Aktyvios darbo rinkos politikos programos

17 psl. / 4619 žod.

Ištrauka

Ekonomikos augimas ir ūkio struktūriniai pokyčiai daro didelę įtaką užimtumo ir nedarbo lygiui. Verslininkai ir darbuotojai priversti taikytis prie besikeičiančių rinkos sąlygų ir naujų technologijų, todėl būtina didinti darbuotojų galimybes prisitaikyti prie naujų pokyčių darbo rinkoje. Šiuo metų būtina sudaryti kuo palankesnes sąlygas naujoms darbo vietoms kurti bei orientuoti profesinio rengimo specialistų ir kvalifikuotų darbininkų rengimo sistemą į rinkos poreikius, užtikrinti darbo pasiūlos ir paklausos suderinamumą.
Išaugus teritorinių darbo biržos efektyvumui ženkliai mažėja nedarbo lygis Lietuvoje, tai lėmė aukštas aktyvių darbo rinkos politikos priemonių taikymo rezultatyvumas. Nuolat mažėjant bedarbių skaičiui, ir toliau išlieka didelis ilgalaikių bedarbių, t.y. darbo ieškančių ilgiau nei vienerius metus, skaičius, kuris nuolat didėja, tai atskleidžia vis didėjantį darbo biržų vaidmenį bedarbių integracijos į darbo rinką procese.
Darbo tikslas: Išanalizuoti aktyvių darbo rinkos politikos priemonių, viešųjų ir remiamų bei subsidijuojamų darbų ir profesinio mokymo programų, ypatumus.
Uždaviniai:
1) Išanalizuoti užimtumo ir darbo rinkos politikos ypatumus.
2) Aptarti Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų teisinio reglamentavimo ypatumus.
3) Aprašyti aktyvias darbo rinkos politikos viešųjų ir remiamų, bei subsidijuojamų darbų programas.
4) Išanalizuoti aktyvių darbo rinkos politikos programų finansavimo ypatumus.


Turinys

  • ĮVADAS2
  • 1. UŽIMTUMO IR DARBO RINKOS POLITIKA4
  • 2. LIETUVOS DARBO BIRŽOS IR TERITORIŲ DARBO BIRŽŲ VEIKLOS TEISINIS REGLAMENTAVIMAS6
  • 3. AKTYVIOS DARBO RINKOS PROGRAMOS IR JŲ TAIKYMAS ATSKIROMS TIKSLINĖMS GRUPĖMS8
  • 3.1 Viešųjų darbų programa8
  • 3.2 Subsidijuojamų darbo vietų steigimo programa10
  • 3.3 Užimtumo fondo remiamų darbų programa11
  • 4. AKTYVIŲ DARBO RINKOS PROGRAMŲ FINANSAVIMAS12
  • Išvados16
  • Literatūra17

Reziumė

Autorius
sonata
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 30, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Darbo rinkos problemos Lietuvoje

Ekonomika Kursinis darbas 2010 m. donatag
„Klestinčiame mieste, kur žmonės turi daug... kapitalo, jie dažnai negauna tiek darbininkų, kiek norėtų, ir todėl kelia kainas, norėdami gauti tiek darbininkų kiek...

Darbo rinka ir profesinis mokymas

Ekonomika Referatas 2013 m. lauriuskia
Tyrimo aktualumas. Specialistų pasiūla ir santykinis jų perteklius ar trūkumas priklauso nuo daugelio veiksnių (globalių, ekonominių, socialinių, politinių, kultūrinių, gamtinių ir...

Emigracija ir jos įtaka Lietuvos darbo rinkai

Ekonomika Referatas 2009 m. dalia123
Pastaruoju metu visuomenėje emigracija dažnai laikoma didžiausia nekarine grėsme Lietuvai – jos demografinei plėtrai, ūkio augimui ir kultūrinio savitumo išsaugojimui. Kaip...

Darbo rinka ir darbo užmokestis ES

Ekonomika Referatas 2017 m. alionuska
Paprastai darbo rinka suvokiama kaip politikos sritis, apsprendžiama konkrečiais socialiniais ir visuomeniniais – politiniais sprendimais ir direktyvomis. Bendruoju atveju darbo rinka - tai...

Diskriminacija darbo rinkoje

Ekonomika Referatas 2016 m. norgaile
Tyrimo problema: diskriminacija darbo aplinkoje. Tyrimo objektas: diskriminacija. Tyrimo tikslas: išanalizuoti diskriminacijos rūšis ir poveikį. Tyrimo uždaviniai: 1. teoriniu aspektu apžvelgti diskriminaciją, bei...

Darbo rinkos ekonometrinis modelis

Ekonomika Referatas 2015 m. guoba
Kiekybinės prognozės yra itin reikalingos, o valstybiniu mastu pats populiariausias būdas joms atlikti − ekonometriniai modeliai. Kuriant ekonometrijos modelius remiamasi ekonomikos, ekonometrijos ir...