Nukentėjusiojo apklausos ypatumų analizė

17 psl. / 4402 žod.

Ištrauka

Nusikaltimai, teisės pažeidimai ir kiti neigiami socialiniai reiškiniai yra skaudžios mūsų visuomenės žaizdos, kurių buvimą visi jaučiame. Kovojama su tuo ne tik kritikos žodžiu, įtikinėjimo metodais, bet ir įstatymo jėga, kuri šiuolaikinėje, teisinėje ir demokratinėje valstybėje vaidina labai svarbų vaidmenį. Kovos su nusikalstamumu avangardas – prokuratūros, vidaus reikalų ir teismo institucijos, kurios baudžiamojo proceso metu dažnai susiduria su nukentėjusiojo apklausos ypatumais.
Apklausa yra esminis baudžiamojo proceso veiksmas. Nuo pateiktų parodymų dažnai priklauso bylos tyrimo sėkmė. Teisėjas, prokuroras, ikiteisminio tyrimo tyrėjas, ekspertas ar specialistas atlieka savo darbą pagal griežtai nustatytas taisykles. Nors apklausos procesas yra teisiškai reglamentuojamas, jis nevyksta visą laiką vienodai. Apklausos efektyvumui tampa svarbūs pareigūno asmeniniai gebėjimai, turimos psichologijos žinios bei patirtis surinkti kuo tikslesnius parodymus. Taigi nukentėjusiojo apklausos problema yra pakankamai sudėtinga.
Pastaraisiais metais žymiai padaugėjo atvejų, kai vaikai tampa įvairių nusikaltimų aukomis, liudytojais ar patys nusikalsta. Neretai teisėsaugos pareigūnams tenka apklausti nepilnamečius, tapusius nukentėjusiaisiais. Tad nenuostabu, kad dabartinėje teisinėje sistemoje lapai reikšmingi ir vaikų apklausos ypatumai.
Darbo tikslas: išanalizuoti nukentėjusiojo apklausos ypatumus.
Darbo uždaviniai:
1. Atlikti nukentėjusiojo sampratos ir jo teisinio statuso analizę.
2. Išanalizuoti nukentėjusiojo apklausos ypatumus.
Darbe naudosime lietuvių autorių mokslinius darbus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Europos Sąjungos teisės aktus bei interneto svetainių informaciją.
Darbo struktūra ir apimtis. Darbą sudaro įvadas, du darbo skyriai: pirmajame skyriuje atlikta nukentėjusiojo sampratos ir jo teisinio statuso analizė; antrajame – išanalizuoti nukentėjusiojo apklausos ypatumai, pateiktos išvados, naudotos literatūros sąrašas ir priedai. Viso darbo apimtis – 18 lapų. Literatūros sąrašą sudaro 13 šaltinių.


Turinys

  • ĮVADAS…………………………………………………………………………………………3
  • 1. NUKENTĖJUSIOJO SAMPRATA IR JO TEISINIS STATUSAS4
  • 1.1. Nukentėjusiojo teisės ir pareigos4
  • 1.2. Nukentėjusiojo teisinis statusas7
  • 2. NUKENTĖJUSIOJO APKLAUSOS YPATUMAI10
  • 2.1. Akistata12
  • 2.2. Nepilnamečių apklausa13
  • IŠVADOS16
  • LITERATŪRA17
  • PRIEDAI18

Reziumė

Autorius
modestaaa
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 17, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Teisės aktų tekstų rašymo ypatumai

Teisė Referatas 2014 m. agneee19
Teisės aktas – tai tautos, valstybės institucijų, pareigūnų ar pavienių asmenų tam tikra tvarka priimtas oficialus rašytinis dokumentas, kuriame yra suformuluotos teisės normos....