Katalogas

Rodoma 256-270 iš 296 darbų
Rodoma 256-270 iš 296 darbų

UAB „X“ Apskaitos politikos kūrimas

Apskaita Diplominis darbas 2017 m. flicka
Šis darbas gali būti puikus pavyzdys, nežinantiems apie ką rašyti baigiamąjį darbą, nes jame yra trumpai aptartos visos buhalterinės apskaitos dalys, apie kurias...

UAB „X“ sąnaudų apskaitos vertinimas

Apskaita Diplominis darbas 2019 m. flicka
Kolegijoje darbas įvertintas 9. Baigiamojo darbo objektas – Uždarosios akcinės bendrovės „X“ sąnaudų apskaita. Darbo tikslas – įvertinti įmonės sąnaudų apskaitą. Pagrindiniai darbo...

MB „X“ pajamų ir sąnaudų organizavimas

Apskaita Diplominis darbas 2019 m. flicka
Recenzentas įvertino 10, bendras įvertinimas 8. Buhalterinės apskaitos studijų programos profesinio bakalauro baigiamasis darbas. Darbo vadovė Rita Davidavičienė; Vilniaus kooperacijos kolegija, Socialinių mokslų...

UAB „X“ pelningumo didinimo galimybių analizė

Apskaita Diplominis darbas 2017 m. flicka
Finansinės analizės tema parengtas baigiamasis darbas. Kolegijoje įvertintas 8. Uždarosios akcinės bendrovės „PUB projektai“ pelningumo didinimo galimybių analizė: Buhalterinės apskaitos studijų programos profesinio...

Ilgalaikio materialaus turto apskaita

Apskaita Kursinis darbas 2010 m. mano_rugsėjis
Dėstytojo paskirtas darbo objektas – įmonės ilgalaikio materialaus turto apskaita. Pirmojoje kursinio dalyje apibūdinamas ilgalaikis materialus turtas, analizuojamas jo nusidėvėjimas. Taip pat aptariama...

Kapitalo rinkos rodiklių analizė

Apskaita Kursinis darbas 2013 m. vilda
Išsamiai ir aiškiai išnagrinėta kapitalo rinkos rodiklių analizė, išanalizuoti kapitalo rinkos rodiklių skaičiavimai ir vertinimas

Informacinių sistemų auditas

Apskaita Referatas 2014 m. vilda
Audito metu įvertinami kritiniai įmonės veiklos procesai ir pateikiamos rekomendacijos esamai rizikai valdyti. Gauta objektyvi informacija leidžia planuoti veiksmus ir kryptingas investicijas.

Finansinio turto apskaita

Apskaita Kursinis darbas 2014 m. vilda
Darbe išnagrinėjami esminiai finansinio turto apskaitos aspektai, apibūdintas finansinio turto skirstymas, rizika bei vertinimas.

AB "Apranga" įmonės finansinių rodiklių analizė

Apskaita Referatas 2019 m. studentas geras
Įmonės finаnsinėse аtаskаitose pаteikiаmа dаug skаičių. Kаd jie virstų informаcijа, kuri būtinа priimаnt sprendimus, reikiа suprаsti, kаip sudаrytos finаnsinės аtаskаitos ir kuri iš...

Mažųjų bendrijų apmokestinimas

Apskaita Referatas 2018 m. studentas geras
Turint aiškią veiklos viziją ir nutarus pradėti verslą, reikia nuspręsti, kokią veiklos formą pasirinkti. Tenka pasirinkti, ar verslą vykdyti verčiantis individualia veikla (fizinis...

Dokumentų valdymas

Apskaita Referatas 2019 m. Šimkūnaitė
Darbas buvo įverintas 8 :) Aprašomas juridinis statusas pasirinktos įmonės "MAKVEŽA". Dokumentų grupės ir joms priklausančios rūšys aprašomos. Veiklos dokumentai rengiami ir tvarkomi...

Pajamų ir sąnaudų apskaitos analizė

Apskaita Diplominis darbas 2017 m. nika99
Diplоminiаmе (bаigiаmаjаmе) dаrbе yrа išаnаlizuоti įvаirių Liеtuvоs аutоrių tеоriniаi pаjаmų ir sąnаudų аpskаitоjе аspеktаi. Аprаšytоs ir pаnаudоtоs įvаiriоs finаnsinės аnаlizės tyrimо mеtоdikоs. Pristаtоmа...