Socialiniai mokslai / Socialinis darbas

Šeimų išgyvenimai, auginant vaikus, turinčius fizinę negalią

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Šeimų patiriami išgyvenimai auginant vaikus, turinčius fizinę negalią, tampa vis reikšmingesnis ir yra viena skaudžiausių modernios visuomenės problemų. Taigi, tampa aišku, kad šiuolaikinėje visuomenėje, šeimoms , auginančioms vaikus turinčius fizinę negalią iškyla ne tik ribotas savarankiškumas, bet ir ribotas vaiko bendravimas, kurį sudaro nesupratimas ar nežinojimas kaip su tokiu vaiku elgtis ir kaip jį teisingai integruoti į visuomenę.  Išanalizavus savivaldybių administracijų pateiktą informaciją, nustatyta, kad Lietuvoje yra 15667 neįgalūs vaikai, ir tai sudaro 2,7 proc. visų Lietuvos vaikų. Lengvą neįgalumo lygį turi 6411 vaikai, tai sudaro 41 proc. nuo visų neįgaliųjų vaikų, vidutinį neįgalumo lygį turi 5579 vaikai, tai sudaro 36 proc., sunkų neįgalumo lygį – 2725 vaikai, tai sudaro 17 proc.  Pagal gyvenamąją vietą: 59 proc. neįgaliųjų vaikų gyvena mieste, 41 proc. kaime. Neįgalieji vaikai pagal amžių: 0-6 metų neįgalūs vaikai sudaro 20 proc., 7-10 metų vaikai – 22 proc., 11-14 metų – 30 proc., 15-18 metų – 28 proc. visų neįgaliųjų vaikų. Bendrojo lavinimo mokyklose mokosi 5795 neįgalieji vaikai, 317 neįgaliųjų vaikų nesimoko. Savivaldybių nurodyti trūkumai, organizuojant/teikiant paslaugas vaikams su negalia, yra:  visuomenės tolerancijos neįgaliųjų atžvilgiu trūkumas, lėšų trūkumas, nepakankamai pritaikyta viešoji aplinka (šaligatviai, vaistinės, paštas) ir gyvenamieji būstai neįgaliųjų poreikiams.  Sunku organizuoti socialinių paslaugų teikimą kaime gyvenantiems neįgaliesiems (ribotas susisiekimas visuomeniniu transportu). Kaimiškoje vietovėje gyvenantys vaikai neturi galimybės gauti daugiau ir kokybiškesnių paslaugų.  Transporto problema – trūksta neįgalių vaikų vežiojimui pritaikyto transporto, didelis atstumas iki kaimų ne visada leidžia atvežti visu norinčius neįgaliuosius į socialinių paslaugų įstaigas. Visuomeninis transportas nėra pritaikytas neįgaliųjų poreikiams.  Švietimo įstaigose trūksta padėjėjų vaikams su judėjimo negalia, trūksta kvalifikuoto psichologo pagalbos neįgaliam vaikui ir jo šeimai (Neįgaliųjų vaikų situacija ir Problemos lietuvoje). Todėl būtina padėti šeimoms įgyti naujų, sveikų socialinio funkcionavimo įgūdžių, patenkinti būtiniausius šeimos poreikius ir spręsti problemų atsiradimo priežastis.

Darbo tipas:
Apimtis:
1314 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS
  • TEORINĖ DALIS
  • 3 CITAVIMO BŪDAI
  • TYRIMO DIZAINAS
  • DUOMENŲ RINKIMO INSTRUMENTAS
  • LITERATŪROS ŠALTINIAI

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Moterų, turinčių fizinę judėjimo negalią, integracija į darbo rinką
Kursinis darbas Moterų, turinčių fizinę judėjimo negalią, integracija į darbo rinką

Neįgalūs asmenys daugelyje šalių pripažįstami kaip mažiausiai sėkmingai į darbo rinką integruojama grupė.  Tačiau kiekvienam [...]

Asmenų turinčių fizinę negalią mokymosi prieinamumas
Diplominis darbas Asmenų turinčių fizinę negalią mokymosi prieinamumas

Lietuvoje šiuo metu vyksta esminiai socialinės ir kultūrinės raidos procesai, o pasaulio pažangiosios visuomenės dalis [...]

Vaikų, turinčių įvairias negales, psichologiniai ypatumai
Referatas Vaikų, turinčių įvairias negales, psichologiniai ypatumai

                      Pasireiškia vaiko negrįžtamu pažintinės veiklos (ypač mąstymo proceso) pažeidimu, valios, emocijų neišsivystymu. Tai sukelia [...]

„Dienos centras socialinės rizikos šeimų vaikams“
Referatas „Dienos centras socialinės rizikos šeimų vaikams“

Planas, kaip įrengti Dienos centra. (Ekonomikos darbas) Dienos centra renktume Kretingos rajone, Laukžemės kaime. Kadangi [...]

Socialinė parama nepasiturinčioms šeimoms ir tų šeimų vaikams
Referatas Socialinė parama nepasiturinčioms šeimoms ir tų šeimų vaikams

Pastarojo laikmečio Lietuvos situacija, joje vykstančios socialinės – ekonominės permainos sąlygoja valstybės vykdomos socialinės bei [...]

Socialinio pedagogo veikla dirbant su vaikais iš socialinės rizikos šeimų
Kursinis darbas Socialinio pedagogo veikla dirbant su vaikais iš socialinės rizikos šeimų

Darbo aktualumas. Sudėtinga šalies socialinė bei ekonominė padėtis sąlygoja sunkią socialinę šeimų ir jose gyvenančių [...]

Ergoterapija su suaugusiais žmonėmis turinčiais fizinę negalią
Prezentacija Ergoterapija su suaugusiais žmonėmis turinčiais fizinę negalią

Ergoterapija - tai metodas, kaip asmuo gydomas darbine veikla, asmens dėmesys koncentruojamas į darbo rezultatus [...]

Vieno vaiko ir  vaiko nepilnoje šeimoje išgyvenimai
Referatas Vieno vaiko ir vaiko nepilnoje šeimoje išgyvenimai

Šeima yra daugiau negu vien teisinis, visuomeninis ir ekonominis vienetas, tai - meilės ir solidarumo [...]

Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje
Kursinis darbas Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje

Pastaruoju metu mūsų šalyje vyksta didelės permainos socialinėje srityje. Šioje demokratinėje ir pilietinėje visuomenėje vis [...]

Socialinių darbuotojų veikla, dirbant su psichinę negalią turinčiais asmenimis priklausomais nuo alkoholio
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų veikla, dirbant su psichinę negalią turinčiais asmenimis priklausomais nuo alkoholio

Pagal L.Lukoševičienę ( 1996) socialinis darbas apibrėžiamas taip [...]

Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas
Referatas Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas

Taigi referato tikslas būtų išsiaiškinti vaikų, turinčių specialių poreikių, esminius socialinius bei [...]

Autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo ypatumai
Referatas Autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo ypatumai

Darbe išsamiai apžvelgiamas autizmo reiškinys - apibūdinamas sutrikimas, jo paplitimas, priežastys, išreištumo skirtumai, diagnostika. Pristatomi [...]

Proto negalią turinčių  asmenų teisės
Rašinys Proto negalią turinčių asmenų teisės

     Savo darbe kalbėsiu apie proto negalią turinčius asmenis. Negalia yra fizinis arba protinis sutrikimas [...]

Problemos, kylančios tėvams, auginantiems neįgalius vaikus
Diplominis darbas Problemos, kylančios tėvams, auginantiems neįgalius vaikus

Temos aktualumas. Viena aktualiausių problemų - negalės fenomenas - yra šeimos, auginančios neįgalų vaiką, situacija.

Vaikų, turinčių sensorinių sutrikimų, analizė
Referatas Vaikų, turinčių sensorinių sutrikimų, analizė

Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama žmonių su negale teisėms. Supratimas, kad žmogus su negale [...]