Ekonomika ir verslas / Vadyba

Darbo motyvacija ir pasitenkinimas darbu

1 atsiliepimas
Autorius:
PRISTATYMO UŽDAVINIAI:

(DARBO MOTYVACIJOS PAŽINIMAS):

Išnagrinėti darbo motyvacijos sampratą.
Apžvelgti ankstyvąsias ir šiuolaikines motyvacijos teorijas.
Aptarti darbuotojų motyvavimo priemones.


(PASITENKINIMO DARBU PAŽINIMAS):

Susipažinti su pasitenkinimo darbu samprata.
Apžvelgti pasitenkinimo darbu požiūrius.
Aptarti pasitenkinimo darbu ir įvairių veiksnių ryšį.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
28 skaidrės (-ių)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
geras darbas,aciu
, 2014-03-06

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darbuotojų motyvacijos tyrimas Šiaulių miesto viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų pavyzdžiu
Diplominis darbas Darbuotojų motyvacijos tyrimas Šiaulių miesto viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų pavyzdžiu

Temos naujumas ir aktualumas. Paskutiniuoju metu vis dažniau diskutuojama bei kasdien aktualesnė tampa darbuotojų motyvacijos [...]

Darbuotojų pasitenkinimą darbu lemiantys veiksniai
Kursinis darbas Darbuotojų pasitenkinimą darbu lemiantys veiksniai

Šio vadybos kursinio darbo tema : Darbuotojų pasitenkinimą darbu lemiantys veiksniai“. Šio darbo tikslas buvo [...]

Firmos
Laboratorinis darbas Firmos "Saulėtekis“ darbuotojų darbo laiko apskaita

Užduotis – reikia sukurti programą, kuri galėtų apskaičiuoti darbuotojų pradirbtą darbo laiką. Ji turėtų būti [...]

Darbuotojų skatinimas ir motyvacija
Kursinis darbas Darbuotojų skatinimas ir motyvacija

Didžioji dalis gaunamų pajamų iš verslo priklauso nuo to, kaip įmonės darbuotojai atlieka savo pareigas.

Darbo motyvacijos samprata
Prezentacija Darbo motyvacijos samprata

Motyvacija – elgesio skatinimo sistema, kurią sukelia įvairūs motyvai, aplinkos veiksniai ar visų jų visuma. Varomoji [...]

Pasitenkinimu darbu analizė
Referatas Pasitenkinimu darbu analizė

Pasitenkinimas darbu yra vienas iš labiausiai nagrinėtų su darbu susijusių požiūrių organizacinėje elgsenoje bei industrinėje [...]

Kauno miesto lopšelių - darželių auklėtojų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo grupėse, pasitenkinimo darbu veiksniai
Diplominis darbas Kauno miesto lopšelių - darželių auklėtojų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo grupėse, pasitenkinimo darbu veiksniai

Darbe nėra pilno 3 skyriaus EDUKOLOGINIS PROJEKTAS! Darbas yra iki 39 psl. Aktualumas. Norint užtikrinti [...]

Darbuotojų darbo ir poilsio laikas
Referatas Darbuotojų darbo ir poilsio laikas

Darbas padeda sukurti gerovę, realizuoti save, savo idėjas, gauti stabilias pajamas. Neatskiriama šio proceso dalis [...]

Klinikos darbuotojų požiūris į darbo aplinką
Referatas Klinikos darbuotojų požiūris į darbo aplinką

               Šiuolaikinėje modernioje visuomenėje didėja asmens priklausomybė nuo socialinių organizacijų/institucijų funkcionavimo. D.Belas, įvedęs poindustrinės visuomenės [...]

UAB „Anetus“ darbuotojų pasitenkinimo darbu didinimo galimybės
Diplominis darbas UAB „Anetus“ darbuotojų pasitenkinimo darbu didinimo galimybės

Retas kuris sąmoningas šiuolaikinės visuomenės žmogus įsivaizduoja savo gyvenimą be darbinės veiklos. Tai priemonė, užtikrinanti [...]

Organizacijos „X“ darbuotojų pasitenkinimas darbu
Referatas Organizacijos „X“ darbuotojų pasitenkinimas darbu

Šiuolaikinėje visuomenėje įmonės, norėdamos išsilaikyti konkurencingoje rinkoje, turi vis daugiau dėmesio skirti personalo valdymui, darbuotojų [...]

Darbuotojų motyvacija ir motyvacijos teorijos
Prezentacija Darbuotojų motyvacija ir motyvacijos teorijos

Bendrai, kalbama apie tikslo suskaidimą į atskirus žingsnius tam, kad geriau matyti rezultatų grandinę iki [...]

“X” įmonės darbuotojų motyvacijos ir kūrybiškumo praktinis aspektas
Diplominis darbas “X” įmonės darbuotojų motyvacijos ir kūrybiškumo praktinis aspektas

pasirinkta tema UAB „Z“ įmonės produktų pardavimo paskirstymo efektyvumas yra aktuali. Darbo tikslas – ištirti [...]

Darbuotojų motyvacinės sistemos analizė
Referatas Darbuotojų motyvacinės sistemos analizė

Darbuotojų motyvavimas yra svarbi ir nauja mokslinių tyrimų kryptis, orientuota į socialinės, kultūrinės ir ekonominės [...]

Valdymo stilių įtaka darbuotojų motyvacijai X organizacijoje
Diplominis darbas Valdymo stilių įtaka darbuotojų motyvacijai X organizacijoje

Temos aktualumas ir reikšmingumas. Vadovo ir pavaldinio tarpusavio santykiai yra labai reikšmingi kiekvienos organizacijos darbo [...]