Aktyvios darbo rinkos politikos programos

17 psl. / 4619 žod.

Ištrauka

Ekonomikos augimas ir ūkio struktūriniai pokyčiai daro didelę įtaką užimtumo ir nedarbo lygiui. Verslininkai ir darbuotojai priversti taikytis prie besikeičiančių rinkos sąlygų ir naujų technologijų, todėl būtina didinti darbuotojų galimybes prisitaikyti prie naujų pokyčių darbo rinkoje. Šiuo metų būtina sudaryti kuo palankesnes sąlygas naujoms darbo vietoms kurti bei orientuoti profesinio rengimo specialistų ir kvalifikuotų darbininkų rengimo sistemą į rinkos poreikius, užtikrinti darbo pasiūlos ir paklausos suderinamumą.
Išaugus teritorinių darbo biržos efektyvumui ženkliai mažėja nedarbo lygis Lietuvoje, tai lėmė aukštas aktyvių darbo rinkos politikos priemonių taikymo rezultatyvumas. Nuolat mažėjant bedarbių skaičiui, ir toliau išlieka didelis ilgalaikių bedarbių, t.y. darbo ieškančių ilgiau nei vienerius metus, skaičius, kuris nuolat didėja, tai atskleidžia vis didėjantį darbo biržų vaidmenį bedarbių integracijos į darbo rinką procese.
Darbo tikslas: Išanalizuoti aktyvių darbo rinkos politikos priemonių, viešųjų ir remiamų bei subsidijuojamų darbų ir profesinio mokymo programų, ypatumus.
Uždaviniai:
1) Išanalizuoti užimtumo ir darbo rinkos politikos ypatumus.
2) Aptarti Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų teisinio reglamentavimo ypatumus.
3) Aprašyti aktyvias darbo rinkos politikos viešųjų ir remiamų, bei subsidijuojamų darbų programas.
4) Išanalizuoti aktyvių darbo rinkos politikos programų finansavimo ypatumus.


Turinys

  • ĮVADAS2
  • 1. UŽIMTUMO IR DARBO RINKOS POLITIKA4
  • 2. LIETUVOS DARBO BIRŽOS IR TERITORIŲ DARBO BIRŽŲ VEIKLOS TEISINIS REGLAMENTAVIMAS6
  • 3. AKTYVIOS DARBO RINKOS PROGRAMOS IR JŲ TAIKYMAS ATSKIROMS TIKSLINĖMS GRUPĖMS8
  • 3.1 Viešųjų darbų programa8
  • 3.2 Subsidijuojamų darbo vietų steigimo programa10
  • 3.3 Užimtumo fondo remiamų darbų programa11
  • 4. AKTYVIŲ DARBO RINKOS PROGRAMŲ FINANSAVIMAS12
  • Išvados16
  • Literatūra17

Reziumė

Autorius
sonata
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 30, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Darbo rinka lietuvoje. Darbo apmokėjimas įmonėje

Ekonomika Kursinis darbas 2012 m. meduolis
Kursiniame darbe nagrinėjama tema apie darbuotojų darbo apmokėjimą įtakojančius veiksnius ir atliekamas jų vertinimas. Darbas pradedamas nuo teorinės dalies, kurioje aptariama pati darbo...

Žmogiškojo kapitalo vaidmuo kaimo darbo rinkoje

Ekonomika Diplominis darbas 2012 m. julitaite
Visuomenei žengiant į poindustrinį etapą, kaime vyksta esminiai socialiniai, ekonominiai ir kultūriniai pokyčiai, atsiranda kiti veiklos sėkmės veiksniai. Europoje ir pasaulyje įsigalint žinių...

Darbo rinkos problemos Lietuvoje

Ekonomika Referatas 2012 m. margaa
Referatas atskleidžia didžiausias darbo rinkos problemas Lietuvoje, nagrinėja jų pasekmes. Tai išsamus tyrimas, pateiktas su vaizdžiais grafikais, leidžiančiais dar geriau suprasti pateiktą informaciją....

Darbo rinka ir profesinis mokymas

Ekonomika Referatas 2013 m. lauriuskia
Tyrimo aktualumas. Specialistų pasiūla ir santykinis jų perteklius ar trūkumas priklauso nuo daugelio veiksnių (globalių, ekonominių, socialinių, politinių, kultūrinių, gamtinių ir...

Darbo rinka ir darbo užmokestis ES

Ekonomika Referatas 2017 m. alionuska
Paprastai darbo rinka suvokiama kaip politikos sritis, apsprendžiama konkrečiais socialiniais ir visuomeniniais – politiniais sprendimais ir direktyvomis. Bendruoju atveju darbo rinka - tai...

Diskriminacija darbo rinkoje

Ekonomika Referatas 2016 m. norgaile
Tyrimo problema: diskriminacija darbo aplinkoje. Tyrimo objektas: diskriminacija. Tyrimo tikslas: išanalizuoti diskriminacijos rūšis ir poveikį. Tyrimo uždaviniai: 1. teoriniu aspektu apžvelgti diskriminaciją, bei...