Teisės aktų įforminimas

22 psl. / 3423 žod.

Ištrauka

Raštvedyba tarpukario Lietuvoje

Lietuvoje lietuviškosios raštvedybos kūrimo procesas prasidėjo tik po 1917 m. 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba paskelbė Lietuvos nepriklausomybę. Savos valstybės atkūrimas pagreitino lietuvių kalbos, dokumentų ir raštvedybos raidą. Lietuvių valstybinės kalbos statusas buvo įtesinintas 1922 m. Lietuvos Konstitucijoje. Prasidėjo spartus kanceliarinio stiliaus augimo etapas, nes susikūrė įvairių pakopų valdžios įstaigų, išsiplėtė įvairiapusė administracinė bei juridinė raštvedyba.
Lietuvos Vyriausybės rūpinimąsi kanceliarinių raštų kalba rodo 1920 m. vasario 6 d. piimtas įsakymas dėl lietuviškų ir nelietuviškų asmenvardžių rašymo oficialiuose raštuose. Prie kanceliarinių raštų kalbos gryninimo prisidėjo ir Jono Jablonskio taisymai. Kalbininkas Jonas Palionis mano, kad ne be J. Jablonskio įtakos buvo sukurti įsakymų tekstų trafaretiniai formulavimai. To meto kanceliarinių raštų stiliui būdingas administracinių, juridinių, diplomatinių, finansinių, komercinių ir kitokų terminų gausumas. Didelė dalis šių terminų plačiai vartojama dabartiniu metu.
Tuo metu nebuvo jokių lietuviškų raštvedybos taisyklių. Lietuviškąją raštvedybą reikėjo kurti iš pradžių, nes ankstesnė patirtis ir žinios netiko. Nuo 1920 m. Vidaus reikalų ministerija per keletą metų išleido leidinių, reglamentuojančių dokumentų rengimą ir tvarkymą.
Stiprėjo nepriklausamos Lietuvos ryšiai su užsienio šalimis. Vienas žymiausių JAV lietuvių visuomenės ir kultūros veikėjas, užsienio valstybėse dirbęs valdymo konsultantu – Vytautas Andrius Graičiūnas parašė straipsnį „Organizacijos vidiniai ryšiai“, kur analizavo įmonių organizacines bei ekonomines problemas. Jis propagavo praktines darbo su dokumentais žinias, dokumentų apyvartos ir saugojimo naujoves, racionalius dokumentų formatus bei dokumentų klasifikavimo sistemą, originalią segtuvų konstrukciją.
Prie raštvedybos kūrimo prisidėjo Lietuvos savivaldybių darbuotojai. Savivaldybių tarnautojas Alfonsas Valašinas kritikavo paveldėtą prieškarinės Rusijos administracinio aparato sistemą ir propagavo funkcinę sistemą, pagal kurią dirbantis aparatas yra lankstus, padaliniai ir pareigūnai savarankiški. Jo požiūris patvirtino nuomonę, kad reikia kurti naują, savarankišką dokumentų sistemą, atitinkančią nepriklausomos valstybės poreikius.


Turinys

 • I. RAŠTVEDYBA LIETUVOJE3
 • 1. Raštvedyba tarpukario Lietuvoje3
 • 2 Raštvedyba Lietuvoje 1940-1990 metais4
 • 3 Raštvedyba po nepriklausomybės atkūrimo6
 • II. TEISĖS AKTŲ ĮFORMINIMAS7
 • 1. Teisės aktų rekvizitai7
 • 2 Teisės aktų data7
 • 3 Teisės aktų tekstas7
 • 4. Teisės aktų priedai8
 • DOKUMENTŲ PAVYZDŽIAI10
 • 1. Įsakymas10
 • 2. Potvarkis11
 • 3. Prašymas12
 • 4. Įgaliojimas13
 • 5. Raštas14
 • 6. Pažyma15
 • 7. Protokolas16
 • 8. Aktas17
 • 9. Nutarimas18
 • 10. Taisyklės19
 • 11. Sprendimas20
 • 12. Nuostatai21
 • LITERATŪRA22

Reziumė

Autorius
alinat
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 25, 2013
Publikuotas
2007 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Teisės aktų tekstų rašymo ypatumai

Teisė Referatas 2014 m. agneee19
Teisės aktas – tai tautos, valstybės institucijų, pareigūnų ar pavienių asmenų tam tikra tvarka priimtas oficialus rašytinis dokumentas, kuriame yra suformuluotos teisės normos....

Teisės aktų hierarchija

Teisė Referatas 2012 m. g.monika
Šiandieną, teisinėje valstybėje, kiekviename žingsnyje susiduriame su įvairiais leidimais, draudimais, įsakymais, prašymais kurie reguliuoja mus, mūsų veiksmus bei tarpusavio santykius. Kai kurie piliečiai...