Verslo paslaugas teikiančių įmonių konkuravimo strategijos parinkimas (UAB “X” pavyzdžiu)

61 psl. / 14000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas.  Konkurencija – varomoji jėga, lemianti įmonės pokyčius, efektyvių sprendimų paieškas. Kiekviena įmonė, siekianti sėkmingai konkuruoti rinkoje, turi parengti savo konkuravimo strategiją. Konkuravimo strategija yra viena reikšmingiausių funkcinių strategijų, palaikančių pagrindinę – organizacijos strategiją. Dėl savo kompleksiškumo, sudėtingumo bei svarbumo konkuravimo  strategija neretai sutapatinama su įmonės pagrindine strategija.  Konkuravimo strategijos tikslas yra rinkoje įgyti konkurencinį pranašumą. Iškyla klausimas, kokias konkuravimo strategijas įmonė gali suformuoti ir parinkti. Konkurencinis pranašumas įgyjamas dviem būdais - didinant vartotojo vertę bei santykinai mažinant kainą. Įmonė teikia didesnę vartojimo vertę, jei ji tenkina vartotojo poreikius geriau nei jos konkurentai. Tačiau nėra  universalios konkuravimo strategijos, kuri tiktų visoms įmonėms. Kiekviena įmonė turi nuspręsti, kas jai geriausiai tinka pagal jos užimamą poziciją rinkoje, tikslus, galimybes ir turimus išteklius. Todėl yra aktualu analizuoti konkuravimo strategijų alternatyvas bei jų parinkimo mechanizmą.

Darbo problema. esant didelei konkurencijai ir mažėjant vartotojų pajamoms, silpnėja   UAB „Girteka“  konkurencinė pozicija rinkoje bei su tuo susijęs pelningumas.

Darbo objektas:  UAB “Girteka” konkuravimo strategija.

Diplominio darbo tikslas – pateikti pasiūlymus kaip sustiprinti UAB “Girteka” konkurencinę poziciją rinkoje, parenkant efektyvią konkuravimo strategiją.

Diplominio darbo uždaviniai:

 1. Apibūdinti konkuravimo strategijos sampratą ir tipines strategijas;
 2. Išanalizuoti UAB “Girteka” konkuravimo strategijos parinkimo procesą;
 3. Parinkti UAB “Girteka” tinkamą konkuravimo strategiją.

Tyrimo metodai:

  1. Mokslinės literatūros ir informacijos šaltinių teorinė analizė;
  2. Apklausa interviu.

Darbo struktūra ir apimtis. Darbą sudaro įvadas, 3 dalys, išvados, 36 pozicijų literatūros sąrašas. Darbo apimtis be priedų - 54 puslapių.


Turinys

 • ANOTACIJA LIETUVIŲ KALBA3
 • ANOTACIJA UŽSIENIO KALBA4
 • ĮVADAS5
 • 1. KONKURAVIMO STRATEGIJOS PARINKIMO TEORINIAI ASPEKTAI7
 • 1.1.Konkuravimo strategijos samprata7
 • 1.2. Konkuravimo strategijos parinkimo procesas…9
 • 1.2.1. Strateginių faktorių analizė…10
 • 1.2.2. Konkurencijos strategijos alterna¬tyvos vertinimas15
 • 1.2.3. Strategijos analizė ir patvirtinimas…18
 • 1.3. Tipinės konkuravimo strategijos…21
 • 2. UAB “GIRTEKA” KONKURAVIMO STRATEGIJOS PARINKIMO TYRIMAS30
 • 2.1. UAB "Girteka" veiklos pristatymas30
 • 2.2. UAB “Girteka” konkurencinė aplinka……………………………………………………35
 • 2.3. UAB “Girteka” konkuravimo strategijos parinkimo ypatumai………………………….38
 • 3. UAB “GIRTEKA” KONKURAVIMO STRATEGIJOS PARINKIMAS………………….45
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI50
 • LITERATŪRA52
 • PRIEDAI55
 • 1 priedas. UAB "Girteka" organizacinė struktūra56
 • 2 priedas. Interviu klausimai57

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€11.64
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 19, 2019
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
61 psl.

Susiję darbai

AB “Ragutis” verslo strategijos

Vadyba Referatas vernita
1. AB „Ragutis“ net ekonominio nuosmūkio laikotarpiu stabiliai laikosi trečioje vietoje Lietuvos alaus rinkoje bei didina savo pajamas. 2. Pagrindinė AB „Ragutis“ galimybė...