Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Aktyvios darbo rinkos politikos programos

0 atsiliepimų
Autorius:
Ekonomikos augimas ir ūkio struktūriniai pokyčiai daro didelę įtaką užimtumo ir nedarbo lygiui. Verslininkai ir darbuotojai priversti taikytis prie besikeičiančių rinkos sąlygų ir naujų technologijų, todėl būtina didinti darbuotojų galimybes prisitaikyti prie naujų pokyčių darbo rinkoje. Šiuo metų būtina sudaryti kuo palankesnes sąlygas naujoms darbo vietoms kurti bei orientuoti profesinio rengimo specialistų ir kvalifikuotų darbininkų rengimo sistemą į rinkos poreikius, užtikrinti darbo pasiūlos ir paklausos suderinamumą.
Išaugus teritorinių darbo biržos efektyvumui ženkliai mažėja nedarbo lygis Lietuvoje, tai lėmė aukštas aktyvių darbo rinkos politikos priemonių taikymo rezultatyvumas. Nuolat mažėjant bedarbių skaičiui, ir toliau išlieka didelis ilgalaikių bedarbių, t.y. darbo ieškančių ilgiau nei vienerius metus, skaičius, kuris nuolat didėja, tai atskleidžia vis didėjantį darbo biržų vaidmenį bedarbių integracijos į darbo rinką procese.
Darbo tikslas: Išanalizuoti aktyvių darbo rinkos politikos priemonių, viešųjų ir remiamų bei subsidijuojamų darbų ir profesinio mokymo programų, ypatumus.
Uždaviniai:
1) Išanalizuoti užimtumo ir darbo rinkos politikos ypatumus.
2) Aptarti Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų teisinio reglamentavimo ypatumus.
3) Aprašyti aktyvias darbo rinkos politikos viešųjų ir remiamų, bei subsidijuojamų darbų programas.
4) Išanalizuoti aktyvių darbo rinkos politikos programų finansavimo ypatumus.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4619 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS2
  • 1. UŽIMTUMO IR DARBO RINKOS POLITIKA4
  • 2. LIETUVOS DARBO BIRŽOS IR TERITORIŲ DARBO BIRŽŲ VEIKLOS TEISINIS REGLAMENTAVIMAS6
  • 3. AKTYVIOS DARBO RINKOS PROGRAMOS IR JŲ TAIKYMAS ATSKIROMS TIKSLINĖMS GRUPĖMS8
  • 3.1 Viešųjų darbų programa8
  • 3.2 Subsidijuojamų darbo vietų steigimo programa10
  • 3.3 Užimtumo fondo remiamų darbų programa11
  • 4. AKTYVIŲ DARBO RINKOS PROGRAMŲ FINANSAVIMAS12
  • Išvados16
  • Literatūra17

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darbo rinkos pasiūlos ir paklausos derinimas
Diplominis darbas Darbo rinkos pasiūlos ir paklausos derinimas

Problema ir temos aktualumas. Darbo rinkos pasiūlos ir paklausos derinimas yra svarbi bendros užimtumo problemos [...]

Darbo rinkos analizė Šiaulių apskrities pavyzdžiu 2008 – 2009 m.
Kursinis darbas Darbo rinkos analizė Šiaulių apskrities pavyzdžiu 2008 – 2009 m.

Kursiniame darbe yra suformuluoti pagrindiniai Šiaulių darbo rinkos veiksniai, problemos, išanalizuota dabartinė padėtis. Šiame darbe [...]

Darbo rinkos problemos Lietuvoje
Kursinis darbas Darbo rinkos problemos Lietuvoje

„Klestinčiame mieste, kur žmonės turi daug... kapitalo, jie dažnai negauna tiek darbininkų, kiek norėtų, ir [...]

Darbo rinkos problemos Lietuvoje
Referatas Darbo rinkos problemos Lietuvoje

Darbo rinka yra kiekvienoje šalyje, kad ir tokia politinė santvarka joje bevyrautų. Nuo darbo rinkos [...]

Darbo rinkos prognozavimas Švedijos šalyje
Referatas Darbo rinkos prognozavimas Švedijos šalyje

Švedija turi tris atsakingas institucijas už darbo rinkos prognozes: Centralbyrå - Švedijos statistikos departamentą (ŠSD) [...]

Interneto paslaugų plėtros ir lojalumo programų poveikis apgyvendinimo rinkos plėtrai
Referatas Interneto paslaugų plėtros ir lojalumo programų poveikis apgyvendinimo rinkos plėtrai

Dar niekada kelionės fenomenas nebuvo tokia svarbi kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis (Romikaitytė B., Kisieliauskas J., 2012). Natūralu, kad [...]

Darbo rinkos ekonometrinis modelis
Referatas Darbo rinkos ekonometrinis modelis

Kiekybinės prognozės yra itin reikalingos, o valstybiniu mastu pats populiariausias būdas joms atlikti − ekonometriniai [...]

Darbo apmokėjimas
Prezentacija Darbo apmokėjimas

Išsamus ir konkretus darbas, jame nagrinėjami pagrindiniai darbo apmokėjimo bruožai. Informacija pateikta struktūrizuotai, aiškiai. 19 skaidrių.

Darbo organizavimas
Paruoštukė Darbo organizavimas

KTU, "Darbo organizavimas". Egzaminui buvo duoti klausimai. Čia yra klausimai ir atsakymai į juos. [...]

Darbo ištekliai žemės ūkyje ir jų naudojimo ekonominis įvertinimas
Kursinis darbas Darbo ištekliai žemės ūkyje ir jų naudojimo ekonominis įvertinimas

Žemės ūkis iš kitų veiklos sričių išsiskiria savo specifinėmis savybėmis tokiomis kaip: sezoniškumas, klimatinės sąlygos [...]

Komandinio darbo mokykloje tyrimas
Kursinis darbas Komandinio darbo mokykloje tyrimas

Darbo objektas – komandinis darbas Jonavos politechnikos mokykloje. Darbo tikslas – susipažinti su pagrindiniais elgesio ir [...]

Paklausa, pasiūla, rinkos pusiausvyra
Laboratorinis darbas Paklausa, pasiūla, rinkos pusiausvyra

TIKSLAI: 1) suprasti rinkos pusiausvyros susidarymą; 2) suprasti pusiausvyros pasikeitimą rinkoje, keičiantis paklausai ir/arba pasiūlai; [...]

Jaunų bedarbių požiūris į integracijos darbo rinkoje galimybes
Diplominis darbas Jaunų bedarbių požiūris į integracijos darbo rinkoje galimybes

Temos aktualumas ir naujumas. Užimtumas yra svarbus visoms žmonių amžiaus grupėms, ypatingai jaunimui. Jaunystė kaip [...]

Autorinės sutartys. su darbo santykiais nesusijusių pajamų apmokestinimas
Kursinis darbas Autorinės sutartys. su darbo santykiais nesusijusių pajamų apmokestinimas

Lietuvos Respublikos įstatymai gautas pajamas skirsto į su darbo santykiais susijusias ir jų esmę atitinkančias [...]

Tarptautinių finansų rinkos
Kursinis darbas Tarptautinių finansų rinkos

Darbo objektas - tarptautinė finansų rinka. Darbo tikslas – išanalizavus literatūrinius šaltinius pateikti bendrą tarptautinės finansų [...]