Materialinės investicijos LR Tauragės apskrityje ir jos rajonų savivaldybėse 2004-2009m

96 psl. / 18141 žod.

Ištrauka

Šio savarankiško darbo pavadinimas yra materialinės investicijos tūkst. litų Lietuvos Respublikoje, Tauragės apskrityje ir Tauragės apskrities savivaldybėse 2004- 2009 metais. Darbą rašė Raminta Bnetytė. Savarankiško darbo tikslas - ištirti materialinių investicijų kaitą Lietuvos Respublikoje bei Tauragės apskrityje ir jos rajonų savivaldybėse. Taip pat nustatyti materialinių investicijų kaitos perspektyvą.
Vienas iš šio darbo uždavinių yra išanalizuoti statistinę literatūrą, kuri bus naudinga, siekiant tinkamai atlikti tyrimą. Pritaikant įvairius statistinius skaičiavimus, metodus bei grafikus bus nustatomos materialinių investicijų kitimo tendencijos. Šį savarankišką darbą sudaro trys dalys: teorinė, metodinė ir praktinė. Teorinėje dalyje bus analizuojama su šiuo darbu susijusi statistinė literatūra. Metodinėje dalyje bus aprašoma atliekamo tyrimo metodika, o praktinėje dalyje bus atliekamas praktinis tyrimas, skaičiavimai, braižomi grafikai, skirti materialinių investicijų kaitos ypatumams nustatyti.
Savarankišką darbą sudaro 52 lentelės, 24 paveikslai, 96 puslapiai.


Turinys

 • ĮVADAS 5-6
 • 1. Materialinių investicijų statistinio tyrimo metmenys7
 • 1.1. Statistinių duomenų naudojimas 7-10
 • 1.2. Vidutiniai dydžiai ir jų rūšys 11-15
 • 1.3. Kiekybinių ir koybinių požymių variacijos rodikliai 15-20
 • 1.4. Tarpusavio ryšių tyrimo būdai ir koreliacinė analizė 21-23
 • 1.5. Dinamikos eilutės pagrindinės tendencijos prognozavimas 24-26
 • 2. Materialinių investicijų statistinio tyrimometodika27
 • 2.1. Tyrimo objektas ir jo charakteristikos 27-29
 • 2.2. Tyrimo metodika ir tyrimo eiga 29-32
 • 3. Materialinių investicijų statistinio tyrimo rezultatai33
 • 3.1. Statistinių duomenų grafinis vaizdavimas ir kitimo analizė 33-41
 • 3.2. Statistinių duomenų tarpusavio ryšių analizė 41-43
 • 3.3. Statistinių duomenų kitmo prognozavimas 44-49
 • IŠVADOS50
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS 51-52
 • PRIEDAI 53-96

Reziumė

Autorius
baltojipuga
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€14.79
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 8, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
96 psl.

Susiję darbai

Ilgalaikio materialaus turto apskaita įmonėje

Apskaita Diplominis darbas 2016 m. gabrieleluk
diplominiame darbe vaizdžiai aprašyta IMT apskaita įmonėje, pasitelkiant įvairius paveikslus, diagramas ir lenteles. analizuoti galiojantys IMT apskaitos įstatymai, teisės aktai. Antroje dalyje išsamiai...