Fiziniai jėgos - greičio pratimai ir kryptingi jų pateikimo būdai fizinio ugdymo pamokose

21 psl. / 3754 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Greičio ir jėgos savybės suprantamos kaip asmens sugebėjimas per trumpiausią laiką pasireikšti ribinėms ar beveik ribinėms jėgoms išlaikant optimalią judesio amplitudę. Greičio ir galios savybės šiuo metu laikomos ne tik stiprybės ir greičio dariniu. Tai yra ir nepriklausoma žmogaus jėgos savybe, reikalaujančia adekvačių jam būdingų priemonių ir tobulėjimo būdų (Бойко, 1987, p. 144). Fizinio lavinimo praktika rodo, kad pastaraisiais metais bendra vaikų ir paauglių motorinės ir ypač greičio-jėgos dinamika tendencingai mažėja. Fizinių savybių išsivystymo lygis akivaizdžiai nepakankamas tiek tolesnei sportinei veiklai, tiek sėkmingai darbinei veiklai ateityje. Dėl šių priežasčių yra svarbu ieškoti naujų vidurinės mokyklos moksleivių kūno kultūros dėstymo formų, priemonių ir metodų harmoningai suderinant juos su šiuolaikinio gyvenimo ritmu (Лях, 2000, p. 192). Nepaisant to, kad greičio ir jėgos savybės yra laikomos savarankiškomis, jos yra glaudžiai susiję tarpusavyje. Nepakankamas jėgos ar greičio vystymasis varžo jėgos ir greičio savybių pasireiškimą. Tai lengva įrodyti pasiūlius moksleiviui, kuriam sunku ištiesti rankas gulint, atsistumti nuo grindų ir suploti. Didelė tikimybė, kad jis nesugebės atlikti šios užduoties (Матвеев, 1991, p. 160). Todėl yra svarbu ugdyti moksleivių greičio ir jėgos savybes kūno kultūros srityje.

Tyrimo problema.  Kokie pratimai taikomi lavinant moksleivių jėgos-greičio gebėjimus fizinio lavinimo pamokose?

Tyrimo tikslas - nustatyti jėgos-greičio pratimus bei kryptingą pateikimo būdą fizinio lavinimo pamokose.

Tyrimo uždaviniai:

 1.  Išsiaiškinti veiksnius, lemiančius jėgos-greičio vystymąsi teoriniu aspektu.
 2.  Išnagrinėti moksleivių  greičio ir jėgos gebėjimų ugdymo metodiką.
 3.  Ištirti moksleivių greičio ir jėgos sugebėjimų išsivystymo lygį.

Tyrimo objektas. Fizinio pajėgumo pratimai  kūno kultūros pamokose

Tiriamieji: 13- 14 metų moksleivės.

Tiriamųjų imtis: 12.

Tyrimo metodai: Stebėjimas.

Demonstruojami ir ginami studijų programos rezultatai:

Studijų programos rezultatai: 

 1. Gebės naudoti įvairius informacijos gavimo, apdorojimo metodus ir pateikimo būdus. 
 2. Gebės demonstruoti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius visuose tyrimo atlikimo etapuose.
 3. Gebės teikti į profesinę veiklą orientuotas rekomendacijas, atsižvelgdami į gautus tyrimo rezultatus.
 4. Gebės analizuoti mokslinę literatūrą, lygindami skirtingų autorių nuomonę ir pateikdami asmenines įžvalgas bei apibendrinimus.
 5. Gebės savarankiškai atlikti kiekybinius ir/ar kokybinius tyrimus. 
 6. Gebės analizuoti tyrimo rezultatus, interpretuodami juos, lygindami su mokslinės literatūros apžvalgoje aptartais rezultatais.
 7. Gebės viešai pristatyti tyrimo rezultatus. 

Turinys

 • SANTRAUKA2
 • SANTRUMPŲ PAAIŠKINIMAI IR SVARBIAUSIŲ SĄVOKŲ ŽODYNĖLIS4
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS5
 • 1. ĮVADAS6
 • 3.TYRIMO METODIKA11
 • 4. TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ IR APIBENDRINIMAS12
 • 4.1. MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ JĖGOS-GREIČIO GEBĖJIMŲ TIKSLINGOS PLĖTROS METODIKA12
 • 4.1.1. Pagrindiniai būdai, skirti kryptingai greičio ir jėgos galimybių plėtrai13
 • 4.1.2 Greičio-jėgos savybių išsivystymo lygio kontrolė įvairaus amžiaus moksleiviams15
 • Lentelė 1. 13–14 metų mergaičių, lankančių futbolo būrelį, greičio ir jėgos tikrinimo rezultatai – bendras fizinis pasirengimas.16
 • Lentelė 2. 13–14 metų mergaičių, lankančių futbolo būrelį, greičio ir jėgos tikrinimo rezultatai – specialus fizinis pasirengimas.17
 • 5. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI18
 • LITERATŪRA19
 • PRIEDAI……………………………………………………………………………………………….20

Reziumė

Autorius
saulions
Tipas
Referatas
Dalykas
Sportas
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 14, 2020
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai