Darbo rinka ir profesinis mokymas

9 psl. / 2020 žod.

Ištrauka

Tyrimo aktualumas. Specialistų pasiūla ir santykinis jų perteklius ar trūkumas priklauso nuo daugelio veiksnių (globalių, ekonominių, socialinių, politinių, kultūrinių, gamtinių ir kitokių procesų pasaulyje, Europos Sąjungoje, kaimyninėse valstybėse ir pan.) realizavimo. Adekvačiai vertinti trūksta ar yra specialistų perteklius galima tik visapusiškai apimant visą situaciją.

Jeigu darbo jėgos pasiūla sutampa su paklausa, tai ideali ir praktiškai sunkiai pasiekiama darbo rinkos situacija. Tai padėtis, kurios siekiama kiekvienos šalies ar regiono darbo rinkos politika. Darbo jėgos pasiūla niekuomet visiškai neatitinka paklausos, nes ekonomikos vystymosi požiūriu reikalingas optimalus darbo rezervas, vadinamas natūrali nedarbo norma, kai nedarbas yra 3-4 procentai, kurie skaičiuojami nuo bendro dirbančiųjų ir bedarbių skaičiaus. Esant tokiam nedarbo lygiui, sakoma, kad šalyje yra visiškas užimtumas.

Darbo pasiūlą reguliuoja ekonominiai, demografiniai, kultūriniai, psichologiniai, šeimyniniai, tautiniai ir kt. veiksniai, o darbo paklausą – labiau ekonominiai veiksniai, pelno dinamika.

Šiame darbe aptarsime 3 paklausias profesijas, jų perteklių ir 3 profesijas, kurių specialistų šiuo metu trūksta mūsų šalyje.

Tyrimo tikslas: išanalizavus įvairias spaudos ir interneto publikacijas apie darbo jėgos pasiūlos ir paklausos dermę Lietuvoje per pastaruosius 5 metus, apibūdinti labiausiai akcentuojamas darbo jėgos pasiūlos ir paklausos sąveikos problemas.

Tyrimo uždaviniai:

  1. Nustatyti darbo jėgos pasiūlos ir paklausos sąveikos problemą.
  2. Atskleisti nurodomos darbo jėgos pasiūlos ir paklausos sąveikos problemos priežastis.
  3. Išanalizuoti nurodomos darbo jėgos pasiūlos ir paklausos sąveikos problemos socialines-ekonomines pasėkmes.
  4. Įvardinti aprašomos darbo jėgos pasiūlos ir paklausos sąveikos problemos sprendimo būdus.

Duomenų rinkimo metodai: Lietuvos darbo biržos duomenų analizė, įvairios spaudos ir interneto publikacijų apie darbo jėgos pasiūlos ir paklausos dermę Lietuvoje analizė.


Reziumė

Autorius
lauriuskia
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 14, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
9 psl.

Susiję darbai

Žmogiškųjų išteklių valdymas: darbo rinka

Ekonomika Referatas zuzenka
Terminas “ darbo rinka” siaurąja prasme reiškia vietą, kurioje perkama ir parduodama žmogaus darbo jėga. Žmogus yra universalus visuomeninis elementas, turintis sąmonę, pasaulėžiūrą,...

Darbo rinka lietuvoje. Darbo apmokėjimas įmonėje

Ekonomika Kursinis darbas 2012 m. meduolis
Kursiniame darbe nagrinėjama tema apie darbuotojų darbo apmokėjimą įtakojančius veiksnius ir atliekamas jų vertinimas. Darbas pradedamas nuo teorinės dalies, kurioje aptariama pati darbo...

Žmogiškojo kapitalo vaidmuo kaimo darbo rinkoje

Ekonomika Diplominis darbas 2012 m. julitaite
Visuomenei žengiant į poindustrinį etapą, kaime vyksta esminiai socialiniai, ekonominiai ir kultūriniai pokyčiai, atsiranda kiti veiklos sėkmės veiksniai. Europoje ir pasaulyje įsigalint žinių...