Ekonomika ir verslas / Vadyba

Optimalių darbo sąlygų sudarymas viešbutyje

0 atsiliepimų
Autorius:

Pastaraisiais metais daug dėmesio pasaulyje skiriama stabilios plėtros koncepcijai, kuri turėtų užtikrinti žmogaus, technikos ir aplinkos suderinamumą: aplinkai ir žmogui nekenksmingų technologijų naudojimą, optimalų gamybinių resursų panaudojimą bei sveiką darbo aplinką.

Nepertraukiamai kuriantis naujoms turizmo verslo įmonėms ar plečiant veiklą senoms, didėja ir darbo vietų skaičius. O sudaromos darbo sąlygos tampa pagrindiniu kriterijumi,vertinant darbo sudėtingumą, sunkumą, mokant atitinkamus atlyginimus ir tuo labiau - renkantis darbą, profesiją.

Tad optimalių darbo sąlygų sudarymas yra bene pagrindinis uždavinys darbdaviui, kad darbo našumas būtų maksimalus ir vienas iš svarbiausių interesų darbuotojui, kad galėtų normaliai, nekenkdamas savo sveikatai, dirbti.

Optimalių darbo sąlygų sudarymas yra neatsiejama darbo organizavimo dalis. Tai aktuali tema, kurią savo publikuotose knygose aptaria tokie mokslininkai, kaip : Barvydienė ir Kasiulis (2001), Martinkus (2002), Sakalas (2003), Stanevičienė (2002) ir kiti autoriai.

Temos aktualumas.Daugelio autorių darbuose paskelbti tyrimai rodo, kad palankių darbo sąlygų sudarymas yra svarbus veiksnys organizuojant įmonių veiklą, o darbuotoją tenkinančios darbo sąlygos yra vienas geriausių motyvuojančių veiksnių darbus atlikti kokybiškai, tuo pačiu padidinus ir jų darbo našumą. Taip pat darbo sąlygų optimizavimui yra būtina atsižvelgti į darbo ir poilsio laiko planavimą, parenkant darbo pobūdžiui ir darbuotojo sveikatai pozityvų darbo grafiką. Nepalankios darbo sąlygos gali neigiamai paveikti darbuotojo sveikatą bei sukelti profesinius susirgimus. O tai jau gali tapti kliūtimi, laukiamiems rezultatams pasiekti. Jau minėta, kad tinkamos darbo sąlygos labiausiai motyvuoja darbuotojus , o tai ypač svarbu esant mažai darbo jėgos pasiūlai darbo rinkoje. Didžiumą minėtų veiksnių galima išmatuoti, jie gali būti neigiami ir teigiami. Todėl įmonės vadovas turi stengtis sudaryti geras ir saugias darbo sąlygas, nuo kurių priklauso įmonės įvaizdis bei ekonominiai rodikliai.

Darbo objektas – optimalių darbo sąlygų sudarymas viešbutyje.

Darbo tikslas – išanalizuoti ypatumus, lemiančius darbo sąlygų sudarymą viešbutyje ir numatyti priemones, neigiamiems padariniams išvengti bei darbo sąlygoms pagerinti viešbutyje "Crowne Plaza Vilnius".

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti veiksnius, įtakojančius optimalių darbo sąlygų sudarymą viešbutyje.
 2. Apžvelgti reikalavimus darbovietės patalpoms, tiek darbo laiko planavimui.
 3. Aptarti prevencines priemones, neigiamiems padariniams šalinti.
 4. Ištirti optimalių darbo sąlygų sudarymą "Crowne Plaza Vilnius" viešbutyje bei pasiūlyti priemones, joms pagerinti.

Darbo metodai:

 1. Mokslinės literatūros bei antrinių šaltinių analizė. Šis metodas darbo autorei padėjo išnagrinėti optimalių darbo sąlygų sudarymo ypatumus teoriniu pagrindu.
 2. Anketinė apklausa. Šis metodas padėjo ištirti optimalių darbo sąlygų sudarymo ypatumus viešbutyje "Crowne Plaza Vilnius".

                        Darbo struktūra ir apimtis. Darbą sudaro įvadas, 2 dalys, išvados, pozicijų literatūros ir šaltinių sąrašas. Darbo apimtis be priedų – 33 puslapiai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS 4-5
 • 1. OPTIMALIŲ DARBO SĄLYGŲ SUDARYMO TEORINIS PAGRINDIMAS 5-6
 • 1.1. Darbo sąlygų apibrėžimas, klasifikavimas6
 • 1.2. Darbo sąlygas įtakojantys veiksniai 6-7
 • 1.2.1 Fizikiniai veiksniai (sanitarinės higieninės darbo sąlygos)8
 • 1.2.2 Patalpų mikroklimatas8
 • 1.2.3 Cheminiai veiksniai 8-9
 • 1.2.4 Apšvietimas 9-10
 • 1.2.5 Triukšmas 10-11
 • 1.2.6 Darbo patalpų apšildymas 11-12
 • 1.2.7 Šviežio oro privalumai ir jo atnaujinimas (ventiliacija)12
 • 1.2.2. Psichofiziologiniai veiksniai, emocinai veiksniai12
 • 1.2.2.1.Nuovargis12
 • 1.2.2.2. Emociniai veiksniai13
 • 1.3. Darbo laiko klasifikavimas. Darbo ir poilsio laikas14
 • 1.3.1. Darbo laikas 14-15
 • 1.3.2. Poilsio laikas15
 • 1.3.3. Slenkantis darbo grafikas 15-16
 • 1.4. Nelaimingi atsitikimai darbe. Darbo sauga 16-17
 • 1.5. Darboviečių ir jų įrengimų reikalavimo bendroji charakteristika17
 • 1.5.1. Gamybinės buities reikalavimai18
 • 1.5.2. Technologiniai (gamybiniai) reikalavimai18
 • 1.5.3. Priešgaisriniai reikalavimai18
 • 1.6. Darbo įrenginiai19
 • 1.7. Socialinis draudimas 19-20
 • 2. OPTIMALIŲ DARBO SĄLYGŲ SUDARYMO TYRIMAS VIEŠBUTYJE „CROWNE PLAZA VILNIUS“21
 • 2.1.Viešbučio "Crowne Plaza Vilnius" charakteristika21
 • 2.2.Tyrimo pagrindimas22
 • 2.3. Anketinės apklausos rezultatų analizė 22-30
 • 2.3. Anketinės apklausos rezultatų analizė 30-31
 • IŠVADOS32
 • NAUDOTA LITERATŪRA IR ŠALTINIAI33
 • PRIEDAI34
 • 1 priedas. Tyrimo anketa35

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darbo apmokėjimas
Prezentacija Darbo apmokėjimas

Išsamus ir konkretus darbas, jame nagrinėjami pagrindiniai darbo apmokėjimo bruožai. Informacija pateikta struktūrizuotai, aiškiai. 19 skaidrių.

Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas
Laboratorinis darbas Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas

Darbo atlikimo tvarka 1 užduotis. Išmatuoti meteorologines sąlygas laboratorijos patalpos darbo vietoje. 1. Susipažinti su darbo ir prietaisų [...]

Darbo ištekliai žemės ūkyje ir jų naudojimo ekonominis įvertinimas
Kursinis darbas Darbo ištekliai žemės ūkyje ir jų naudojimo ekonominis įvertinimas

Žemės ūkis iš kitų veiklos sričių išsiskiria savo specifinėmis savybėmis tokiomis kaip: sezoniškumas, klimatinės sąlygos [...]

Komandinio darbo mokykloje tyrimas
Kursinis darbas Komandinio darbo mokykloje tyrimas

Darbo objektas – komandinis darbas Jonavos politechnikos mokykloje. Darbo tikslas – susipažinti su pagrindiniais elgesio ir [...]

Darbo organizavimas
Paruoštukė Darbo organizavimas

KTU, "Darbo organizavimas". Egzaminui buvo duoti klausimai. Čia yra klausimai ir atsakymai į juos. [...]

Autorinės sutartys. su darbo santykiais nesusijusių pajamų apmokestinimas
Kursinis darbas Autorinės sutartys. su darbo santykiais nesusijusių pajamų apmokestinimas

Lietuvos Respublikos įstatymai gautas pajamas skirsto į su darbo santykiais susijusias ir jų esmę atitinkančias [...]

Darbo aplinkos ir darbo vietos humanizavimas bei įtaka dirbantiems
Kursinis darbas Darbo aplinkos ir darbo vietos humanizavimas bei įtaka dirbantiems

Darbo tikslas – Išanalizuoti darbo aplinkos ir darbo vietos humanizavimą bei įtaką dirbantiesiems, išsiaiškinant jų [...]

Jaunų bedarbių požiūris į integracijos darbo rinkoje galimybes
Diplominis darbas Jaunų bedarbių požiūris į integracijos darbo rinkoje galimybes

Temos aktualumas ir naujumas. Užimtumas yra svarbus visoms žmonių amžiaus grupėms, ypatingai jaunimui. Jaunystė kaip [...]

Darbo užmokesčio dokumentacija ir apskaita UAB “X”
Diplominis darbas Darbo užmokesčio dokumentacija ir apskaita UAB “X”

Temos aktualumas. Darbo apmokėjimas visada buvo aktuali socialinė, teisinė ir ekonominė problema. Įžengus į XXI [...]

Banko faktoringo paslaugų sąlygų vertinimas
Diplominis darbas Banko faktoringo paslaugų sąlygų vertinimas

Tyrimo aktualumas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros palaikymo priemonės Lietuvoje turi didelę reikšmę, ypač po [...]

Nedarbas. Socialinio darbo metodai
Referatas Nedarbas. Socialinio darbo metodai

Detaliai prsitatomas nedarbas [...]

UAB ,,Delano“ veiklos scenarijaus sudarymas
Kursinis darbas UAB ,,Delano“ veiklos scenarijaus sudarymas

Vis labiau ir sparčiau didėjant konkurencijai rinkoje, kiekvienai įmonei tampa labai svarbu tiksliai įvertinti savo [...]

Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas (1 dalis)
Konspektas Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas (1 dalis)

Nei viena organizacija negali funkcionuoti be kompetentingų, motyvuotų darbuotojų. Žmogiškoji veikla yra pagrindas organizacijos [...]

Asmeninis marketingas darbo rinkoje
Diplominis darbas Asmeninis marketingas darbo rinkoje

Darbo rinka šiais laikais sparčiai kinta, o senos sąvokos apie karjerą užleidžia vietą radikaliai naujoms [...]

Darbo rinkos pasiūlos ir paklausos derinimas
Diplominis darbas Darbo rinkos pasiūlos ir paklausos derinimas

Problema ir temos aktualumas. Darbo rinkos pasiūlos ir paklausos derinimas yra svarbi bendros užimtumo problemos [...]