas7
 • 2.4 Palūkanų koeficientas8
 • 3 Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai8
 • 3.1 Atsargų apyvartumas8
 • 3.2 Gautinų sumų apyvartumas9
 • 3.3 Ilgalaikio turto apyvartumas9
 • 3.4 Turto apyvartumas9
 • 4 Pelningumo rodikliai10
 • 4.1 Bendrasis pelningumas10
 • 4.2 Grynasis pelningumas11
 • 4.3 Turto grąža11
 • 4.4 Vidutinio turto grąža11
 • 4.5 Vidutinės savininkų nuosavybės grąža12
 • 5 Rinkos vertės rodikliai12
 • 5.1 Kapitalizacija12
 • 5.2 Pagrindinis pelnas vienai akcijai13
 • 5.3 Kainos ir pelno akcijai santykis13
 • 5.4 Akcijos buhalterinė vertė13
 • 5.5 Kainos ir buhalterinės vertės santykis14
 • 5.6 Dividendai akcijai14
 • 5.7 Dividendinis pajamingumas15
 • 5.8 Dividendų mokėjimo koeficientas15
 • IŠVADOS16
 • Literatūros sąrašas17

Reziumė

Autorius
thisme
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 27, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai

AB „Alita“ ilgalaikio mokumo analizė

Finansai Kursinis darbas 2011 m. pikonas
Temos aktualumas. Finansinė analizė yra viena svarbiausių įmonės veiklos vertinimo sričių, kad būtų užtikrintas sėkmingas įmonės gyvavimas reiktų nuolat kokybiškai ir sistemiškai analizuoti...

AB “City service” finansinė analizė

Finansai Referatas 2013 m. pekauskaite
Šiuolaikinėmis konkurencijos sąlygomis finansinė įmonių analizė tampa labai reikšminga ir aktuali, kadangi kokybiškai atlikta finansinė analizė padeda geriau suprasti ir suvokti organizacijoje vykstančius...

AB ,,Linas Agro Group" finansinė analizė

Finansai Praktikos ataskaita 2017 m. belibrou
AB ,,Linas Agro Group" veiklos aprašas, balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizės. Mokumo būklės (tumpalaikio, ilgalaikio mokumo) analizė, apyvartinio kapitalo...

UAB „X“ finansinės būklės analizė

Finansai Kursinis darbas 2019 m. laiva
Rašiau kursinį įmonės finansinės būklės įvertinimo tema. Dėstytoja darbą įvertino geru balu, manau kad mano darbas gali padėti kitiems rašant panašia tema. Juk...