Optimalių darbo sąlygų sudarymas viešbutyje

40 psl. / 7000 žod.

Ištrauka

Pastaraisiais metais daug dėmesio pasaulyje skiriama stabilios plėtros koncepcijai, kuri turėtų užtikrinti žmogaus, technikos ir aplinkos suderinamumą: aplinkai ir žmogui nekenksmingų technologijų naudojimą, optimalų gamybinių resursų panaudojimą bei sveiką darbo aplinką.

Nepertraukiamai kuriantis naujoms turizmo verslo įmonėms ar plečiant veiklą senoms, didėja ir darbo vietų skaičius. O sudaromos darbo sąlygos tampa pagrindiniu kriterijumi,vertinant darbo sudėtingumą, sunkumą, mokant atitinkamus atlyginimus ir tuo labiau - renkantis darbą, profesiją.

Tad optimalių darbo sąlygų sudarymas yra bene pagrindinis uždavinys darbdaviui, kad darbo našumas būtų maksimalus ir vienas iš svarbiausių interesų darbuotojui, kad galėtų normaliai, nekenkdamas savo sveikatai, dirbti.

Optimalių darbo sąlygų sudarymas yra neatsiejama darbo organizavimo dalis. Tai aktuali tema, kurią savo publikuotose knygose aptaria tokie mokslininkai, kaip : Barvydienė ir Kasiulis (2001), Martinkus (2002), Sakalas (2003), Stanevičienė (2002) ir kiti autoriai.

Temos aktualumas.Daugelio autorių darbuose paskelbti tyrimai rodo, kad palankių darbo sąlygų sudarymas yra svarbus veiksnys organizuojant įmonių veiklą, o darbuotoją tenkinančios darbo sąlygos yra vienas geriausių motyvuojančių veiksnių darbus atlikti kokybiškai, tuo pačiu padidinus ir jų darbo našumą. Taip pat darbo sąlygų optimizavimui yra būtina atsižvelgti į darbo ir poilsio laiko planavimą, parenkant darbo pobūdžiui ir darbuotojo sveikatai pozityvų darbo grafiką. Nepalankios darbo sąlygos gali neigiamai paveikti darbuotojo sveikatą bei sukelti profesinius susirgimus. O tai jau gali tapti kliūtimi, laukiamiems rezultatams pasiekti. Jau minėta, kad tinkamos darbo sąlygos labiausiai motyvuoja darbuotojus , o tai ypač svarbu esant mažai darbo jėgos pasiūlai darbo rinkoje. Didžiumą minėtų veiksnių galima išmatuoti, jie gali būti neigiami ir teigiami. Todėl įmonės vadovas turi stengtis sudaryti geras ir saugias darbo sąlygas, nuo kurių priklauso įmonės įvaizdis bei ekonominiai rodikliai.

Darbo objektas – optimalių darbo sąlygų sudarymas viešbutyje.

Darbo tikslas – išanalizuoti ypatumus, lemiančius darbo sąlygų sudarymą viešbutyje ir numatyti priemones, neigiamiems padariniams išvengti bei darbo sąlygoms pagerinti viešbutyje "Crowne Plaza Vilnius".

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti veiksnius, įtakojančius optimalių darbo sąlygų sudarymą viešbutyje.
 2. Apžvelgti reikalavimus darbovietės patalpoms, tiek darbo laiko planavimui.
 3. Aptarti prevencines priemones, neigiamiems padariniams šalinti.
 4. Ištirti optimalių darbo sąlygų sudarymą "Crowne Plaza Vilnius" viešbutyje bei pasiūlyti priemones, joms pagerinti.

Darbo metodai:

 1. Mokslinės literatūros bei antrinių šaltinių analizė. Šis metodas darbo autorei padėjo išnagrinėti optimalių darbo sąlygų sudarymo ypatumus teoriniu pagrindu.
 2. Anketinė apklausa. Šis metodas padėjo ištirti optimalių darbo sąlygų sudarymo ypatumus viešbutyje "Crowne Plaza Vilnius".

Darbo struktūra ir apimtis. Darbą sudaro įvadas, 2 dalys, išvados, pozicijų literatūros ir šaltinių sąrašas. Darbo apimtis be priedų – 33 puslapiai.


Turinys

 • ĮVADAS 4-5
 • 1. OPTIMALIŲ DARBO SĄLYGŲ SUDARYMO TEORINIS PAGRINDIMAS 5-6
 • 1.1. Darbo sąlygų apibrėžimas, klasifikavimas6
 • 1.2. Darbo sąlygas įtakojantys veiksniai 6-7
 • 1.2.1 Fizikiniai veiksniai (sanitarinės higieninės darbo sąlygos)8
 • 1.2.2 Patalpų mikroklimatas8
 • 1.2.3 Cheminiai veiksniai 8-9
 • 1.2.4 Apšvietimas 9-10
 • 1.2.5 Triukšmas 10-11
 • 1.2.6 Darbo patalpų apšildymas 11-12
 • 1.2.7 Šviežio oro privalumai ir jo atnaujinimas (ventiliacija)12
 • 1.2.2. Psichofiziologiniai veiksniai, emocinai veiksniai12
 • 1.2.2.1.Nuovargis12
 • 1.2.2.2. Emociniai veiksniai13
 • 1.3. Darbo laiko klasifikavimas. Darbo ir poilsio laikas14
 • 1.3.1. Darbo laikas 14-15
 • 1.3.2. Poilsio laikas15
 • 1.3.3. Slenkantis darbo grafikas 15-16
 • 1.4. Nelaimingi atsitikimai darbe. Darbo sauga 16-17
 • 1.5. Darboviečių ir jų įrengimų reikalavimo bendroji charakteristika17
 • 1.5.1. Gamybinės buities reikalavimai18
 • 1.5.2. Technologiniai (gamybiniai) reikalavimai18
 • 1.5.3. Priešgaisriniai reikalavimai18
 • 1.6. Darbo įrenginiai19
 • 1.7. Socialinis draudimas 19-20
 • 2. OPTIMALIŲ DARBO SĄLYGŲ SUDARYMO TYRIMAS VIEŠBUTYJE „CROWNE PLAZA VILNIUS“21
 • 2.1.Viešbučio "Crowne Plaza Vilnius" charakteristika21
 • 2.2.Tyrimo pagrindimas22
 • 2.3. Anketinės apklausos rezultatų analizė 22-30
 • 2.3. Anketinės apklausos rezultatų analizė 30-31
 • IŠVADOS32
 • NAUDOTA LITERATŪRA IR ŠALTINIAI33
 • PRIEDAI34
 • 1 priedas. Tyrimo anketa35

Reziumė

Autorius
ugnele
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Vas 5, 2015
Apimtis
40 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Viešojo administravimo savarankiškas darbas

Vadyba Referatas 2004 m. vika1
Savarankiškas darbas skirtas viešąjį administravimą studijuojantiems studentams. Jame pagal duotas užduotis atsakyta į klausimus, remiantis LR Darbo kodeksas ir jo komentaras „Verslo tyrimų...

Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas (1 dalis)

Vadyba Konspektas donatak
Nei viena organizacija negali funkcionuoti be kompetentingų, motyvuotų darbuotojų. Žmogiškoji veikla yra pagrindas organizacijos veiklai. Tačiau darbuotojai yra “brangūs”: daugelyje organizacijų atlyginimai darbuotojams...

Darbo motyvacija ir pasitenkinimas darbu

Vadyba Prezentacija baksas21
PRISTATYMO UŽDAVINIAI: (DARBO MOTYVACIJOS PAŽINIMAS): Išnagrinėti darbo motyvacijos sampratą. Apžvelgti ankstyvąsias ir šiuolaikines motyvacijos teorijas. Aptarti darbuotojų motyvavimo priemones. (PASITENKINIMO DARBU PAŽINIMAS): Susipažinti...

Darbo skatinimo priemonių įvairovė

Vadyba Referatas prichodkaites@yahoo.com
Temos aktualumas. Gerėjančios gyvenimo sąlygos bei pragyvenimo lygis didina žmonių poreikius ir norus. Žmogų darbe nebetenkinta vien piniginis atlygis. Todėl įmonei yra ne...